woensdag 24 april 2019 | week 17
Home » Nieuws » Betrokkenen willen ontsluitingsweg voor vrachtverkeer naar de Molenweg
…. en zo ziet het oostelijke deel er na herstructurering uit.

Betrokkenen willen ontsluitingsweg voor vrachtverkeer naar de Molenweg

Goed wonen aan de Zuidersingel staat onder druk

Betrokkenen willen ontsluitingsweg voor vrachtverkeer naar de Molenweg

Berkel en Rodenrijs – Bewoners van de Zuidersingel en directies van bedrijven aan de Molenweg in Rodenrijs hebben, via het stellen van schriftelijke vragen door de CDA-fractie aan het college van b. en w., de overlast en onveilige situaties door vrachtverkeer over de Zuidersingel weer onder de aandacht gebracht. We verdiepten ons in het vraagstuk en spraken met directeuren Carine Post en Paul Koppert over oplossingen voor de bereikbaarheid van hun bedrijven.

Freek J. Zijlstra

Het oostelijke gedeelte van de Zuidersingel, tussen de Industrieweg en de N471, heeft al een ingrijpende facelift ondergaan. Nu staat de reconstructie en herinrichting van het westelijke gedeelte, tussen de N471 en de Molenweg, op het programma. Het gemeentebestuur wil stukken openbare ruimte weer in beheer nemen en dat herinrichten als groenvoorziening, openbare parkeerplaatsen aanbrengen en op- en afritten aanleggen die integraal onderdeel van de bestrating zijn.
Bewoners van de Zuidersingel zijn ongerust over de toenemende hoeveelheid vrachtverkeer en een aantal van hen heeft de koppen bij elkaar gestoken. Ook directies van de verderop liggende bedrijven hebben met elkaar overleg gehad over de onhoudbare situatie. Vervolgens is er contact gelegd met Charles van Harn, CDA-afgevaardigde in de gemeenteraadscommissie Ruimte.

Vragen aan b. en w.

Dat overleg heeft ertoe geleid dat Charles van Harn schriftelijke vragen heeft ingediend bij het college van b. en w.
De inzet van alle betrokkenen is primair het veilig maken van de Zuidersingel, op een manier dat het vrachtverkeer van en naar de Molenweg ongehinderd en veilig gebruik kan maken van deze weg. Veel liever nog wil men via een nieuw aan te leggen weg door het nog te ontwikkelen industriegebied Oudeland (Zuid-West) de Molenweg direct ontsluiten.

Wat moet er gebeuren?

Charles van Harn: “Het CDA wil allereerst van het college weten of zij de opvatting deelt dat de Zuidersingel in Rodenrijs, met aan weerszijden veel woningen en volop woningen in aanbouw, geen veilige – en feitelijk niet de juiste – route is om al het vrachtverkeer van en naar de Molenweg af te voeren. Is het college überhaupt op de hoogte van de omvang van de transportbewegingen van bedrijven P.A. Post Berkel BV en Koppert Biological Systems, dat binnenkort een nieuwe vestiging aan de Molenweg heeft, en dat deze vrachttransporten over de Zuidersingel leiden tot onveilige en ongewenste situaties voor gebruikers èn omwonenden? Is het college bereid om met alternatieven te komen voor het vrachtverkeer, bijvoorbeeld door een nieuwe ontsluiting te creëren vanaf de Molenweg langs de Sligro naar de rotonde Marconisingel/N471?”
Volgens Van Harn zien enkele bewoners zelfs graag dat de gemeente het geld, dat uitgetrokken wordt voor terugname van gemeentegrond plus de aanleg van als groenvoorziening en parkeerplaatsen en identieke bestrating van de op- en afritten, liever steekt in het omleiden van het vrachtverkeer via een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg.

De bedrijven

Het is opmerkelijk dat in het bewonersoverleg de ‘veroorzakers’ van de overlast betrokken werden. Wij vroegen aan Carine Post en Paul Koppert hoe zij tegen de situatie aankijken.
Het transportbedrijf P.A. Post Berkel BV is al dertig jaar aan de Molenweg gevestigd. Deze onderneming telt momenteel 13 vrachtauto’s/oplegcombinaties. Carine Post: “Drie vrachtwagens die internationaal rijden, komen en gaan drie keer per week via de Zuidersingel. De andere tien vrachtwagens rijden gemiddeld vier keer per dag op en neer naar het bedrijf aan de Molenweg.”

Heeft de gemeente nooit gevraagd om het bedrijf te verhuizen naar Oudeland? Daarvan is voor een ander bedrijf in de Groenzoom bijvoorbeeld wel sprake.

Carine (verbaasd): “Nee, daar is nooit over gesproken. We hebben wel duidelijk gemaakt dat onze opleggers de draai vanaf de Molenweg over de brug (het Tuinpad) naar de Rodenrijseweg niet kunnen maken, waardoor we wel via de Zuidersingel móeten rijden, omdat we daar die draai wél kunnen maken. Wij vinden het heel vervelend dat we met ons wagenpark overlast veroorzaken in het 30 km zonegebied van de Zuidersingel, terwijl er nu bovendien intensief gebouwd wordt en veel gezinnen zich gaan vestigen.”
Daarnaast zijn er in de directe omgeving nog een aantal agrarische- en tuinbouwbedrijven die hun handel aan- en afvoeren over de Zuidersingel. Bovendien maken het verderop gelegen transportbedrijf Schotte en aannemersbedrijf Schotte aan de Oude Leedeweg te Pijnacker gebruik van de Zuidersingel.
Volgens Carine Post willen de bedrijven aan de Molenweg graag op die plek hun bedrijf voortzetten, maar dan wel op een manier dat de verkeersveiligheid voor gebruikers èn omwonenden van de Zuidersingel gewaarborgd wordt. “De neuzen van bewoners en eigenaren van bedrijven staan in dezelfde richting. We willen allemaal dat er een nieuwe ontsluitingsweg komt!”
Carine heeft ook contact gelegd met Transport en Logistiek Nederland. Die organisatie is van mening dat de gemeente bij de flinke toename van het aantal woningen in het westelijk deel van de Zuidersingel niet heeft nagedacht over afwikkeling van het vrachtverkeer. Het ontstane probleem wordt nu onder andere bij de ondernemers gelegd.

Koppert Biological Systems vestigt zich nu ook aan de Molenweg. Daartoe heeft het bedrijf een milieuvergunning ontvangen waarin alle te verwachten transportbewegingen zijn vermeld. Mededirecteur Paul Koppert: “We verwachten met ongeveer zestig man personeel aan de Molenweg te gaan werken. Dat betekent personenvervoer per fiets of auto, maar natuurlijk vrachtvervoer om onze goederen via de hoofdvestiging op transport te zetten.”

Waarom bent u niet naar Oudeland gegaan?

Koppert: “Dat hadden we graag gewild, maar onze activiteiten pasten niet in het bestemmingsplan voor werkzaamheden die binnen industrieterrein Oudeland uitgevoerd mogen worden. Op dat punt kon of wilde men het bestemmingsplan niet aanpassen. Men wilde ons zelfs eigenlijk achterin Bleiswijk hebben, maar dat sluit logistiek natuurlijk helemaal niet aan bij de werkzaamheden in onze hoofdvestiging aan de Industrieweg. Bovendien, we hebben grond aan de Veilingweg afgestoten om bouw van een nieuwe woonwijk mogelijk te maken. Reden waarom we tijdelijk aan de Hofweg (gemeente Rotterdam) zitten. Na jaren overleg voeren is uiteindelijk de locatie aan de Molenweg overeengekomen.”

Zijn er toen geen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid?

Koppert: “Wij willen dat de Zeppelinstraat verder wordt aangelegd en via een brug of dam met duiker op de Molenweg wordt aangesloten!” Ik heb hierover herhaaldelijk met het gemeentebestuur gesproken. Al met al is er niets gebeurd en nu is voor bewoners van de Zuidersingel de maat vol. Wij begrijpen dat helemaal en vinden daarom dat het nu tijd wordt om tot uitvoering over te gaan. Wat het ook moet kosten! Dat zijn peanuts in vergelijking met de opbrengsten van de bouwgrond en het belang van ondernemers en partijen die zich nog op Oudeland willen vestigen. En het mag toch niet zo zijn dat het ten koste moet gaan van de middelen die beschikbaar zijn voor de herinrichtring van de Zuidersingel!”

Wanneer moet de ontsluitingsweg mét brug (of dam met duiker) over de sloot klaar zijn?

Carine Post: “Wat ons betreft natuurlijk vóórdat begonnen wordt met die herinrichting van de Zuidersingel! Tijdens die werkzaamheden zouden wij daar namelijk geen gebruik van kunnen maken en dan ligt ons bedrijf plat. Overigens, we willen met vrachtwagens van een paar ton natuurlijk ook niet onnodig over die nieuwe bestrating van de Zuidersingel gaan rijden!”

Paul Koppert en Carine Post.
Het westelijke deel van de Zuidersingel moet nodig gereconstrueerd worden….
Een oude plattegrond waarop de wegen voor Oudeland Zuid-West al zijn ingetekend. Het gele blok is braakliggend terrein. Ter hoogte van de rode kruizen stoppen de wegen abrupt. Betrokkenen willen dat de Zeppelinstraat alsnog wordt afgemaakt en via een brug op de Molenweg wordt aangesloten.

Check Also

“Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

Lansingerland - Hanneke Vliet Vlieland is vanaf 1 maart 2019 de nieuwe directeur van woningcorporatie 3B Wonen. Wij hadden een hernieuwd kennismakingsgesprek met haar nu ze Welzijn heeft ingeruild voor Wonen.

Geef een reactie