zondag 21 juli 2019 | week 29
Home » fbpost » Knarrenhof weer een stukje dichterbij

Knarrenhof weer een stukje dichterbij

Knarrenhof weer een stukje dichterbij

Lansingerland – De voorbereidingen om te komen tot realisatie van Knarrenhof in Lansingerland zijn weer een flinke stap verder. Initiatiefneemster Tony den Ouden kreeg na een eerder verschenen artikel in De Heraut meteen al ruim tachtig reacties van belangstellenden voor de bouw van een hof van zestien of meer zorgvoorbereide en energieneutrale woningen voor gelijkgestemde bewoners vanaf 45 jaar.

Trees Borkus-Henskens

De Stichting Knarrenhof Nederland is een initiatief van gemotiveerde vrijwilligers die inmiddels door het hele land actief zijn in het bouwen van hofjes. In Lansingerland heeft zich nu een initiatiefgroep gevormd die de mogelijkheden verder onderzoekt. Er zijn in de achterliggende weken gesprekken gevoerd met zowel de gemeente als 3B Wonen, want het idee is om de hof een combinatie te laten worden van koop- en huurwoningen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden er te kunnen komen wonen. Momenteel worden twee locaties onderzocht op haalbaarheid.
Bedoeling is dat de hof een gezamenlijke binnentuin, een klus- en een gemeenschappelijke ruimte heeft. Diensten worden met elkaar ingekocht en er kunnen als men daar zin in heeft gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.

Zelfstandig

De vergrijzing, het verdwijnen van voorzieningen voor senioren, het gebrek aan sociale huurwoningen, de hoge druk op mantelzorgers en vereenzaming zijn voor veel senioren een naderende realiteit. Maar een hele grote groep wil graag de regie zoveel mogelijk in eigen hand houden en meedenken en -werken aan een toekomst waarin men zich prettig voelt. Met zelfstandig wonen, samen leuke dingen delen en elkaar eens helpen wanneer dat nodig is. “We zien veel ouderen die in grote huizen wonen. Ze zijn daar vaak komen wonen met een gezin of in een tijd dat ze vitaal genoeg waren om alles in en om het huis zelf aan te pakken. Een grote groep zou best kleiner willen wonen, maar het zoeken daarnaar levert niet altijd datgene op waar men naar uitkijkt. Ik werd zelf heel blij en enthousiast toen ik las over en in contact kwam met de Stichting Knarrenhof. Ik wil er graag de schouders onder zetten om een dergelijke hof – het mogen er uiteraard ook meerdere worden – in Lansingerland te realiseren,” aldus initiatiefnemer Tony.

Belangstellenden

Iedereen die belangstelling heeft voor Knarrenhof kan zich nog steeds aanmelden. “Ook mensen die denken een geschikte locatie te kennen om de hof te realiseren. De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente bekijkt op dit moment twee locaties op mogelijkheden, maar we staan uiteraard ook open voor andere of meerder locaties waar gebouwd zou mogen en kunnen worden.”
Tony weet dat een dergelijk project om een lange adem vraagt. “Maar ik realiseer me ook dat de groep die uitkijkt naar of geïnteresseerd is in een dergelijke woning groot en groeiende is. Evenals de strijd tegen vereenzaming. Je weet dat er mensen om je heen zijn en dat je niet alleen bent; alleen dat al maakt dat je er graag zou willen wonen. Wonen in een hof met actieve mensen om je heen die oog hebben voor elkaar en de omgeving. We hopen snel de volgende stap te kunnen zetten in ons actieplan.”
Belangstellenden voor dit plan kunnen een kijkje nemen op www.knarrenhof.nl waar men zich ook kan inschrijven. De mail van Tonny is gerardouden@gmail.com.

Check Also

Ondernemers gaan samen het zomerreces in

Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW Oostland organiseerden ook dit jaar weer de jaarlijkse gezamenlijke zomerborrel in de zomerse binnentuin van Muller ##+## Co. Met als thema van de avond de onderlinge samenwerking tussen leden van Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW.

Geef een reactie