vrijdag 19 juli 2019 | week 29
Home » Lezersschrijven » Bomenkap Bleiswijkse Zoom

Bomenkap Bleiswijkse Zoom

De bomenkap in de Bleiswijkse zoom blijkt zeer discutabel, zie het rapport van de Universiteit Wageningen. De uitvoering is bedroevend. Er wordt met veel te zwaar materieel het hout gekapt en uitgereden. Overal langs de paden zijn bomen en struiken beschadigd en in de percelen is de complete ondergroei verdwenen. Ook zijn de overblijvende bomen, de bomen waarmee we verder moeten en dus het “kapitaal” van het overblijvende bos, voor meer dan de helft beschadigd door kappen en uitrijden. Er is meer, niet zichtbare, schade want tijdens het werk zijn stammen opgestapeld tegen bomen. Daardoor beschadigt onder de bast het groeigedeelte van de stam. Sommige bomen zijn de helft van hun stam kwijt door onzorgvuldig kappen. Veel blijvende bomen zullen het niet houden. Beroofd van de steun van andere bomen valt te bezien of ze bestand zijn tegen storm of sneeuw. Kortom, bijna vijftig jaar groei wordt hier in een nazomer teniet gedaan. Staatsbosbeheer vertelt dat er een mooier en gevarieerder bos terug komt. Kan enkele jaren duren, zeggen ze. Ik heb een kleine vijfentwintig jaar gewerkt in het beheer van bos en natuurterreinen en kan u zeggen dat er nog nooit een bos gegroeid is in enkele jaren. Wel is hier de ontwikkeling van decennia in weken gesloopt. Mijn enige hoop is dat de plaatselijke politiek dit ook zal zien en gaat ingrijpen. Staatsbosbeheer ontbeert de liefde voor het vak.

J. Verburg

Check Also

(Ver)gunning standplaats bloemenkiosk

Voor alles en iedereen onbegrijpelijk, dat Martin en Paul nog steeds niet terug mogen naar …

Geef een reactie