dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » fbpost » Bergschenhoek centrum krijgt een facelift

Bergschenhoek centrum krijgt een facelift

Bergschenhoek centrum krijgt een facelift

Lansingerland – Er moet wat gebeuren om in Bergschenhoek weer een centrum te creëren waar wat gebeurt, waar men graag verblijft en dan ook nog voldoende mogelijkheden heeft om inkopen te doen. Tijdens de beeldvormingsavond van woensdag 26 september jl. werd aan de gemeenteraad de eerste contouren van een plan gepresenteerd. Een verdere uitwerking ligt in december aanstaande ter bespreking op tafel van commissie Algemene Bestuur en men verwacht medio 2019 de eerste schop in de grond te kunnen steken. Dus nog even geduld a.u.b.

Freek J. Zijlstra

Uitgangspunten van de opdracht aan de stadsarchitecten waren dat er vorm gegeven moet worden aan een sociaal maatschappelijke dorpskern van de toekomst, dat bovendien kan concurreren met winkelcentra in de naburige dorpen en steden. Daartoe was er marktonderzoek verricht, een enquête onder inwoners/consumenten van Bergschenhoek gehouden, waren er bijeenkomsten met ondernemers, vastgoedeigenaren en omwonenden geweest en werd er ambtelijk overleg gevoerd.

Veel informatie verzameld

De basis is een goede samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de vereniging van eigenaren. Uit de enquête blijkt dat 35% van de inwoners uit Bergschenhoek hun inkopen elders doen, en een belangrijke groep daarin zijn inwoners met een laag inkomen. De onderzoekers zien daarom mogelijkheden voor een derde supermarkt/discounter en winkeltjes in bepaalde segmenten. Zij raden vestiging van een supermarkt in de te ontwikkelen Wilderszijde daarom ten stelligste af. Uitgangspunt in de gedachtegang is dat men na bezoek aan de supermarkt ook even aanloopt bij kleine winkels in het centrum.
Het toevoegen van woningen/appartementen in het centrum zal de leefbaarheid vergroten, denkt men.
Het verblijven in het centrum moet aantrekkelijker worden gemaakt. Dat kan door het aanbod van eetgelegenheden te vergroten en te verbreden, maar ook door van het dorpsplein De Kruin een echte ontmoetingsplek te maken met bankjes, veel groen, speelattributen en een waterpartij. ‘Schoon, heel en veilig’ betekent dat er huisregels voor die openbare ruimte moeten zijn, waarop gehandhaafd wordt. Probleem in de huidige centrumbenadering is dat bezoekers van het centrum hun auto of fiets vlak voor de winkel willen parkeren.
De architect is van mening dat de watergang meer in het centrum zichtbaar moet zijn en er als een rode draad doorheen moet lopen. Veel groen is een uiting van seizoenen en dat komt tegemoet aan een stuk beleving.

Gezellige kern

De raadsleden waren over het algemeen aangenaam verrast door deze eerste presentatie van de plannen en de aansprekende impressies. “U maakt het vooral gezellig met al die aankleding van de openbare ruimte!” Aanbevelingen gingen over het iets verder kijken dan het centrumgebied en daarom ook het Rondom te betrekken in de herstructureringsplannen. Aan alles hangt een kostenplaatje, en uiteindelijk zal het budget de te verwezenlijken mogelijkheden bepalen.
Opvallend was het verschil in benadering van stadsarchitecten en ambtenaren. In Berkel-Centrum-Oost is er bij de herstructurering voor gekozen om het fietspad in de Kerkstraat te verwijderen en de fietser te gast te maken (door de Centrumpassage mag überhaupt niet gefietst worden) en nu wil men juist in de Dorpsstraat van Bergschenhoek een herkenbaar fietspad aanbrengen. Gaat men in Lansingerland voor uniformiteit van de dorpen, voor verscheidenheid en een eigen identiteit of voor duidelijkheid van het winkelend publiek?

Check Also

Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland - De inwoners van Lansingerland die wel eens in de Bleiswijkse en Bergschenhoekse bossen bij de Rotte komen zien de kaalslag die door het kappen van veel bomen in deze recreatiegebieden plaatsvindt en velen vragen zich af of dit niet anders kan.

Geef een reactie