dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » Nogmaals maalderij Treurniet
Lansingerland - Commissie Ruimte sprak over de ontwerpschets voor herontwikkeling van locatie maalderij Treurniet. De meerderheid gaat akkoord met de planologische opzet. Over de schoonheid ervan verschillen de meningen, maar dat de communicatie met en de participatie van direct omwonenden veel beter moet is voor iedereen zonneklaar.

Nogmaals maalderij Treurniet

Nogmaals maalderij Treurniet

Lansingerland – Commissie Ruimte sprak over de ontwerpschets voor herontwikkeling van locatie maalderij Treurniet. De meerderheid gaat akkoord met de planologische opzet. Over de schoonheid ervan verschillen de meningen, maar dat de communicatie met en de participatie van direct omwonenden veel beter moet is voor iedereen zonneklaar.

Freek J. Zijlstra

Vorige week beschreven we de plannen voor de herontwikkeling van locatie maalderij Treurniet, zoals die gepresenteerd zijn op de Beeldvormingsavond van 26 september jl. Lezers schrokken van de grotesk ogende opbouw op de maalderij en het volume van de naastliggende appartementen langs de Laan van Romen, waar al een fors complex uit de grond gestampt wordt, om maar niet te spreken over de gebouwen aan het begin van de Gemeentewerf. Waar is de gemeente mee bezig? Wat blijft er van ‘ons’ dorp over?

De omwonenden

De redactie ontving uitgebreide informatie van omwonenden van maalderij Treurniet. Ze spraken bij monde van Gert Klein-Haneveld in tijdens de vergadering van commissie Ruimte op 2 oktober jl.
Hoewel enkele suggesties van de bewoners werden verwerkt in het plan, zoals een lager gebouw naast en meer tussenruimte ten opzichte van de bebouwing aan de Willem-Alexanderlaan, geven ze aan dat het schetsplan niet op voldoende draagvlak van omwonenden kan rekenen. De direct omwonenden hebben zich in oktober 2017 georganiseerd in de groep ‘Hou de maalderij leefbaar’. Het afgelopen halfjaar hebben zij overleg gehad met de gemeente. Zij constateren dat de afspraken die gemaakt zijn tussen de omwonenden en het college niet worden nagekomen. De omwonenden stellen dat ze niet tegen de herontwikkeling zijn. Integendeel. Ze vinden het echter stuitend dat ze ondanks de opdracht van de gemeenteraad tot participatie jarenlang buiten de deur zijn gehouden. In de laatste conceptfase kon vrijwel niets meer aangepast worden, omdat er bij de grondontwikkelaar bepaalde (financiële) verwachtingen gewekt zijn. In hun ogen is dit het zoveelste project binnen Berkel-Centrum waar de gemeente haar wil doordrukt zonder constructief en gelijkwaardig overleg met omwonenden.
De groep denkt echter dat er nog tijd is om de plannen te wijzigen. Immers, het is op dit moment ‘slechts’ een bespreekpunt in commissie Ruimte en daarna kunnen nog zienswijzen ingediend worden als er een bestemmingsplan ligt.

De politiek

Tijdens de commissievergadering was een meerderheid voor de voorgestelde herontwikkeling. Een in het verleden overlast gevend bedrijf (stank, geluid en verkeersdrukte) krijgt een nieuwe rol als woongebied, met behoud van een stukje cultuurhistorisch erfgoed. Uit de schetsen is echter duidelijk dat de gevel, het aanzien van de maalderij, aanmerkelijk zal veranderen. Wat blijft er dan nog over van dat erfgoed? Veel fracties wezen op het feit dat omwonenden pas in het proces betrokken werden toen er een schets lag. Die communicatie kan en moet beter, aldus commissieleden.
Het CDA wijst er op dat het huidige gebouw tot 12 meter hoogte reikt en bepleit hooguit uitbreiding met één bouwlaag tot maximaal 15 meter hoogte, waarover in het coalitieakkoord voor het centrum sprake is. Leefbaar 3B vraagt zich af wat nog bij het centrum behoort, maar ook GroenLinks is niet overtuigd van de (financiële) noodzaak van een optopping van de maalderij.
D66 constateert dat er meerdere projecten in het centrum van Berkel omhoog poppen, en dat daaraan geen overall stedenbouwkundige visie ten grondslag ligt die in het verleden in de raad besproken is. Bewoners zien de historisch lage bebouwing van het dorp met lede ogen veranderen in stadse hoogbouw. Welke afspraken heeft de gemeente eigenlijk met grondontwikkelaars gemaakt, vraagt Ronald van der Stad zich af.

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie