woensdag 24 april 2019 | week 17
Home » Politiek » Landelijk congres Buurttoezicht levert concrete resultaten op

Landelijk congres Buurttoezicht levert concrete resultaten op

Landelijk congres Buurttoezicht levert concrete resultaten op

Lansingerland – Rond de honderd belangstellenden brachten vanuit het hele land zaterdag 13 oktober een bezoek aan het eerste landelijke congres ‘De toekomst van buurtpreventie initiatieven’ dat in de Week van de Veiligheid werd georganiseerd in het gemeentehuis van Lansingerland.

Trees Borkus-Henskens

Nederland telt op dit moment rond de 800 buurtpreventie-/toezicht initiatieven. Zij leveren in samenwerking met de gemeente, de politie en andere veiligheidspartners een bijdrage aan een veilige leefomgeving. Voor het goed functioneren van deze initiatieven is een nauwe samenwerking met partners van groot belang. De invulling verschilt per gemeente maar ook per initiatief. Tijdens het congres wisselden de aanwezigen ervaringen uit en werd bekeken hoe ze elkaar zouden kunnen versterken.
In de ochtenduren stonden tal van presentaties op het programma. Over de visie van de Nationale Politie wat betreft burgerparticipatie, over een onderzoek dat werd verricht naar buurtpreventie en wijkveiligheid en hoe overheid en politie om moeten gaan met al die plotseling signalerende en meldende burgers. Tevens over de verwachtingen voor de toekomst waar technische en maatschappelijke trends mede een rol in gaan spelen. Na de lunch werden groepen gevormd die met elkaar in gesprek gingen over een viertal onderwerpen: samenwerking en onderlinge afstemming, doorgeven en beoordelen van informatie, de samenwerking met de overheidsdiensten en vervolgens de verwachtingen voor de toekomst.

Resultaten

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie waarin van elke groep een vertegenwoordiger plaatsnaam op het podium. De discussie stond onder leiding van dagvoorzitter en Tweede Kamerlid Chris van Dam.
De samenwerking en onderlinge afstemming bleek landelijk nogal uiteenlopend. Wel werd via social media veel gebruik gemaakt van WhatsApp, maar men was het er over eens dat buurttoezicht ook zichtbaar moet blijven in de wijk. Dat er contacten blijven met de buurtbewoners die de buurttoezichthouders in hun herkenbare hesjes zien lopen en hen kunnen aanspreken. Enkele panelleden onderstreepten dat voorzichtigheid geboden blijft bij het melden van zaken via de app; ‘een witte auto gesignaleerd in de buurt’ wil nog niet zeggen dat elke witte auto verdacht is! Er wordt veel belang gehecht aan goede instructiebijeenkomsten. Met een hesje aan verwacht de buurt ook iets van je. Er zijn gemeenten die handleidingen rond laten gaan voor iemand een hesje mag dragen. De ervaring van de panelleden was wel, dat er een duidelijk verschil zit in betrokkenheid van de mensen die bijeenkomsten bijwonen of die alleen maar lid zijn van een Appgroep. Ze waren het er over eens dat buurtpreventie werkt als er goede samenwerking is met gemeente, politie en boa’s. Regelmatig overleg is nodig, ook al heeft de politie het te druk. Er moet goede informatie zijn en terugkoppeling na incidenten, anders gaat de lol er snel af. Dus goed beleid, goede ondersteuning, een luisterend oor en terugkoppeling; het liefst maandelijks. De vertegenwoordiger van de politie in het panel reageerde met: “Ik snap er niets van; we hebben 100.000 extra ogen en oren om Nederland veilig te houden. Extra capaciteit die ons kan helpen.” Waarop werd gereageerd met ‘elke keer als er een nieuwe wijkagent komt kun je opnieuw beginnen’ en ‘we willen als buurtpreventie een gelijkwaardige relatie; we zijn meer dan alleen maar ogen en oren!’.

De toekomst

Voor de toekomst werd al snel duidelijk dat er een lijst met wensen op tafel was gekomen tijdens de groepssessies eerder die middag. Bovenaan prijkte een betere samenwerking met politie en gemeente en een terugkoppeling. Gepleit werd voor een overkoepelende organisatie met informatieverstrekking, zodat ook landelijk goede afspraken gemaakt kunnen worden. Of een databank waarin men ervaringen met elkaar kan delen. Van elkaar leren, wijsheid met elkaar delen en ook mensen in jonge wijken actief zien te krijgen, burgernet zien te koppelen aan WhatsApp groepen en met elkaar in contact blijven.
Het initiatief tot het organiseren van dit congres werd genomen door Buurttoezicht Lansingerland (Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs). Buurttoezicht Lansingerland (BTL) is nu ruim 10 jaar actief in de drie dorpskernen met actieve buurttoezichthouders en BTL WhatsApp groepen.
Het laatste woord was dan ook voor Karel Neelis, actief vanaf de start in Lansingerland. “Ik denk dat we tevreden kunnen zijn over deze dag en de grote opkomst. Wat hier op tafel is gekomen kunnen we met elkaar doorontwikkelen; daar voelen wij allemaal voor. Ik heb hier een koker die ik graag doorgeef aan een groep die volgend jaar een bijeenkomst wil organiseren in de Week van de Veiligheid.” Het stokje werd overgenomen door de groep uit Barneveld. Nu al werden er verschillende zaken aangedragen voor een volgende bijeenkomst, zoals het vormen van een kernteam en een landelijk platform. En alle ideeën blijven welkom

Check Also

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller ##+## Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Geef een reactie