dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Algemeen » Monumentendag in de Dorpskerk

Monumentendag in de Dorpskerk

Monumentendag in de Dorpskerk

Bleiswijk – Op zaterdag 8 september stond de Monumentendag, met als sponsor de BankGiro Loterij, in het teken van het thema “Europa”; ook was het Nationale Orgeldag. De Dorpskerk was op zaterdag geopend en door de plaatselijke Historiegroep werden rondleidingen gehouden en werd aandacht gevraagd voor de prachtige Bijbelse kerktuin.

Op 6 juni heeft Jan van Spengen (voorzitter Historiegroep Dorpskerk), in het kader van het godsdienstonderwijs aan openbare scholen een rondleiding in de kerk verzorgd voor 41 kinderen uit groep 7 (begeleid door 3 leerkrachten) van de Anne Frank School, waarna de kinderen werd verzocht een tekening te maken van een fragment uit de kerk en deze later verder uit te werken.
De ingezonden tekeningen zijn door de Historiegroep Dorpskerk beoordeeld en op Monumentendag worden elk jaar prijzen uitgereikt voor de mooiste tekeningen. De prijswinnaars zijn: 1e prijs: Loek Laukens uit Bleiswijk (tekening van een kerkraam met uitzicht en tekstbord, in kleur); 2e prijs: Dana van der Spek uit Bleiswijk (tekening van de preekstoel uit 1622); 3e prijs: Annelotte Fransen, verhuisd naar Haastrecht (tekening van de Paaskaars). De prijswinnaars ontvingen van Tineke Bogaard-Arnoldus, lid van de Historiegroep, na een toespraak een prachtig leesboek. Bij de prijsuitreiking waren de prijswinnaars aanwezig, samen met gezinsleden

Rondleidingen

Om 13.30 en 14.30 uur werden rondleidingen verzorgd voor 7 resp. 10 personen; voor de tweede groep gebeurde dit in combinatie met een historische rondleiding door de dorpskern van Bleiswijk. Zij hadden bijzondere belangstelling voor onze prachtige kerk. Om 14 uur werd door de heer K. van Schie voor de aanwezigen een toelichting gegeven op het plan van aanpak en de inhoud van de Bijbelse kerktuin, waarin meer dan 50 soorten bijzondere planten aanwezig zijn. Vervolgens werd de tuin buiten bezichtigd. Deze tuin wordt actief onderhouden door een enthousiast team van vier vrijwilligers.
Gedurende de gehele dag bezochten 42 personen (11 kinderen beneden de 15 jaar en 43 volwassenen) de Dorpskerk. Veel bezoekers waren verrast door de rijkdom van het cultureel erfgoed en stelden vragen over de geschiedenis. De bezoekers kwamen vaak uit Bleiswijk (nieuwe inwoners ook), Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, maar ook uit Zoetermeer, Berkenwoude, Rotterdam, Marum en Woudenberg. Ook was er iemand die net verhuisd was uit Tanzania en een Syriër.
De belangstelling was vergelijkbaar met die in 2017. Drie plaatselijke organisten bespeelden het in 2014 gerestaureerde orgel (gebouwd in 1842 door vader Leonard en zoon Matthias van den Brink uit Amsterdam), en er werd koffie en thee aangeboden aan alle bezoekers. Al met al was het een bijzonder geslaagde dag, met veel in monumenten en kerken geïnteresseerde bezoekers!

Check Also

Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland - De inwoners van Lansingerland die wel eens in de Bleiswijkse en Bergschenhoekse bossen bij de Rotte komen zien de kaalslag die door het kappen van veel bomen in deze recreatiegebieden plaatsvindt en velen vragen zich af of dit niet anders kan.

Geef een reactie