maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Algemeen » 50e ledenvergadering Carnavalsvereniging de Otterrotters

50e ledenvergadering Carnavalsvereniging de Otterrotters

50e ledenvergadering Carnavalsvereniging de Otterrotters

Bleiswijk – Op dinsdagavond 18 september organiseert carnavalsvereniging de Otterrotters haar 50e ledenvergadering aan de Crysantenweg 8. Op de agenda van deze jubileumvergadering staat uiteraard op welke manier het 50-jarig jubileum gevierd zal gaan worden.

Al geruime tijd wordt hier over nagedacht en in de vergadering krijgen de aanwezige leden ruim de gelegenheid om van gedachten te wisselen over een feestprogramma wat past bij een dergelijk jubileum.
Andere agendapunten zijn: het financieel jaarverslag, bestuurssamenstelling, en het vaststellen van het thema voor het komende carnaval. Leden die suggesties hebben omtrent een passend thema kunnen zich die avond laten horen. De aanvang is 20.00 uur.

Rijke geschiedenis

Carnavalsvereniging de Otterrotters heeft een rijke geschiedenis waar veel inwoners van Bleiswijk leuke herinneringen aan hebben. 50 jaar geleden werd gestart met een eerste carnavalsfeest in het Parochiehuis waarna er nog velen volgden. Van prinsenbal, kindercarnaval, grootcarnaval tot aan het senioren carnaval. Grote artiesten deden aldaar hun opwachting voor een gepassioneerd publiek. Op een gegeven moment werd de ruimte te klein en moest worden uitgeweken naar een feestlocatie in de groenteveiling waar zo’n 1700 mensen terecht konden. Na enkele jaren kon ook daar dit prachtige feest uit veiligheidsvoorschriften niet meer gevierd worden en werd er uitgeweken naar de kantine van sv. Soccer Boys.

Reünie

De jubilerende vereniging organiseert carnavalsfeesten voor alle leeftijden en doelgroepen. Daarnaast brengen zij in de carnavalsweek ook bezoeken aan scholen en verzorghuizen. Zo’n 30 jaar geleden werd de Club van 100 opgericht die zich ten doel stelde om tenminste een keer in het jaar iets te organiseren voor de mindervalide inwoners van Bleiswijk. Het bezoekersaantal van deze bijeenkomst ligt meestal boven de 100 aanwezigen en vindt plaats eind november in de grote ontmoetingszaal van de Leeuwerik. Al deze festiviteiten die inmiddels een begrip zijn geworden in het Rijk der Otterrotters (zo wordt Bleiswijk genoemd tijdens het carnaval) wil men graag blijven voortzetten en daar is ook menskracht voor nodig. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom.
In de indrukwekkende 50-jarige geschiedenis gingen veel Prinsen en Prinsessen met de Raad van Elf de carnavalsvierders voor. Mogelijk is er voor hen een reünie in te passen tijdens of voor dit grote jubileumfeest. Dit alles staat als bespreekpunt op de agenda van de komende ledenvergadering.

Check Also

Prestigieuze Onderzoeksprijs voor Berkelse leerkracht

Berkel en Rodenrijs - Angela Jansen-Zandbergen, werkzaam op basisschool Het Baken, heeft de 10xBeter! Onderzoeksprijs 2019, van Fontys gewonnen. Zij ontving de prijs woensdagavond 20 maart uit handen van bestuursvoorzitter van Optimus, Harrie van de Ven, tijdens Kennisplaza, het jaarlijkse onderwijsevenement van Fontys Pro Educatie.

Geef een reactie