maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Lezersschrijven » Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Daar waar in de relationele sfeer hulp nodig is – zoals bij echtscheidingsprocedures – verliest de advocaat in toenemende mate terrein ten gunste van de mediator, de man of vrouw die in een onafhankelijke rol als bemiddelaar optreedt om tot een voor beide partijen zo bevredigend mogelijk resultaat te komen. Dat dan in plaats van de nu nog gebruikelijk vorm van twee partijen, beide uit op het behalen van winst door het down spelen van de tegenpartij. Onder meer in de rol van buurtbemiddeling in conflictsituaties in de verhouding met buren wordt op deze wijze vaak resultaat geboekt.
Op overheidsniveau is dat nog ongebruikelijk, hier staan bij conflicten met burgers het college en ambtelijke ondersteuning enerzijds en de ontevreden burger anderzijds lijnrecht tegenover elkaar met vaak langslepende en kostbare procedures als gevolg en met vrijwel altijd een verliezende. En waarin vanwege de kosten van een advocaat de burger al op voorhand in achterstandspositie verkeert.
Waarom zouden conflicten tussen mensen onderling wel via de rol van de bemiddelaar tot een voor beide partijen bevredigend resultaat kunnen leiden en zou dit in de relatie tussen overheid en burger niet mogelijk zijn?
Wat zou er op tegen kunnen zijn om de bij deze tijd behorende aanpak eens als proef te beginnen? Er valt niets te verliezen.

Kees Heugens
Bleiswijk

Check Also

Oproep: stop de houtkap!

Bent u ook verontrust en verontwaardigd over de almaar aanhoudende bomenkap in onze gemeente? Ik …

Geef een reactie