dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » Second opinion in opdracht van de BTV
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft in 2015 een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële, economische en maatschappelijke effecten van de door hen gewenste groei van de luchthaven. De door Ecorys uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gaf RTHA voldoende steun om te groeien in de toekomst. Deze MKBA wordt nu echter door twee onafhankelijke deskundigen onderuitgehaald.

Second opinion in opdracht van de BTV

Second opinion in opdracht van de BTV

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft in 2015 een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële, economische en maatschappelijke effecten van de door hen gewenste groei van de luchthaven. De door Ecorys uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gaf RTHA voldoende steun om te groeien in de toekomst. Deze MKBA wordt nu echter door twee onafhankelijke deskundigen onderuitgehaald.

In een 60 pagina’s tellend rapport beschrijven de economen achtereenvolgens het maatschappelijk kader, de vervoersprognoses, de effecten voor de reiziger en de gevolgen voor de werkgelegenheid. Ze beschrijven als externe factoren die van grote invloed zijn: veiligheidsaspecten, geluidshinder, CO2 uitstoot en fijnstof als maat voor de luchtkwaliteit, algemene gezondheidsaspecten en ruimtelijke ordening.

Hoofdpunten

De MKBA is door Ecorys destijds uitgevoerd in opdracht van RTHA. Daardoor is het een bedrijfskundig commercieel onderzoek en geen objectieve en zorgvuldige afweging van maatschappelijke baten en kosten. De onderzoekers concluderen dan ook dat er een aantoonbare vooringenomenheid in het originele onderzoek aanwezig is, waardoor destijds het MKBA saldo positief is beïnvloed.

Baten te hoog ingeschat

Een belangrijke bevinding van de onderzoekers is de (meervoudige) overschatting van de baten (het reistijdeffect naar, en de processing time op de luchthaven RTHA ten opzichte van alternatieve luchthaven) voor de gebruikers van RTHA.
Vooral processing time, het voordeel voor de gebruikers van luchtvaart door een relatief snelle afhandeling op de luchthaven, is veel te positief ingeschat door Ecorys. Narekening van de ‘processing time’ laat zien dat dit voordeel veel beperkter is: geen 95 maar 15 minuten. RTHA biedt namelijk veel vluchten naar bestemmingen in Europa en het Schengengebied; daardoor smelt dit processing time voordeel op RTHA in de praktijk weg.

Milieu, woningwaardeverlies en werkgelegenheid

Ecorys koos in 2015 zonder onderbouwing voor de laagste waarde uit de bandbreedte van CO2 prijzen; € 44 per ton, in plaats van € 78 of € 155 per ton. Bij de berekening van de schade aan luchtkwaliteit werd geen geen onzekerheidsmarge gehanteerd.
Het Ruimtelijke Ordening effect is in de MKBA onvoldoende uitgewerkt, terwijl dat een belangrijk element is. De aanwezigheid van de luchthaven sluit andere, alternatieve ontwikkelingen uit. Grond, natuur, luchtkwaliteit, stilte en open ruimte zijn schaars in de regio Rotterdam en uit onderzoek is gebleken dat juist de lokale leefkwaliteit in de regio verbetering behoeft.
Tevens blijkt dat het woningwaardeverlies bij een verdere groei, voor omwonenden kan oplopen tot 60 procent meer dan Ecorys 2015 inschatte.
Gezien de beperkte samenstelling van de bedrijvigheid en de niet gebleken regionale uitstralingseffecten in het verleden voor een hoofdzakelijk op toerisme gerichte luchthaven, zonder vracht, zijn de uitstralingseffecten voor de werkgelegenheid volgens beide economen te positief ingeschat. De bijdrage van RTHA aan werkgelegenheid in de regio Rotterdam is (zeer) beperkt.

De conclusie van de second opinion is:
RTHA zou niet de opdrachtgever van de MKBA moeten zijn geweest, omdat zij als exploitant belanghebbende is. De overheid zou in samenspraak met alle betrokken partijen de positieve en negatieve effecten moeten bepalen en de uitkomsten daarvan laten zien. Alleen zo ontstaat een zorgvuldige maatschappelijke afweging.
Herziening is maatschappelijk gewenst, waarbij er oog is voor meerdere varianten in diverse groeiscenario’s van de economie, in een transparant proces waar alle belanghebbenden aan deelnemen. De Omgevingswet nodigt daar tenslotte toe uit.

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie