dinsdag 23 april 2019 | week 17
Home » Lezersschrijven » Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Reactie op het ingezonden stuk over ‘Conflictbemiddeling’ van de heer K. Heugens, gepubliceerd in de Heraut van 22 augustus jl.
In zijn ingezonden tekst vraagt de heer Heugens zich af waarom er nog geen “bemiddeling” bestaat voor kwesties waarbij een overheid betrokken is. Die terechte vraag hebben de mediators zich ook gesteld en daarvoor is de, nog jonge, tak van de Beleidsbemiddeling tot stand gekomen.
Bij Beleidsbemiddeling is minimaal één overheid bij betrokken; denk aan een gemeente, een Waterschap, RWS etc. Het betreffen vragen die veelal de openbare ruimte betreffen en daarom zijn er vaak meer dan twee partijen betrokken. Ook wordt er meer (technisch) inhoudelijk gesproken dan bij andere soorten van bemiddeling/mediation en is de doorlooptijd langer. Voorbeelden zijn: invulling van een lege bouwlocatie, een spoorwegovergang, een windturbine park etc.
Voor dit specialisme zijn er Beleidsbemiddelaars en zij hebben een vakinhoudelijk achtergrond. Binnen Lansingerland is bij Mediators Oostland ook in Beleidsbemiddeling voorzien.

Harm van der Meer
Mediators Oostland, beleidsbemiddelaar

Check Also

Oproep: stop de houtkap!

Bent u ook verontrust en verontwaardigd over de almaar aanhoudende bomenkap in onze gemeente? Ik …

Geef een reactie