dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Nieuws » Bewoners Vogelbuurt buigen zich over herinrichtingsplannen

Bewoners Vogelbuurt buigen zich over herinrichtingsplannen

Bewoners Vogelbuurt buigen zich over herinrichtingsplannen

Berkel en Rodenrijs – Een zaal vol bewoners van de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs boog zich dinsdagavond 25 september over de herinrichting van hun wijk. Bewoners hebben voor de zomervakantie met elkaar duurzame initiatieven voor de Vogelbuurt bedacht. In een intensief traject zijn met veel enthousiasme zes initiatieven uitgewerkt. Drie initiatieven voor de inrichting van de openbare ruimte en drie meer sociale initiatieven.

Trees Borkus-Henskens

Na de draagvlakpeiling van juni werden deze initiatieven tijdens een beeldvormende bijeenkomst op 4 juli door de bewoners gepresenteerd aan de raad, de wethouder, mede-buurtbewoners en andere belangstellenden. “We zijn blij het college alle plannen van de bewoners uit de pilot ‘Duurzame Plus’ – aansprekende speelplekken in de wijk, AED/EHBO in de Vogelbuurt, Burendag, Ontmoetingshuis, Tiny Forest en Vogelparadijs – heeft goedgekeurd. De initiatieven kunnen nu alle zes verder worden uitgewerkt en uitgevoerd,” aldus wethouder Simon Fortuyn die present was tijdens de avond waarop de volgende stappen zouden worden gezet. De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de riolering en de herinrichting van de Vogelbuurt. Landschapsarchitect Peter Verkade heeft met de initiatiefnemers besproken hoe één en ander een plek kan krijgen in het ontwerp voor de herinrichting van de wijk. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de opmerkingen uit de draagvlakpeiling.

Ontwerpatelier

Dinsdagavond presenteerde de landschapsarchitect zijn eerste globale ideeën voor de nieuwe inrichting van de Vogelbuurt inclusief de plannen uit de duurzame plus. De thema’s van deze avond waren parkeren, speelplekken, verlichting en verkeer. Bovendien: wat past in onze straat, onze buurt? In zijn ideeën wilde Verkade de helderheid van de Vogelweg verder doorvoeren, een speurtocht door de wijk toevoegen aan de al aanwezige speelplekken en groen tegen blinde muren handhaven. De woonerven zijn gedateerd. Er staan veel volwassen bomen, veel obstakels en de onderbeplanting is op. Die erven wil hij graag ruimtelijker en groener maken. Van de buurtinitiatieven kunnen schetsontwerpen worden gemaakt.
Na de presentatie werden groepjes gevormd die zich allemaal bogen over een van de vier deelplannen in de Vogelbuurt. Na een korte pauze werden de resultaten hiervan gepresenteerd.

Resultaten

De bewoners waren over het algemeen tevreden over hetgeen Peter Verkade zowel vooraf vertelde als in beelden liet zien over de mogelijkheden in de wijk. Zelf vulden ze die aan met enkele punten. Speelplekken moeten goed zichtbaar blijven en parkeerplekken mogen groen worden. De brede en te handhaven entree van de buurt is mooi, maar daar zouden verkeersremmende maatregelen wenselijk zijn. Ook op de woonerven zouden snelheidsremmende maatregelen aangebracht mogen worden bij de herinrichting; bijvoorbeeld door een verhoging bij de entree. Maak bovendien de parkeerplaatsen niet te smal. Nagedacht gaat worden over plaatsing van ondergrondse containers. De verlichting werd als ontoereikend ervaren en ledverlichting in de hele wijk zou goed zijn. Vast meubilair op de groene delen van de wijk zou hangjongeren kunnen aantrekken en daar wordt niet voor gekozen. Pijnpunten waren loslopende honden en fietsers over de wandelpaden in de wijk.
Verkade nam alle punten mee om ermee aan de slag te gaan. Op 30 oktober staat de volgende avond gepland. De start van de werkzaamheden, zo wist hij, staat gepland in 2019. De bewoners moeten rekening houden dat het werk gefaseerd wordt uitgevoerd en dat het hele traject ruim twee jaar kan gaan duren.

Check Also

Berkel Centrum zet moeders Saskia en Marga in de schijnwerpers

Berkel en Rodenrijs - Voor het derde achtereenvolgende jaar werden twee moeders in Berkel en Centrum in de schijnwerpers gezet met een verrassende verwenochtend rond Moederdag. Iedereen kon een moeder aanmelden waarvan hij of zij vond dat die zo’n verwenochtend verdiende. Bijna honderd aanmeldingen maakten het de organisatie knap moeilijk daar eerst 25 genomineerden uit te selecteren. Die kregen allemaal een uitnodiging om zaterdagochtend 11 mei present te zijn in het winkelcentrum.

Geef een reactie