dinsdag 23 april 2019 | week 17
Home » fbpost » Hittestress, wateroverlast en drie regentonnen

Hittestress, wateroverlast en drie regentonnen

Hittestress, wateroverlast en drie regentonnen

Lansingerland – In het nieuws is regelmatig te zien dat het klimaat verandert. Bijna iedereen vraagt zich af wat klimaatverandering voor de eigen leefomgeving betekent en welke maatregelen men moet nemen om de gevolgen te beperken. Zestig tot zeventig procent van de bebouwde kom is privéterrein en dus niet van de gemeente. Om wateroverlast, en de gevolgen van hitte en droogte tegen te gaan, zijn ingrepen in het openbare gebied en op privéterrein nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor de maatregelen in het openbare gebied.

Om de mening van de inwoners van Lansingerland te peilen over te nemen acties schreef de gemeente een enquête uit. Onder de inzenders verlootte de gemeente drie regentonnen. Op donderdag 11 oktober reikte wethouder Simon Fortuyn de tonnen uit aan Kiki van Straalen uit Bleiswijk en Job Witloks uit Bergschenhoek. De winnaar van de derde ton, uit Berkel en Rodenrijs, was verhinderd. Bij de uitreiking besprak wethouder Simon Fortuyn de problemen die de klimaatverandering met zich meebrengen en wat gemeente en inwoners daar aan kunnen doen om in de toekomst droge voeten en een prettig leefklimaat te behouden.
Simon Fortuyn: “We gaan een visie ontwikkelen op de klimaatverandering. Daar is veel kennis over in huis, maar we wilden in eerste instantie de mening en ideeën van de inwoners peilen om die in het verhaal mee te kunnen nemen. Uit de resultaten van de enquête bleek, dat driekwart van de inzenders beseft dat er iets moet gebeuren. Zeker na deze zomer, waarin 75 procent van de Lansingerlanders last had van ‘hittestress’ en op andere dagen hinder ondervond van wateroverlast, is men over dit soort zaken gaan nadenken. Het was ook goed om te mogen concluderen, dat velen bereid zijn om zelf een bijdrage aan een oplossing te leveren”.

Maatregelen

Uit een greep van de enquêteresultaten blijkt dat veel inwoners zelf maatregelen op hun privéterrein wil nemen om wateroverlast en de gevolgen van droogte door hitte tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het vergroenen van de tuin of het dak, het aanleggen van een waterberging of het plaatsen van een regenton in de tuin. Het merendeel van de inwoners van Lansingerland vindt het kort tijdelijk opslaan van water in parken, plantsoenen en speelplekken ook een goed idee.

Met alle verzamelde gegevens moeten het college, de gemeenteraadsleden en uiteindelijk de inwoners zelf aan de slag om er voor te zorgen dat we droge voeten en een prettig leefklimaat behouden. Een verhaal dat zeker een vervolg krijgt.

Check Also

Gratis advies van energiecoach geeft inzicht

Berkel en Rodenrijs - Een van de meest besproken onderwerpen van de laatste tijd is wel het klimaat. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van menig politieke partij en de kranten staan bol van de gevolgen van klimaatverandering. Veel mensen zijn bereid om kritisch te kijken naar hun energieverbruik. Alleen, wat zijn de oplossingen als deze aan de hoge kant zijn?

Geef een reactie