woensdag 24 april 2019 | week 17
Home » fbpost » Uitbreiding aantal BOA’s

Uitbreiding aantal BOA’s

Uitbreiding aantal BOA’s

Lansingerland – Er zijn drie nieuwe wijk BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) aangesteld. Voor elke dorpskern is er één BOA aangewezen. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Peter Tetteroo

Patrick Labrijn gaat in Bleiswijk als wijk BOA aan de slag. Patrick wil vooral laagdrempelig zijn voor de bewoners. “Ik kom één keer per week bij het spreekuur dat de wijkagent in Bleiswijk houdt, loop door elke wijk, ga langs de winkeliers en maak graag met iedereen een praatje. Mensen moeten vertrouwen krijgen.”
Voor Berkel en Rodenrijs is Erik Kuijper aangesteld. Erik gaat vooral aan de slag met jongeren die overlast veroorzaken. Erik: “Ik wil steeds aan het eind van mijn werkdag ergens op een plek waar jongeren zijn om met hen in gesprek te raken.”
Stefan de Nobel wordt wijk BOA in Bergschenhoek. Stefan wil de spin in het web van de gemeenschap zijn. Hij vindt het belangrijk om problemen tijdig te signaleren en zo nodig door te geven aan de politie of jongerenwerk. Stefan: “Het is leuk dat je door dit werk de dorpskern goed leert kennen en daardoor een binding met de bewoners krijgt”.

Rol van de wijk BOA

Er zijn al drie ‘gewone’ BOA’s in Lansingerland en nu zijn er nog drie speciale wijk BOA’s bijgekomen. Wat doet de gewone BOA en wat doet de wijk BOA?
De wijk BOA’s richten zich op de veiligheid en de problematiek rondom kleine ergernissen en zijn veel op straat in de wijk. Zij zorgen voor de contacten met inwoners, scholen, Buurttoezicht Lansingerland, wijkverenigingen, winkeliersverenigingen, moskeeën, politie, jeugd- en jongerenwerk, woningbouwcorporatie, sportverenigingen, wijkbeheerders, etc. De wijk BOA’s krijgen vanuit al deze bronnen informatie en hebben daarmee een totaalplaatje van wat er speelt binnen de wijk. Zo kunnen zij vroegtijdig anticiperen op eventuele problemen door zelf op te treden, door het gesprek aan te gaan of door sleutelfiguren met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk oplossingen te vinden. De wijk BOA’s zijn herkenbaar voor onze inwoners en het eerste aanspreekpunt ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. De gewone BOA richt zich meer op de afhandeling van meldingen en het doen van controles. Als het om echte criminaliteit gaat blijft de politie aan zet.

Nog meer BOA’s

Naar verwachting komen er per 1 januari 2019 nog drie BOA’s in Lansingerland bij, wat het totaal op negen zal brengen. U bereikt de BOA in eerste instantie door hem gewoon aan te spreken en u kunt ook 14010 bellen waarna u wordt doorverbonden. Ook via Twitter zijn de BOA’s te bereiken. Bleiswijk: @Wijkboab, Bergschenhoek: @wijkboaBhoek en Berkel en Rodenrijs: @wijkboar.

Check Also

“Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

Lansingerland - Hanneke Vliet Vlieland is vanaf 1 maart 2019 de nieuwe directeur van woningcorporatie 3B Wonen. Wij hadden een hernieuwd kennismakingsgesprek met haar nu ze Welzijn heeft ingeruild voor Wonen.

Geef een reactie