maandag 25 mei 2020 | week 22
Home » fbpost » Ontmoeten, Stimuleren en Aanpakken (1)

Ontmoeten, Stimuleren en Aanpakken (1)

Coalitieakkoord Lansingerland

Ontmoeten, Stimuleren en Aanpakken (1)

Lansingerland – Onlangs presenteerde de gemeente Lansingerland een nieuw coalitieakkoord. De portefeuilles zijn verdeeld onder de burgemeester en wethouders. Wij hebben de portefeuillehouders over hun onderwerpen bevraagd. De komende weken kunt u in De Heraut de interviews lezen. In deze eerste aflevering laten we burgemeester Pieter van de Stadt aan het woord.

Peter Tetteroo

We spreken de burgemeester op locatie bij ‘De Hoeckse Vis en Zeebanket’ in Bergschenhoek. Daar vertelt Pieter van de Stadt over de drie punten uit het coalitieakkoord die onder zijn portefeuille vallen. Ontmoeten, Stimuleren en Aanpakken.

Wat gaat er veranderen ten opzichte van de vorige coalitie periode?

Pieter van de Stadt: “We gaan nog meer het gesprek aan met de burgers, verenigingen en ondernemers. We voeren die gesprekken op het gemeentehuis en op locatie, want als er iets speelt is het beter om achter de computer vandaan te komen en te gaan kijken en praten op de plek waar het om gaat. Dan krijg je als bestuurder of ambtenaar een completer beeld dan wanneer we de mail of brief lezen en die schriftelijk afdoen. Op die manier komen we tot een betere oplossing van een probleem. Waar je ‘live’ in gesprek bent met elkaar is de compromisbereidheid ook groter, want een oplossing zoeken wil niet zeggen dat er altijd een ‘ja’ op volgt. In principe zoeken we naar de verbinding en gaan we voor een’ ja’, maar dat is niet altijd mogelijk.”
Als voorbeeld noemt de burgemeester de persoonlijke tweet die een bewoner hem stuurde. Daarin vertelde hij over de bezorgbrommers die voor zijn huis over het trottoir scheuren. Hij snapte best dat de bezorgers haast hebben, maar waarom kunnen ze dan niet stapvoets over de stoep rijden? De burgemeester ging in gesprek met de twitteraar en met een verkeersdeskundige erbij namen ze de situatie in ogenschouw en spraken af om te gaan controleren. Vervolgens zal men de opdrachtgever van de bezorgdienst aanspreken en het probleem oplossen. Van de Stadt: “En een probleem is pas opgelost als er een resultaat ligt. Het mag niet in de lucht blijven hangen.”

Structuur- en cultuurverandering

Om de beschreven aanpak ook echt te laten leven zal de werkstructuur van de ambtenaren, gemeenteraadsleden en wethouders veranderen. Door die structuurverandering moet uiteindelijk de cultuur veranderen. Van de Stadt: “Het uitgangspunt van de gemeente zal zijn: ‘Wat kunnen wij voor u doen’ met de nadruk op doen. Gewoon ‘doen’ en niet ellenlang blijven praten en overleggen, nee, we moeten resultaatgericht werken. Regels moeten er zijn, maar je hoeft regels niet rigide uit te voeren, je kunt kijken waar je die regels kunt oprekken en toch binnen het wettelijk kader blijven. Wij moeten als overheid goed kunnen uitleggen wat wij doen. Dat moet logisch zijn en tot begrip leiden.”

Wat gaan we zien?

Volgens de burgemeester is de kern in drie punten te vatten. Ten eerste moet je voelen dat er echt contact is en dat er echt naar je geluisterd wordt. Ten tweede is het belangrijk dat we daadwerkelijk werken aan het oplossen van het probleem. Tot slot moet het werk tot een tastbaar, merkbaar en zichtbaar resultaat leiden met als uitgangspunt het streven naar een realistisch positief resultaat voor alle partijen. “Vanaf 1 januari gaan we volop aan de slag met de nieuwe aanpak”, belooft de burgemeester.

Check Also

Ondernemend Lansingerland heet nieuwe bestuursleden welkom

Lansingerland - Net als veel andere verenigingen, clubs en andere groepen heeft ook het bestuur van Ondernemend Lansingerland zich gebogen over het houden van de Algemene Ledenvergadering. Met alle leden in een zaal of andere ruimte bijeen komen is op dit moment niet mogelijk en daarom is besloten de datum te verplaatsen naar woensdag 16 september.

Geef een reactie