dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Heden & Verleden » HCM hoopt met nieuwe aanwas nog jaren verder te zingen
Het Hillegersbergs Christelijk Mannenkoor in 1982.

HCM hoopt met nieuwe aanwas nog jaren verder te zingen

In deze aflevering (172) van Heden & Verleden aandacht voor het Hollands Christelijk Mannenkoor dat het 65-jarig bestaan viert.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door John Hofman

HCM hoopt met nieuwe aanwas nog jaren verder te zingen

Het was op 12 oktober 1953, dat er in restaurant Zomerlust (nu een Chinees restaurant, red.) aan de Straatweg in Hillegersberg een aantal ‘voorname’ heren, voorzien van een gouden ketting op de buik en alle drie leden van het toen zo geheten Hillegersbergs Mannenkoor, bij elkaar kwam en, omdat ze vonden dat het koor een te neutraal karakter had, besloten tot oprichting van het Hillegersbergs Christelijk Mannenkoor (HCM), waarmee de afscheiding een feit was. De drie letters HCM zijn niet gewijzigd, maar wel later de naam, want het koor heet al weer vele jaren Hollands Christelijk Mannenkoor en mag nu het 65-jarig bestaan vieren.

Het moest dus een christelijk mannenkoor worden met een dito repertoire. Initiatiefnemers waren Piet Verdoorn, Dirk Kruysifix en John van Etttinger en het koor startte met 35 leden. Nu zijn dat er inmiddels ruim 100. De eerste dirigent mag niet onvermeld blijven: Jan Lucas, een Rotterdamse muziekonderwijzer.
Naarmate de tijd vorderde, liep het aantal leden wat terug. Een aantal leden kwam uit de 3B-gemeenten, nu gemeente Lansingerland. Omdat het bestuur daar meer groeimogelijkheden zag, verhuisde het koor in 1984 naar kerkgebouw De Ark in Berkel en Rodenrijs. Met een kleine onderbreking elders oefent het daar nog wekelijks. De verhuizing kostte het koor enkele leden, omdat die het niet zagen zitten om vanuit Schiebroek iedere week naar Berkel te komen. De aanwas van nieuwe leden ging echter gestaag door en al snel zat het koor op ruim 70 man. Na de verhuizing dekte de naam eigenlijk niet meer de lading. Tijdens een busrit naar een optreden in Den Haag opperde de echtgenote van toenmalig voorzitter Bob van der Ploeg: “Waarom noemen we het niet Hollands Christelijk Mannenkoor?” Op die manier konden de initialen HCM hetzelfde blijven.

Doeners

“Het is altijd een koor van ‘doeners’ geweest en dat zal wel zo blijven denk ik”, zegt huidig voorzitter sinds 2014, Dirk Beerta. Zo haalt een aantal leden al jaren bij toerbeurt oud papier op in Lansingerland. Ze hebben daarvoor een bus tot hun beschikking. Dat ophalen begon destijds al in Hillegersberg. “We mochten in die tijd het busje van de gebroeders Thomassen (beiden inmiddels overleden, red.), die een fietsenwinkel aan de Rodenrijseweg runden, lenen. Een van hen, Gerrit, was ook lid van het koor.” Per jaar wordt ongeveer 200 ton papier opgehaald en dat levert een leuke cent op voor de kas.
Oud-voorzitter Bob van der Ploeg, die totaal vijftig jaar lid is geweest, is nu ere-voorzitter. Hij bedankte begin 2018 vanwege zijn leeftijd als lid. “Op een gegeven moment moet je zo’n besluit nemen vind ik”, aldus Van der Ploeg. “Ik woon in Capelle aan den IJssel en vooral in de winter werd het lastiger om met de auto naar Berkel te rijden. Maar ik mis het nog steeds”, zo geeft hij ruiterlijk toe. Hij heeft zich vele jaren voor 100% ingezet voor het koor, maar het viel niet altijd mee om honderd man ‘in het gareel’ te houden en tevreden te stellen, zodat iedereen het naar de zin zou hebben. “Van de verhuizing van het koor naar Berkel heb ik wel enkele nachten wakker gelegen.” De kracht van dit koor is de enorme saamhorigheid, ondanks dat alle gezindten zijn vertegenwoordigd want het is een oecumenisch koor. “We zijn allemaal vrienden van elkaar. Een voorbeeld? Als er een koorlid overlijdt komen ze bijna allemaal naar de begrafenis en meestal, als de familie dat wenst, zingen we dan enkele liederen.” Hij benadrukt, dat het HCM geen kerkkoor is! “Het verleent wel kerkelijke medewerking tijdens diensten, maar geeft zelf regelmatig zijn eigen concerten.”

Repertoire-commissie

Overigens wordt het koor overal zeer gewaardeerd en dat mede dankzij de huidige dirigent, Arjan Breukhoven. Zijn enthousiasme, maar vooral zijn deskundigheid stralen van de dirigent af. De wekelijkse repetitieavond is, naast het zingen, een sociaal gebeuren. De mannen kijken er elke maandag naar uit om ’s avonds naar De Ark te gaan. De pauze wordt benut om gezellig bij te kletsen. In feite het hoogtepunt van de avond. Alle leden stonden er achter dat het woord christelijk in de naam behouden is gebleven. Dirigent Breukhoven is van huis uit christelijk groot gebracht en draagt dat nog steeds uit, zowel in woord als muziekkeuze. Dat heeft uiteraard invloed op het repertoire van het koor. Met Arjan Breukhoven hebben ze in 1989 een bekwaam dirigent in huis gehaald. Toch zijn er steeds meer leden die het repertoire graag wat moderner, gevarieerder en anno 2018 zouden willen zien en daarom is er inmiddels een repertoire-commissie in het leven geroepen. Het heeft uiteraard tijd nodig, maar langzaamaan zal het koor naar een repertoire toewerken dat nog meer mensen zal aanspreken en daardoor zal zorgen voor nog meer bezoekers tijdens optredens c.q. concerten. Tot nu toe geniet iedereen intens van dit mannenkoor, dat zorgt voor heerlijke momenten van zang en muziek en dat wil men graag zo houden en blijven verbeteren. De koorleden hopen ook meer jongere mannen te begroeten, zodat het voortbestaan van het mannenkoor gewaarborgd is.

Kerst-Inn

Wat grote impact op het koor heeft is de Kerst-Inn, het kerstconcert dat sinds 1999 een traditie is geworden en wordt gehouden in de hal van voorheen Royal Lemkes BV in Bleiswijk, nu van eigenaar Kees van der Meij, ook een zeer maatschappelijk betrokken ondernemer, want HCM behoeft geen huur te betalen. Van der Ploeg: “In 1990 werden we benaderd door het IKK, het Interkerkelijk Koor in Bleiswijk, om samen een kerstconcert te geven. Het was een gigantische klus maar wel heel uniek. Met zo’n 1000 bezoekers werd het meteen een succes. Dat kwam mede door het feit dat de toegang gratis is. Dat kon en kan gelukkig mede dankzij de sponsors!” Inmiddels organiseert het HCM de Kerst-Inn alleen. De komende decembermaand alweer voor de 20e keer.
PR-man, tevens bestuurs- en koorlid, Pleun Huurman zorgt al weer jaren voor de public relations van het koor. Heel belangrijk, want het HCM moet wel in de picture blijven. Bij het 50-jarig bestaan is een jubileumboekje uitgebracht. Tevens heeft het koor een eigen clubblad waarvan Kees Hoff al vijfentwintig jaar redacteur is. Het HCM heeft in die 65 jaar een LP, cassettebandjes en CD’s uitgebracht.
Het Hollands Christelijk Mannenkoor viert het 65-jarig bestaan onder meer met een jubileumconcert op 21 oktober in O.L.V. Geboortekerk aan de Noordeindseweg. Eerder was er op 16 september een dank- en zangdienst in de Dorpskerk en op 23 september verleende het koor belangeloos medewerking aan het concert dat de Stichting Hulp Letland gaf.
Nieuwe leden zijn bij het HCM van harte welkom! Kom gerust eens kijken en luisteren op een maandagavond in De Ark, Oranjestraat 2 in Berkel en Rodenrijs of kijk op de website van het koor: www.hcm.nu.

Check Also

Piet Florusse: “Het is mooi geweest zo!”

Berkel en Rodenrijs - Hij woont al weer geruime tijd in Berkel en Rodenrijs. Na zijn universitaire studie aan het Rijksherbarium, een museum met gedroogde planten (nu: Nationaal Herbarium, red.) in Leiden, studeerde Piet Florusse (77) af als plantkundige. Het was in de jaren vijftig/zestig, dat hij ging werken bij Rijk Zwaan in Bergschenhoek. Maar het avontuur trok hem en Piet verkoos het werk als zelfstandig landschapsontwerper boven het in loondienst werken.

Geef een reactie