donderdag 23 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » Ontwikkeling locatie De Snip
Lansingerland - Herontwikkeling van de locatie waarop De Snip staat moet bijdragen aan de verlevendiging van de Dorpsstraat in Bleiswijk. Slechts één marktpartij heeft een plan voor de locatie uitgewerkt. Commissie Samenleving steunde de intentieverklaring van het college om tot verdere uitwerking van de plannen te komen.

Ontwikkeling locatie De Snip

Ontwikkeling locatie De Snip

Lansingerland – Herontwikkeling van de locatie waarop De Snip staat moet bijdragen aan de verlevendiging van de Dorpsstraat in Bleiswijk. Slechts één marktpartij heeft een plan voor de locatie uitgewerkt. Commissie Samenleving steunde de intentieverklaring van het college om tot verdere uitwerking van de plannen te komen.

Freek J. Zijlstra

Commissie Samenleving sprak op donderdag 4 oktober jl. over de herontwikkeling van gebouw De Snip aan de Dorpsstraat in Bleiswijk. Op tafel lag het plan zoals dat op de Beeldvormingsavond van 27 juni jl. gepresenteerd is en waarover u in De Heraut van 4 juli jl. heeft kunnen lezen.
Het voorstel van het college betreft naar haar oordeel een voldragen en levensvatbaar plan, dat toekomstgericht is. Toevoeging van een restaurant aan het nieuw te bouwen pand zou bijdragen aan de vraag naar meer reuring in de Dorpsstraat. Bovendien wordt in het gebouw een combinatie wonen en zorg gerealiseerd. Het Medisch Hart als toekomstige partner draagt bij aan een zo rendabel en gezond mogelijke exploitatie van het gebouw. Het college gaat ervan uit dat huidige gebruikers weer onderdak vinden in de nieuwbouw.
Het college verwacht dat er na taxatie op basis van een marktconforme verkoopprijs van het huidige pand en de boekwaarde van € 2.406.752 waarvoor het in de papieren staat, een groot verschil zal optreden. Het college geeft aan dat Secerno, de zorg gerelateerde belegger, bij de realisatie van het plan nog een aantal details moet uitwerken. Toch is het college van oordeel dat het voorliggende plan levensvatbaar is. De vraag aan de commissie is of die de intentieverklaring steunt.

Verbeterpunten

De meerderheid van de commissie sprak zich uit voor verdere uitwerking van de plannen, maar tekende daarbij aan dat de huurprijzen voor gebruikers haalbaar moeten zijn. In de communicatie met toekomstige gebruikers en de directe woonomgeving kan wel een verbeterslag gemaakt worden. Ook zijn er vragen of er werkelijk zo hoog gebouwd moet worden en wat een haalbaarheidsonderzoek naar een restaurant op die plek oplevert.
Wethouder Simon Fortuyn gaf naar het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk aan dat men verder met elkaar in gesprek gaat over de hoeveelheid ruimte, “maar dan moet u niet met eisen komen”. Aan de omwonenden beloofde hij dat er echt overleg zal zijn. Hij zegde de commissie toe dat de raad tijdig en zo nodig geïnformeerd wordt over de voortgang van het project, “maar we maken er geen vast agendapunt van”.

Check Also

Houdt Lansingerland droge voeten bij stijging van de zeespiegel?

Lansingeland - Lansingerland ligt ongeveer vijf meter onder NAP. Op onze aarde ligt genoeg landijs om de zeespiegel 67 meter te laten stijgen. Maar wat als het vier meter stijgt? Op uitnodiging van de VVD Lansingerland legde dr. ir. Ronald Waterman op 16 mei in wijnbar Muller ##+## Co in Berkel en Rodenrijs uit wat dit betekent voor de kustbescherming.

Geef een reactie