dinsdag 23 april 2019 | week 17
Home » Lezersschrijven » Chillplekken

Chillplekken

Een keurig politiek correct stuk van wethouder Arends in de Heraut van 1 augustus.
Positief is dat de inspraakperiode verlengd is tot 1 oktober. Dit neemt in ieder geval de schijn van “politiek slimmigheidje” om de inspraakprocedure in de vakantieperiode te laten vallen, weg.
Waarom vind ik dit een politiek correct stukje, er staat niets in wat al niet eerder is gezegd en op papier klinkt het heel mooi.
Inderdaad, de terechte vraag van mevrouw Arends is “wat doen die jongeren ’s nachts op straat” en dat dit een verantwoordelijkheid van de ouders is. Schieten we iets op met die vraag wat de klacht betreft? Natuurlijk niet, als de ouders die verantwoordelijkheid nemen zouden er ook geen klachten zijn.
Ook de verwijzing dat de jongeren zelf de verantwoordelijkheden voor hun gedrag moeten nemen is een buiten de realiteit staande opmerking. We hebben het hier in het algemeen over jongeren rond de 14/16! jaar, dit is vaak de groep waar het allemaal om draait. Jongeren van die leeftijd zijn helemaal nog niet in staat om die verantwoordelijkheden ten volle tot zich te nemen. Hun hersenen zijn daar nog niet toe uitgerust. In het gewone leven noemen we dat pubergedrag en wat betreft de gevolgen van dat gedrag; daarin ontbreekt behoorlijk vaak de logica, laat staan dat de pubers snappen op het moment surprême dat zij “verantwoordelijk zijn”.
BOA’s hebben beperkte bevoegdheden en kunnen inderdaad de jongeren aanspreken. Alleen, BOA’s werken tot 22.00 uur ’s avonds is mij verteld op de bijeenkomst in The Point op 7 april jl. en volgens mij is daar geen verandering in gekomen. De overlast begint ver na 22.00 uur en zoals al duidelijk aan de klachten kan dit heel lang doorgaan.
De opmerking van wethouder Arends dat overlast een arbitrair begrip is vind ik in deze context behoorlijk badinerend en gaat voorbij aan de praktijk en de inhoud van de klachten.
We hebben het hier over schreeuwen, luide muziek en voetballen in de zeer late avonduren en vroege ochtenduren. Om die tijd kijk je niet met genoegen naar spelende jeugd en juich je niet om terugkaatsende ballen van de omheining rondom de voetbalkooi!
Heel duidelijk is dat jongeren recht hebben op een “eigen” plek. Die plek moet voor iedereen goed, rustig en veilig zijn en dat is met name de plek bij The Point al ruim 8 jaar niet voor de omwonenden. Ik vind het heel jammer voor die groep jongeren waarbij het wel goed gaat, misschien ligt daar een mogelijkheid om samen te werken met de “bekende” onruststokers om dit heikele onderwerp in goede banen te leiden. Een lastig onderwerp omdat de ene groep gaat en de volgende groep komt, het zal nooit ophouden. Communicatie is van essentieel belang in dezen, waarbij deugdelijk toezicht vooral in de nachtelijke uren een must is.
Afgelopen zaterdagavond laat was het opnieuw raak. Rond 22.30 uur begon de herrie (muziek en schreeuwen). Meerdere bewoners van het complex Ackersend hebben de politie gebeld. Om 02.30 uur, nadat de politie was geweest, werd het rustig.
De gemoederen bij de bewoners lopen op en zorgen voor stress, boosheid en verbale agressie waarbij hun onmacht wordt uitgesproken. Dit kan echt niet, politiek Lansingerland heeft de plicht hierin actie te ondernemen.

Chr. van Beek
Bergschenhoek

Check Also

Oproep: stop de houtkap!

Bent u ook verontrust en verontwaardigd over de almaar aanhoudende bomenkap in onze gemeente? Ik …

Geef een reactie