zondag 21 juli 2019 | week 29
Home » fbpost » Themabijeenkomst ‘Kleurrijk vrijwilligerswerk’

Themabijeenkomst ‘Kleurrijk vrijwilligerswerk’

Themabijeenkomst ‘Kleurrijk vrijwilligerswerk’

Lansingerland – Op donderdag 13 september wordt in Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a te Bergschenhoek van 19.00 tot 22.00 uur een avond met informatieve workshops gehouden. VluchtelingenWerk Lansingerland, het Taalhuis van Bibliotheek Oostland en Humanitas Home-Start zijn organisaties die migranten in Lansingerland op weg helpen. Ze werken bij die inburgering nauw samen en presenteren hun activiteiten nu aan elkaar. Tegelijkertijd hopen ze op die manier ook nieuwe vrijwilligers te werven.

Freek J. Zijlstra

Lansingerland brengt jaarlijks grote aantallen vrijwilligers op de been die zich belangeloos inzetten voor clubs, verenigingen en organisaties. Het aanbod aan activiteiten is divers en de vraag naar vrijwilligers blijft onverminderd groot. Het kan niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren veel vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen, waarvan enkele honderden een verblijfsstatus en huisvesting in Lansingerland hebben gekregen. Voor de begeleiding zijn nog vrijwilligers nodig, die daarvoor allemaal training krijgen en cursussen kunnen volgen om hun inzicht en vaardigheden te vergroten.

VluchtelingenWerk

Gayle Campbell, teamleider VluchtelingenWerk, zegt over de werkzaamheden van een maatschappelijk begeleider: “De begeleiding van onze cliënten bestaat de eerste weken uit veel administratie. Dan zijn de contacten ook intensief. Daarna bieden we vooral coaching aan om hier uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen. We zien onszelf als bruggenbouwers bij de inrichting van een nieuw bestaan in een vreemd land. Dat is in het begin vaak best moeilijk als ze de Nederlandse taal nog niet spreken. Als vrijwilliger kun je niet overal even goed in zijn; daarom zoeken we ook vrijwilligers die goed in administratie zijn, of goed zijn in het onderhouden van contacten met instanties. De meeste vrijwilligers bij VluchtelingenWerk ervaren de jaren die ze hier actief zijn als een persoonlijke verrijking. Bij VluchtelingenWerk zijn momenteel 14 vrijwilligers actief; uitbreiding met een zestal medewerkers met een persoonlijke inzet van enkele uren per week zou geweldig zijn!”

Het Taalhuis

Kimberly Steenbergen, coördinator, vertelt wat de doelen van Het Taalhuis zijn. “Om de taal te leren gaat een inburgeraar naar een gecertificeerde taalschool waar een diploma behaald kan worden. Het Taalhuis, onderdeel van Bibliotheek Oostland, biedt extra’s om nog taalvaardiger te worden; dit is meer gericht op het dagelijks leven. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Eén van de doelen is dat men binnen en buiten het gezin Nederlands spreekt en beter leert communiceren en daardoor sterker in de maatschappij komt te staan. Door het contact met anderen kan het eigen netwerk vergroot worden. Dat betekent verder kijken dan de eigen cultuur en woonomgeving. Daardoor neemt de kans op het vinden van werk ook toe. We werken bijvoorbeeld met de ‘Voorleesexpress’ waarbij vrijwilligers bij een gezin thuis, met kinderen van 2-8 jaar, gaan voorlezen. Er is ook een project ‘Taal voor thuis’ voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd, dat erop gericht is de betrokkenheid met school te vergroten. Bijvoorbeeld, als ouders mee willen doen met schoolse activiteiten, of hun kind met huiswerk en opdrachten willen helpen. We hebben nu bijna 90 vrijwilligers, maar zoeken vooral nog Taalmaatjes en mensen voor de ‘Voorleesexpress’. Je kunt je al opgeven voor een uurtje per week.”

Humanitas Home-Start

Willemieke Rodenburg is ondersteunend coördinator van Home-Start. Daar zijn op dit moment een dertigtal vrijwilligers actief. Willemieke: “Bij ons is de taal een middel om met ouders in gesprek te gaan over alledaagse zaken waar gezinnen mee te maken krijgen. Dat geldt voor allerlei gezinnen, waaronder migranten en asielgerechtigden. We zijn er vooral om te luisteren en waar mogelijk een steuntje in de rug te geven. In principe ontmoeten de hulpvrager en vrijwilliger elkaar één keer per week. De vrijwilliger komt een dagdeel thuis langs bij de hulpvrager (ouder) voor een periode van gemiddeld een jaar. Een goede match tussen de vrijwilliger en de ouders is belangrijk om een vertrouwensband op te kunnen bouwen. De hulpvragen zijn heel verschillend van aard en complexiteit en kunnen ook praktisch zijn, bijvoorbeeld meegaan naar de zwemles van het kind om de ouder daarin (tijdelijk) te ondersteunen. Een vrijwilliger kan ouders bovendien helpen om een netwerk op te bouwen. Het werk geeft mij persoonlijk al een kick dat ik iemand door er te zijn, te luisteren of kleine dingen te doen, kan helpen zich beter te voelen, uit het sociale isolement te halen en uiteindelijk een eigen plek te helpen vinden in onze samenleving. Het is heel dankbaar en leerzaam werk.”

Info en aanmelden

Tijdens de themabijeenkomst geeft elke organisatie twee workshops en er is een plenaire afsluiting met informele borrel. VIP Lansingerland is ook betrokken bij de organisatie. Bij het VIP kunnen mensen zich op de avond zelf aanmelden, of algemene vragen stellen over vrijwilligerswerk en zich laten informeren welke andere mogelijkheden er zijn. Aanmelden voor deelname aan de workshops kan via info@viplansingerland.nl.

Check Also

Ondernemers gaan samen het zomerreces in

Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW Oostland organiseerden ook dit jaar weer de jaarlijkse gezamenlijke zomerborrel in de zomerse binnentuin van Muller ##+## Co. Met als thema van de avond de onderlinge samenwerking tussen leden van Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW.

Geef een reactie