maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Politiek » Lansingerland gaat ‘van gas los’
Lansingerland - Om in 2050 CO² neutraal te zijn, zullen we er met elkaar voor moeten gaan zorgen dat de bestaande 23.000 woningen in Lansingerland van het aardgas los gaan. Dit betekent per jaar gemiddeld 719 woningen. Een flinke opgave, waarmee in Berkel en Rodenrijs een start gemaakt gaat worden.

Lansingerland gaat ‘van gas los’

Lansingerland gaat ‘van gas los’

Lansingerland – Om in 2050 CO² neutraal te zijn, zullen we er met elkaar voor moeten gaan zorgen dat de bestaande 23.000 woningen in Lansingerland van het aardgas los gaan. Dit betekent per jaar gemiddeld 719 woningen. Een flinke opgave, waarmee in Berkel en Rodenrijs een start gemaakt gaat worden.

Om de opgave voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat woningeigenaren, overheid én bedrijfsleven samenwerken. In de Berkelse Briellestraat is vorig jaar een onderzoek gestart in één van de woningen die helemaal gasloos werd gemaakt. Dit was fase 1 van de voorbereidingen. Het daar beproefde concept heeft zichzelf bewezen en daarom wil de gemeente in samenwerking met het bedrijf dat de proef heeft uitgevoerd verder gaan met het uitrollen hiervan in de rest van de Briellestraat. Dit is fase 2; een proeftuin of pilot. Het doel van zo’n proeftuin is om het concept verder te testen en daar veel van te leren. In totaal hebben nu 21 huishoudens aangegeven interesse te hebben in het meedoen aan deze proeftuin; voor een deel in de Briellestraat, maar ook aan het aangrenzende Romepad.

Negen woningen

Vanuit de overheid is voor fase 2 een bedrag beschikbaar gesteld om de volgende negen
woningen aan de Briellestraat van gas los te maken. Zodra fase 2 klaar is kan fase 3 volgen voor 500 woningen in diezelfde wijk: de Havenbuurt in Meerpolder. Hiervoor heeft de gemeente een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Ministerie heeft in totaal € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor 20 proeftuinprojecten in Nederland. De gemeente Lansingerland, een van de weinige gemeenten die al een test in een woning hebben verricht, hoopt bij die groep van 20 proeftuinen te zitten. Mocht Lansingerland een proeftuin toegekend krijgen dan levert dat voldoende subsidie op voor die 500 woningen. Dat zal op 1 oktober 2018 bekend worden gemaakt. Met de oprichting van een revolverend fonds (een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren) van € 100.000,- voor leningen aan huishoudens om via all-electric oplossingen van gas los te komen in de bestaande bouw geeft de gemeente een extra impuls aan de verduurzaming van de gemeente.

Reacties

Ed en Jenny Ouwerkerk, wonend in de Briellestraat en ook al present bij een eerdere informatieavond over dit onderwerp, hebben zich ingeschreven als 22ste belangstellenden en inmiddels een offerte aangevraagd bij het bedrijf dat de werkzaamheden kan gaan uitvoeren. “Maar er liggen nog wel heel veel vragen waar nog een antwoord op moet komen. We zijn erg benieuwd hoe het aangepakt gaat worden, maar ook qua financiering willen we eerst meer weten. Het blijft toch allemaal spannend, zeker als je nog niet alles weet.”
Ook Bianca Welbie heeft zich aangemeld. Zij woont met haar gezin aan het Romepad. “Ze beginnen in de Briellestraat. Als de kosten meevallen kunnen er meer woningen in deze eerste pilot worden meegenomen. Ze komen een persoonlijke offerte opmaken en presenteren. Vervolgens zullen de initiatiefnemers met de echt geïnteresseerden verder gaan. Dus het wordt nu even afwachten wie er in de Briellestraat overblijven. We hopen dat we er bij zitten, want anders zouden wij het zelf moeten aanpakken, maar dat gaat meer dan 20.000 euro kosten, dus daar wachten we dan nog een tijdje mee.” Bianca weet: “Begin 2019 gaan ze beginnen met het boren; dat kan in de winterperiode. Vervolgens kunnen ze dan in maart het dak op voor de verdere werkzaamheden.”

Check Also

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller ##+## Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Geef een reactie