zondag 21 juli 2019 | week 29
Home » Politiek » Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Beeldvormingsavond over geluidswerende maatregelen van de HSL

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland – Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.

Freek J. Zijlstra

Simon Fortuyn begrijpt dat na al die jaren door omwonenden van de HSL wordt gedacht: ‘Wat wordt er nu aan de overlast gedaan? We zien helemaal niets gebeuren!’ Fortuyn benadrukt dat het een ‘moeilijk dossier’ is, dat verder reikt dan alleen Lansingerland. Wel heeft volgens hem de minister erkend dat de leefbaarheid in Lansingerland het meest wordt aangetast en onder druk staat. Daarom is er van de € 70 miljoen die gereserveerd is voor aanpassingen langs het traject van de HSL, maar liefst € 37,5 miljoen voor Lansingerland uitgetrokken! Het ontwikkelen van de lijn heeft vele tegenslagen gehad, waaronder het debacle van de Fyra. “Het is nog steeds niet af en daar gaat nu een aanvang mee gemaakt worden,” aldus Fortuyn.

De verantwoording

Bart Snel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & M) begon met het tonen van empathie aan het begin van de presentatie van het plan van aanpak: “Jullie hebben last van de HSL, dat realiseren we ons op het ministerie. Er is al bijna tien jaar overlast; er is veel meer geluid dan werd verwacht op basis van het ontwerp.” Vervolgens liet hij op de plattegrond van Lansingerland zien welke huizen met welke mate van overlast te kampen hebben. Het budget voor Lansingerland staat vast. Binnen dat bedrag zijn kostenramingen voor trajecten gemaakt. De uiteindelijke lengte, hoogte en precieze positionering van de geluidsschermen moet nog uitgewerkt worden.
Mark Leeuwenburgh van ProRail hechtte eraan de unieke gelijkwaardigheid van partijen die bij de co-realisatie betrokken zijn, te benadrukken. Dat zijn behalve I & M en ProRail, ook Infraspeed, gemeente Lansingerland en stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Infraspeed is de ontwerper, bouwer èn onderhouder van de infrastructuur van de HSL. Er is met Infraspeed een contract voor 25 jaar aangegaan, waarvan er inmiddels 12 verstreken zijn. Leeuwenburgh liet het filmpje zien waarin Spoorbouwmeester Jos van den Hende zijn keuze voor het panorama raam toelicht. Hij is van mening dat je vanuit de trein het landschap moet kunnen zien, ook uit een verdiepte bak, en dat de omwonenden de trein voorbij moeten kunnen zien rijden (gelach vanaf de publieke tribune).
Leeuwenburgh legde nog eens uit dat de hogere geluidsoverlast wordt veroorzaakt door resonantie van de rails als gevolg van ligging in een betonnen bak. Dat is om onderhoud technische redenen niet te verminderen door het aanbrengen van geluidswerende platen. Ook liet hij aan de hand van een filmpje zien wat er gebeurt met een scherm dat de schok van een voorbijrazende trein van 300 km/uur moet opvangen. Zo’n scherm moet wel 50 jaar mee!
Waarom moeten de werkzaamheden aan de geluidsschermen bijna twee jaar duren? Leeuwenburgh rekende voor dat er in verband met het treinverkeer slechts in de nacht gewerkt kan worden tussen 1 en 5 uur. Men verwacht 400 nachten nodig te hebben, dat er met tussenstops in ploegendiensten gewerkt moet worden, door personeel dat hiervoor overigens nog geworven moet worden. De helft van die tijd zal nodig zijn voor het traject Lansingerland.

Veel reacties en vragen van omwonenden

Plaatsing van panorama ramen vermindert de geluidsreductie met 2 dB. “Wij hoeven de trein niet te zien rijden. We horen hem wel!”
De zogenaamde geluidsbelastinguitgangswaarde is 57 dB. Dat is het plafond. “Ligt het hele traject in Lansingerland straks na aanpassing van de geluidsschermen onder die grens?” Bert Snel: “Volgens TNO komen we een heel eind in de geluidsreductie, maar op sommige plaatsen zal er een overschrijding zijn.” Loeky van der Horst: “Dit is het meest maximale dat we er uit hebben kunnen halen.”
TNO doet metingen en rekent aan de hand van modellen uit wat de geluidsbelasting voor bepaalde omwonenden zal zijn. “Wordt er als alles klaar is nog overal gemeten en wat wordt er gedaan als de geluid beperkende maatregelen niet (goed) genoeg blijken te zijn?” Snel: “Daar zijn geen afspraken over gemaakt.”
”Kunnen treinen niet gewoon langzamer rijden; dat geeft toch veel minder overlast?” Loeky van der Horst: “Daar is al vaker over gesproken, maar daar gaat de NS in verband met reistijden over.” Vanaf 2021 gaan er wel nieuwe treinen rijden, die geluidsarmer zouden zijn.
“Worden alle gaten in het traject nu gedicht?” Leeuwenburgh: “We verrichten alleen werkzaamheden in het kader van optimalisatie. Er wordt dus geen rekening gehouden met plaatsen waar nog woonwijken gebouwd gaan worden. Geluidsreductie valt dan onder de verantwoordelijkheid van de bouwers van die woningen.”
“Ik hoor vanavond vaak ‘misschien’. Ik mis een stuk concreetheid!” Bart Snel: “We realiseren ons dat u meer duidelijkheid wil. De besluitvorming met de vier partijen vindt het komende half jaar plaats.”
“Zitten we hier over drie jaar weer, zonder dat er in de tussentijd iets gebeurd is?” Van der Horst: “We gaan het komende half jaar een soort eindpunt zien.“
Voorzitter Jan Pieter Blonk bedankte Loeky van der Horst en haar stichting Stop Geluidsoverlast HSL voor de jarenlange inzet. “Als zij er niet geweest was, had er nu geen € 37.5 miljoen en een goed plan voor aanpassingen op tafel gelegen!”

Check Also

Wethouder Abee blij met komst Seven Orchids naar Lansingerland

Lansingerland - Wethouder Albert Abee bezoekt regelmatig een greenportbedrijf in de gemeente Lansingerland om in gesprek te gaan met ondernemers om te zien wat er in de sector leeft, zijn visie te delen en te leren hoe de gemeente ontwikkelingen kan faciliteren. Op 10 juli bracht hij een bezoek aan Seven Orchids, de grootste van Nederland in snij-cymbidiums.

Geef een reactie