maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Lezersschrijven » Voorkeursrecht

Voorkeursrecht

Op Klapwijkseweg 39 heeft de gemeente het voorkeursrecht opgelegd. Dat betekent dat de eigenaar bij verkoopplannen het pand/perceel eerst aan de gemeente moet aanbieden. Dit brengt een grote waardedaling met zich mee en is voor de eigenaar erg ingrijpend. Ik was nieuwsgierig hoe raadsleden en de wethouder dit besluit behandeld hebben en daarom heb ik opnamen op de webcast bekeken. Het werd in de commissievergadering Algemeen Bestuur behandeld (20 juni 2018). Het duurde nog geen tien minuten. De eerste spreker Michel Muis (D66) steunde het voorstel, maar vroeg waarom er een groot verschil tussen de twee taxaties zit. De tweede spreker Frans Ammerlaan (CDA) vond het geweldig. Hij steunde natuurlijk wethouder Abee van zijn partij. GroenLinks wist het nog niet en liet het afhangen van het antwoord van de wethouder. De rest van de partijen steunde het voorstel van het college. Alleen Verhoef van de PvdA stelde een vraag aan de wethouder, namelijk of de procedure voor vertraging van de woningbouw gaat zorgen. Het antwoord van de wethouder begon met gesputter. Hij zei dat in 2013 al een keer met de procedure is begonnen, maar dat dit wegens financiën (curatele) en de crisis niet is doorgegaan. Hij vergat te vermelden dat hij er in 2013 moeras van wilde maken. Dat kan niet want moeras is ook agrarisch en dan hoeft het bestemmingsplan niet aangepast te worden en kan er niet onteigend worden. Vervolgens zei hij dat de onteigening is opgestart. Later sprak hij dat weer tegen. Dat het bedoeld was om de eigenaar onder druk te zetten en dat een zwaar middel als onteigening niet de bedoeling is. Best vreemd als je jezelf tegenspreekt.
Ik ben gaan doen wat de commissieleden hadden moeten doen en dat is een praatje maken met de eigenaar in wie zogenaamd geen beweging te krijgen is. Nou, dat valt best mee. En dan hoor je dat het wel iets anders in elkaar steekt. Zonder in details te treden, waar het om bedragen en afspraken gaat, is het verhaal dat het eerst om een moeras ging en nu om woningbouw (bouwgrond). Daartussen is een groot verschil. Het door Michel Muis opgemerkte grote verschil in de taxatiewaarde rechtvaardigt dat je mag verwachten dat de commissieleden zich fatsoenlijk inlezen en op z’n minst contact opnemen met de eigenaar. Dat is absoluut niet gebeurd. Niet één raads-/commissielid heeft die moeite genomen en als ik dan nu nog een keer beelden terugkijk hoor dan bijvoorbeeld Frans Ammerlaan die op de verkiezingssite van het CDA zegt: ik wil een verbinding zijn tussen inwoners en gemeente. Nou, hier lag een uitdaging voor u. De eigenaar is toch ook een inwoner en dat de wethouder niet zo met die verbinding bezig is, komt natuurlijk omdat hij niet in deze gemeente woont. Hoewel er een regel is dat een wethouder in de gemeente waar hij wethouder is moet wonen heeft hij weer ontheffing gekregen en in plaats daarvan ontvangt hij een reiskostenvergoeding en/of kan hij dubbele woonlasten declareren.
Als sommige commissieleden de moeite genomen hadden ter plaatse te gaan kijken dan hadden ze gezien dat het gaat om het uiterste einde van het plangebied dat stijf tegen de N471 en de spoorweg ligt. De haast begrijpt ook niemand.
De heer Blonk constateerde aan het eind van het agendapunt, dat niemand bezwaar had tegen het voorstel en dat het als hamerstuk naar de gemeenteraad kon gaan. Daar is het door de burgemeester afgehamerd. Het is triest om te zien c.q. te horen dat de commissieleden zo weinig moeite doen om een eigen mening over de zaak te vormen. Ze worden betaald voor hun controlerende taak. Doe dat dan ook. De meeste commissieleden zeggen: goed stuk, mijn partij is voor. Vrij vertaald: ik heb het niet gelezen.

Jan Voorwinden

Check Also

Oproep: stop de houtkap!

Bent u ook verontrust en verontwaardigd over de almaar aanhoudende bomenkap in onze gemeente? Ik …

Geef een reactie