dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Politiek » “Geen hangplek in onze woonomgeving!”

“Geen hangplek in onze woonomgeving!”

“Geen hangplek in onze woonomgeving!”

Lansingerland – Bij de aanwijzing van een eerste reeks hangplekken voor jongeren is de locatie naast jongerencentrum The Point aan het einde van de Groeneweg in Bergschenhoek duidelijk slecht gevallen bij bewoners. Ze zijn de jarenlange overlast meer dan zat en voelen zich door bestuurlijk overleg aan het lijntje gehouden. Reden om ter plaatse te horen wat de stand van zaken is. We spraken boze, verontruste en wanhopige bewoners, die niet met hun naam in de krant willen.

Freek J. Zijlstra

De beeldvorming die zo langzamerhand dreigt te ontstaan is die van een handjevol notoire zeurders die niet meer serieus genomen hoeven te worden en groepjes jongeren van verschillende leeftijden die ’s nachts op een daarvoor aangewezen plek maar hun gang kunnen gaan, zonder dat hun ouders, de politie, bestuurders of plaatselijke politiek krachtig ingrijpen.
Misschien herkent u het wel uit uw eigen woonomgeving: de achterburen houden een tuinfeest, komen dat overigens netjes vertellen en ook nog dat het wel tot in de kleine uurtjes kan duren. Het aanhoudende geluid van mensen die steeds harder gaan praten, ook door steeds meer alcohol, uitbundig gelach, onnodige muziek en het elkaar luidruchtig uitzwaaien weerkaatst langs de muren van je huis omhoog en bereikt je slaapkamer. Je zucht wat, maar je weet dat het straks ophoudt en dat het maar die ene keer in het jaar is.
Wat nu als je elk weekend, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, en ’s zomers ook nog in de week, tot vier uur ’s morgens dat soort overlast hebt. Gék word je ervan! Je belt de politie, die praat áls ze na een uurtje komt wat met de jongelui en na vijf minuten begint de overlast opnieuw. Oudere jongeren zetten hun autoradio hard en het chillen zwelt weer aan. De volgende morgen ligt de omgeving vol kapotte bierflesjes, vertrapte blikjes, bekertjes, lachgaspatronen en wietzakjes – om maar een opsomming te geven. Je wordt er laaiend boos van! En je wordt niet serieus (meer) genomen. Men zegt doodleuk tegen je dat je de ramen maar dicht moet doen, oordopjes in en de andere dag een straatje om moet lopen. De jongeren herkennen je als aangever en slaan dreigende taal uit. Waar moet je dan met je verhaal naar toe?

Spelregels

Jongerenwerkers van The Point hebben niets met de hangplek te maken. Laat dat duidelijk zijn. Zij vertrekken om tien uur ’s avonds als het ontmoetingscentrum sluit. Het college van bestuur verwijst naar de ouders en hangt een bord met spelregels op. De wethouder komt langs, maar er verandert niets aan de situatie. De wijkagent en de BOA? Hm, die werken ’s nachts niet.
De bewoners voelen zich de dupe van beleid dat op jongeren gericht is. We zijn trots op de jonge gemeente en luisteren naar de wensen van die jongeren. Ze worden een onderwerp in het coalitieakkoord en partijen komen er via het indienen van moties voor in de benen. Ze worden nota bene met een mobiele hangplek in het Annie M.G. Schmidtpark gefaciliteerd.
Wie luistert er nu ècht naar de ouderen en gaat wat aan de overlast dóen? Wie toont karakter en daadkracht om te besluiten dat deze hangplek daar weg moet en naar een omgeving waar omwonenden er geen last van hebben? ‘De meeste dromen zijn bedrog…’

Check Also

Conceptvoorstel voor cultuurhuis Blok B

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de volgende stap gezet in de realisatie van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Veel knipperende oranje lichten lijken in meerderheid op groen te springen, ook die van de Leefbaar 3B fractie. Of dat echt zo is zal blijken tijdens de bespreking in een gezamenlijke commissievergadering op 17 juni.

Geef een reactie