maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Lezersschrijven » Geluidsoverlast en uitstoot fijnstof

Geluidsoverlast en uitstoot fijnstof

Ik wil graag reageren op de brieven van de Heraut van 17 juni. De eerste briefschrijfster overdrijft wel ten aanzien van de uitstoot van een startend vliegtuig. Eén miljoen vrachtwagens zouden op deze weg van 2,5 km bij een gemiddeld verbruik van 1:10 (zeer rooskleurig) 250.000 liter verbruiken. Een Boeing 737 heeft niet eens een dergelijke tank capaciteit, zelfs een Boeing 747 heeft dat niet. De uitstoot van genoemde stoffen kan dus nooit zo groot zijn bij een start. Getallen prima, maar wel in realistisch verband.
Verder wordt altijd gesproken over mensen die hinder ondervinden. Zoals de heer Roeling stelt over de HSL in dezelfde Heraut, kan je ook stellen dat je niet in de buurt van een vliegveld moet gaan wonen, dit behoudens van de mensen die er altijd al gewoond hebben. Ik ken een meerderheid aan bewoners rondom het vliegveld die zich er niet aan storen, net zoals de heer Roeling over de HSL. Dit kwam ook vaak voor bij bewoners rond Schiphol, een huis kopen omdat deze niet duur was, waarom is wel duidelijk, en dan gaan klagen.
Ook wordt er gesproken over accijns over kerosine. Als zoiets ingevoerd wordt, moet dit wereldwijd. Anders gaat het verschijnsel van economisch tanken zich voordoen. Of te wel men tankt meer brandstof met bestemming Nederland om zomin mogelijk in Nederland te hoeven tanken. Het vervoer van deze brandstof, op dat moment eigenlijk dood gewicht, kost ook brandstof en dus uitstoot van alles en nog wat. Dan heeft dat ook nog een nadelige invloed bij de landing, immers het vliegtuig is zwaarder, heeft meer motor vermogen nodig en dus meer lawaai bij de landing en een hogere landingssnelheid met per saldo een hogere uitstoot over de hele vlucht. Maar hier wordt vaak niet over nagedacht.
Als er BTW over tickets wordt ingevoerd, dan ook weer internationaal. Een ticket tax heeft al aangetoond dat passagiersvluchten naar omliggende landen ook weer meer uitstoot vanwege het transport daar naar toe en minder klanten voor de Nederlandse bedrijven met alle andere gevolgen (minder werkgelegenheid etc.). Dus BTW ook weer wereldwijd. Dat het kabinet doordramt met de ticket tax is eigenlijk onbegrijpelijk als eenling Nederland.
Wat ook nog wordt vergeten is dat geluidsbelasting ooit gebaseerd is op vliegtuigen van destijds en de daaruit voortvloeiende vluchtberekening. Vliegtuigen zijn nu gewoon stiller. Schoner zijn ze ook, maar nooit ideaal. Alleen elektrisch aangedreven zal schoon zijn bij gebruik (opwekken van elektrisch niet meegenomen). Maar dat is toekomst. Dit is overigens geen garantie dat ze stiller worden, immers het verplaatsen van lucht veroorzaakt gewoon geluid evenals het doorklieven van de lucht door het vliegtuig zelf.
Tot slot beschouw ik het zelf als belachelijk dat de traumahelikopter onder de geluidsbelasting valt. Dit is in feite een maatschappelijke functie en zou daar buiten moeten vallen. Deze verplaatsen is het probleem verplaatsen naar anderen, dit los dat Rotterdam alle faciliteiten heeft ten aanzien van bijvoorbeeld veiligheid. Een andere locatie zal een hoop extra kosten mee brengen.
Let wel, ik zeg niet dat maar onbeperkt uitgebreid moet worden of dat ik daar voor of tegenstander van ben. Maar vaak worden de gezichtspunten slechts zeer summier van de andere zijde belicht omdat met name de tegenstanders erg gefixeerd zijn op de voor hun bruikbare argumenten.

John van Gaarderen
Berkel en Rodenrijs

Check Also

Oproep: stop de houtkap!

Bent u ook verontrust en verontwaardigd over de almaar aanhoudende bomenkap in onze gemeente? Ik …

Geef een reactie