woensdag 24 april 2019 | week 17
Home » Nieuws » Nieuw onderwijsconcept op de Blesewic

Nieuw onderwijsconcept op de Blesewic

Nieuw onderwijsconcept op de Blesewic

Bleiswijk – Melanchthon de Blesewic werkt met een nieuw onderwijsconcept. Verleden schooljaar zijn ze hier voorzichtig mee begonnen en sinds dit schooljaar is het volledig ingezet. YOU WE WORLD is een concept waar de leerling steeds meer centraal komt te staan. Iedere leerling wordt intensief gecoacht.

Marianne Karsemeijer

Marloes Bruinsma (adjunct directeur), Manoek Broers en Sara van Gijn (docenten) vertellen enthousiast over het nieuwe onderwijsconcept. Het concept bestaat uit drie delen, zoals uit de naam kan worden opgemaakt. De leerling staat meer centraal. Waar er vroeger één mentor op een klas van 24 tot 30 kinderen stond, zijn er nu twee coaches die samen een klas begeleiden. Hierdoor worden de leerlingen veel intensiever begeleid. Bovendien hebben de coaches steun aan elkaar. Er wordt van tevoren goed gekeken welke coaches samen gaan werken en welke leerlingen bij welke coach geplaatst gaan worden.

Zelf kiezen, leren en ervaren

De leerling wordt uitgedaagd zelf keuzes te maken. Dit gebeurt onder andere in de Your Hours. De leerlingen kiezen voor ondersteuning, als zij bijvoorbeeld moeite met bepaalde dingen hebben en daar hulp bij willen, voor verbreding of voor verdieping, door bijvoorbeeld te kiezen voor Anglia Engels. De keuzes worden met de coach besproken. Naast de Your Hours zijn er Basic Skills: basisvaardigheden als samenwerken, grenzen aangeven, digitale kennis, spreken in het openbaar, enz. Er worden workshops aangeboden en de leerling bepaalt voor een groot deel zelf waar hij of zij aan deelneemt. De leerling kiest gedurende het jaar een vijftal Basic Skills.

Actief meedenken

Drie keer per jaar zijn er gesprekken met de leerling, de ouders en de coach, de zogenaamde We Talks. De leerling heeft hierin een grotere rol dan vroeger. Zij leiden het gesprek. De coach bespreekt voor het gesprek met de leerling welke dingen hij of zij wil bespreken. Manoek vertelt dat zij een brugklasleerling had die zijn ouders vroeg zijn mobieltje in te nemen, zodat hij zijn huiswerk beter zou maken. Dit illustreert mooi dat leerlingen door te reflecteren zelf meer invloed kunnen hebben op hun leerproces, actiever gaan meedenken als ze meer bij dingen betrokken worden en eigen keuzes kunnen maken.
Door de kleinschaligheid van de school, is er veel persoonlijke aandacht, iedereen kent elkaar. Iedere dag wordt gestart met een dagopening al dan niet vanuit een christelijk aspect. Er wordt bewust met de dag begonnen, om leerlingen om na te laten denken over actualiteiten en te reflecteren.

Wereldwijs (?)

In de World experience kiezen de leerlingen voor verdieping op het gebied van Science, Sport, Business, Muziek, Theater en Arts. Deze programma’s zijn bedoeld om de stap naar de wereld te leren maken, door zelf dingen te ervaren. Leerlingen schrijven bijvoorbeeld hun eigen ondernemingsplan, leren hoe de theorie en de praktijk met elkaar verbonden zijn door activiteiten binnen en buiten de school. Door middel van ludieke acties wordt iedere week een onderdeel uit een keuze programma op school gepromoot. Bij het thema Arts hebben leerlingen zich uitgeleefd met graffiti en hebben een kleurrijk doek gemaakt. Bij het thema Business hoort de stropdassendag. Zoveel mogelijk docenten dragen die dag een stropdas. Met dit nieuwe onderwijsconcept is het mogelijk om de lijn van de basisschool, waar kinderen veel meer zelfstandigheid geleerd wordt, door te trekken. Docenten Manoek en Sara zijn positief over de nieuwe manier van begeleiden. “Je bouwt een goede band met de leerlingen op” zegt Sara. “Zelfs na een paar weken via dit concept te werken merken we dat al. Leerlingen leren beter als zij zich prettig voelen. Daar kunnen we op deze manier aan bijdragen.”

Op woensdag 21 november is van 14.30 tot 16.00 uur is de eerste YOU WE WORLD middag. Basisschooldocenten, ouders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom bij lezingen en ronde tafel gesprekken over dit concept en de aansluiting van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs.

Check Also

Zondagvoetballers TOGB op overtuigende wijze kampioen

Berkel en Rodenrijs - Kampioenswedstrijden zijn zelden hoogstaand. TOGB tegen het bezoekende Excelsior '20 was daar geen uitzondering op. Het beoogde resultaat was zondagmiddag het belangrijkste. En als je comfortabele voorsprong op de ranglijst garneert met een klinkende 5-1 overwinning dan is de promotie naar de eerste klasse geheel terecht!

Geef een reactie