donderdag 23 mei 2019 | week 21
Home » Nieuws » Een veilige kade, maar kopzorgen voor bewoners
Erik bij de kade die drastisch aangepakt gaat worden.

Een veilige kade, maar kopzorgen voor bewoners

Een veilige kade, maar kopzorgen voor bewoners

Berkel en Rodenrijs – De kadewerkzaamheden in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland lopen gestaag door en inmiddels zijn al heel wat kades ontdaan van bomen en andere begroeiing om plaats te maken voor ophoging van het terrein en het aanbrengen van een stevige beschoeiing en gras om ook de achtergelegen polders te beschermen tegen wateroverlast.

Trees Borkus-Henskens

Momenteel worden de keukentafelgesprekken gevoerd met de bewoners langs de Klapwijkseweg waar het hoogheemraadschap de plannen gaat realiseren. Aan de bewoners wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren en waar ze allemaal rekening mee moeten houden. Ook voor hen is nu al duidelijk dat alles van de dijk af gaat; alles weg, inclusief de privacy.

Verscholen in het groen

Al 25 jaar woont Erik Gunter verscholen in het groen langs de Klapwijkseweg. Blij met al het groen, want inmiddels zijn er aan de overkant twee grote appartementengebouwen verrezen en wordt er aan de derde gebouwd. Bovendien is de verkeersstroom op de weg flink toegenomen. Maar na een tweede gesprek met medewerkers van het hoogheemraadschap is hem duidelijk geworden dat al het groen eruit gaat en dat de kade wordt verhoogd en verbreed, waardoor hij straks ‘door een badkuip’ zijn voordeur bereikt.
“In de 25 jaar dat ik hier woon heb ik de polder achter mij helemaal dicht zien bouwen, de weg steeds drukker zien worden en nu dit weer. Er wordt heel veel aandacht geschonken aan nieuwbouw, nieuwe burgers en faciliteiten, maar waar blijft de aandacht voor de burger die hier altijd met veel plezier heeft gewoond? Er wordt ingepikt en die krijgt niets terug. Nemen en niks geven; als je het overziet is dat al heel veel. Het karakter van ons dorp is bijna verdwenen; de gemeente is daar in meegegaan. Want wat is er over van het ‘beschermde dorpsgezicht’ en het groene lint waar de gemeente altijd mee schermde en waar ze zo trots op was; nu lijkt ze compleet door de knieën voor ‘veiligheid’.”

Breder

Niet alleen meer mensen, maar ook meer vuil langs de weg. “Regelmatig dreg ik de troep op uit de sloot. Bouwafval, troep van passanten, ik verwijder het om de sloot zo schoon mogelijk te houden. Net als op de openbare weg zou daar eens op gelet kunnen worden, want spelregels vormen onderdeel van het spel. Datzelfde geldt voor de snelheid die op de Klapwijkseweg wordt gereden en de vaak nonchalante wijze waarop de rotonde bij de Oudelandselaan door fietsers wordt ‘genomen’. Naleving en controle staan op een laag pitje. Als de politie de moeite nam eens op die spelregels te controleren dan was waarschijnlijk meteen de discussie over ‘onveiligheid’ ten einde. Niet alleen bekeuringen voor de kinderen (als ze bijvoorbeeld geen fietsverlichting hebben), maar ook voor de ouders die de spelregels niet naleven!”
Erik informeerde naar de mogelijkheid een geluidscherm te plaatsen, maar de weg is van de provincie en volgens een medewerker van de gemeente moest hij daar navraag doen. Maar hem werd daarna wel verteld dat de Klapwijkseweg binnenkort naar de gemeente overgaat en die ging dan vervolgens wel kijken naar zowel de snelheid als de geluidsoverlast. “Op de vraag of ik een vlonder mocht plaatsen kreeg ik als antwoord dat ik dat zelf aan moest vragen bij de gemeente. Dus eigenlijk alles wat de burger aankaart om niet geconfronteerd te worden met nadelige gevolgen van het ophogen van de dijk en het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing moet hij zelf regelen. Waarom kan dat niet collectief worden aangevraagd?”

Van start

Na de zomervakantie zullen de werkzaamheden van het hoogheemraadschap van start gaan, maar Erik wil eerst uitsluitsel over een aantal zaken. “Ik hoorde nu ook van anderen dat de OZB lager kan, want de waarde van de woning is achteruit gegaan. De WOZ waarde gaat naar beneden, omdat het Hoogheemraadschap de kade moet onderhouden en dat die meters niet volwaardig tot het eigendom van het woonobject gerekend kunnen worden. Daar kun je zelfs geld van terugkrijgen. Waarom wordt dat niet verteld en waarom moet je daar – omdat je het ‘toevallig’ hoort – zelf achteraan? Ik vind dit geen eerlijke zaak; de burger wordt er mee opgezadeld en de verantwoordelijke partijen laten je spartelen en het zelf uitzoeken. Dat zou toch anders kunnen en moeten!”

Check Also

Camera’s in Annie M.G. Schmidtpark

Burgemeester Pieter van de Stadt heeft besloten tijdelijk cameratoezicht toe te passen in het Annie …

Geef een reactie