dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Heden & Verleden » Melanchthon Schiebroek viert 60-jarig bestaan
De eerste examenkandidaten HBS A die in 1962 op gingen voor het landelijk schriftelijk en vervolgens mondeling. Met in het midden vooraan docent Nederlands De Ligt.

Melanchthon Schiebroek viert 60-jarig bestaan

In deze aflevering (167) van Heden & Verleden aandacht voor Melanchthon Schiebroek dat dit jaar het 60-jarig bestaan viert met een reünie op 21 en 22 september.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.H&V.

Door Trees Borkus-Henskens

Melanchthon Schiebroek viert 60-jarig bestaan

Melanchthon Schiebroek, de school voor voortgezet onderwijs waar ook heel veel leerlingen vanuit de drie kernen van Lansingerland dagelijks naartoe fietsen, bestaat in september 60 jaar. Dit wordt gevierd met een reünie waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die op deze school onderwijs heeft genoten of gegeven.

Het bestuur van CVO – toen nog onder de naam Vereeniging voor Middelbaar Onderwijs, handelsonderwijs en Voorbereidend Hooger onderwijs op Gereformeerde Grondslag – te Rotterdam (met het Marnix Gymnasium, de HBS en de MMS aan het Henegouwerplein) besloot dat er in Rotterdam-Noord een Christelijk Lyceum moest komen, omdat zij leerlingen moesten weigeren wegens ruimtegebrek. De toestemming voor een Lyceum kwam er niet, maar wel voor een HBS B en later voor A. Het nieuwe curatorium werd samengesteld met daarin dokter Hoedemaker uit Bergschenhoek als president curator, leraren werden geselecteerd, noodlokalen gezocht en ingericht; de vierde school op de rechter Maasoever kon van start.
Op 1 september 1958 opende de Christelijke H.B.S. Rotterdam-Noord de deuren voor de eerste 88 leerlingen en 10 docenten. De school vond onderdak in De Brandaris, het verenigings- en kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in Schiebroek. Op de hoek van de Adrianalaan en de Meidoornsingel, maar inmiddels gesloopt. Vier lokalen werden ingeruimd voor drie eerste en een tweede klas. De Brandaris bleek al na een jaar te klein en in 1962 telde de school 400 leerlingen. Een jaar later veranderde de naam van de school in Christelijk Lyceum Rotterdam-Noord. Meer ruimte werd gevonden in zowel de Gereformeerde Kerk als in de Goede Herderkerk waar later ook noodlokalen bij werden geplaatst. Dit alles onder de bezielende leiding van rector Douwe Bajema die de school twintig jaar zou besturen.

Van HBS naar College

In de eerste jaren van het bestaan van de school stonden twee wensen centraal: de bouw van een eigen schoolgebouw en de toestemming een gymnasiumafdeling te mogen beginnen. Het duurde tot 20 januari 1966 voor het gebouw aan de Van Bijnkershoekweg kon worden geopend en ruim tien jaar voor de school een eigen gymnasium kreeg. In 1968 kreeg de school – op voordracht van toenmalig directeur drs. D. Bajema – de officiële naam Christelijke Scholengemeenschap Melanchthon. Melanchthon (1497-1560) was reformator en onderwijsman. Hij achtte goed onderwijs noodzakelijk. Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs op tal van punten. Bij de viering van het 25-jarig bestaan van de school werd een beeld onthuld van de naamdrager. Door de komst van de Mammoetwet en fusies met andere scholen groeide SG Melanchthon uit tot een volwaardige scholengemeenschap die bij het 25-jarig bestaan 1300 leerlingen en 100 medewerkers telde.
Het Melanchthon College is in 1994 ontstaan uit vier scholen: de Prinses Ireneschool voor leao, De Kring (Bleiswijk), de Julianamavo en Melanchthon. Een jaar later kwam daar De Blesewic (Bleiswijk) bij. Inmiddels is Melanchthon een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met negen vestigingen in Rotterdam en Lansingerland. Het biedt onderwijs van vmbo-bbl tot en met gymnasium. Elke vestiging heeft een eigen onderwijsvisie en -concept.

De directeuren (rectoren)

In de loop van de achterliggende 60 jaar hebben diverse directeuren aan het roer gestaan van de jubilerende school. De eerste was drs. D. Bajema (1958-1979), gevolgd door ir. H.J. Visser (1981-1995) onder wiens leiding de fusie met de Groen van Prinsterer Mavo aan de Molenvijver in Schiebroek tot stand kwam, M. Taal (1996-2002), fusie met Henegouwerplein, waarna J. Kweekel algemeen directeur werd van meerdere vestigingen, mw. drs. M.C.J. Huizer en H. van Vugt (vestigingsdirecteur vanaf 2015).
Een grote groep docenten heeft hun hele of een belangrijk deel van hun loopbaan op de school gewerkt. In de loop van de jaren veranderde er veel in en rond de school. In 2008 werd een nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw gerealiseerd voor de brugklassers, de mavo werd een zelfstandige vestiging en drie jaar geleden werd een directie ‘nieuwe stijl’ gevormd, bestaande uit een eindverantwoordelijke, twee adjuncts en vijf afdelingshoofden. Melanchthon Schiebroek telt momenteel ruim 1000 leerlingen, verdeeld over havo, vwo, gymnasium en atheneum.

Reünie

Op vrijdag 21 september en zaterdag 22 september organiseert Melanchthon Schiebroek een grote reünie. Vrijdag 21 september is de school vanaf 16.00 uur open voor de de reünisten van de jaren 2000 tot en met 2018. Zaterdag 21 september ontvangt de school vanaf 10.00 uur de reünisten van de jaren 1958 tot en met 1999. Aanmelden kan via de website www.reuniemelanchthonschiebroek.nl waar ook alle informatie te vinden is.

De reünie staat vooral in het teken van ontmoeting, herinneringen ophalen en contacten intensiveren onder het genot van een drankje en een hapje. Daarnaast is het mogelijk om het dit jaar gerenoveerde gedeelte van de school te bezichtigen.
Voor vragen of opmerkingen over de reünie kan men contact opnemen met de reüniecommissie via reunieschiebroek@melanchthon.nl. De reünie vindt plaats in het schoolgebouw aan de Van Bijnkershoekweg 97 te Rotterdam. Ook iedereen die nog leuke foto’s heeft uit zijn of haar ‘Melanchthon’ periode wordt gevraagd deze door te mailen of mee te brengen.

 

Vijf rectoren van het Melanchthon College met v.l.n.r. de heren J. Kweekel ir. H.J. Visser drs. N. van den Eijkel drs. D. Bajema en M.Taal.

Check Also

Piet Florusse: “Het is mooi geweest zo!”

Berkel en Rodenrijs - Hij woont al weer geruime tijd in Berkel en Rodenrijs. Na zijn universitaire studie aan het Rijksherbarium, een museum met gedroogde planten (nu: Nationaal Herbarium, red.) in Leiden, studeerde Piet Florusse (77) af als plantkundige. Het was in de jaren vijftig/zestig, dat hij ging werken bij Rijk Zwaan in Bergschenhoek. Maar het avontuur trok hem en Piet verkoos het werk als zelfstandig landschapsontwerper boven het in loondienst werken.

Geef een reactie