dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » fbpost » Nieuwbouw moet Dorpsstraat Bleiswijk levendig en gezellig maken
Schets bovenaanzicht bebouwing. Witte gebouw rechtsboven: Medisch Hart Bleiswijk; donkere gebouw middenlinks: contouren nieuwbouw met daarboven de watergang (blauw); onder van links naar rechts de Dorpsstraat en huidige bebouwing overzijde.

Nieuwbouw moet Dorpsstraat Bleiswijk levendig en gezellig maken

Bestaand gebouw De Snip verdwijnt

Nieuwbouw moet Dorpsstraat Bleiswijk levendig en gezellig maken

Lansingerland – Tijdens de Beeldvormingsavond voor gemeenteraadsleden op woensdag 27 juni jl. werden verder uitgewerkte plannen gepresenteerd over de bestemming van de locatie waarop gebouw De Snip staat.

Freek J. Zijlstra

Een landelijk werkzaam grondontwikkelaar, het plaatselijke architectenbureau, een afgevaardigde van gebruikers van Medisch Hart Bleiswijk en de coördinerende ambtenaar gaven een uiteenzetting van hun plannen en beantwoordden technische vragen van de (commissie)raadsleden.
Omdat De Snip onder vastgoed voor gemeentelijke en maatschappelijke voorzieningen valt, waren leden van raadscommissie Samenleving aanwezig, evenals wethouder Ankie van Tatenhove.

Gezellig plein

Het gesprek ging deze avond vooral over de indeling van het gebouw en de beoogde gebruikers. Toch raakt het ook aan raadscommissie Ruimte (wethouder Simon Fortuyn kwam ook luisteren), omdat de presentatoren van mening zijn dat door ontwikkeling van dit derde ‘plein’ aan de Dorpsstraat, tegemoet gekomen wordt aan de opdracht om het centrum van Bleiswijk ‘bindend, bruisend en boeiend’ te maken. Dat is nog maar de vraag, omdat in tegenstelling tot de andere twee pleinen die aan de randen parkeerplaatsen hebben, dit plein bij De Snip en het Medisch Hart Bleiswijk (MHB) de huidige 43 parkeerplaatsen op het hele plein zal blijven behouden. De ‘gezelligheid’ moet dus komen van het hoekterras en de groenvoorziening.
Ter vergelijking: in hetzelfde Lansingerland wordt in Berkel-Centrum-Oost juist het plein rond ’t Vierkantje autovrij gemaakt, om een gezellig plein met dorps karakter en ‘huiskamergevoel’ te creëren.
Speelt het ‘bindend, bruisend en boeiend’ zich dan in en aan de randen van het gebouw af? Gaat horeca het daar redden? Wat komt er allemaal in de nieuwbouw terug, na het vertrek van de bibliotheek? Mag en kan de historische vereniging er überhaupt blijven en is dat wel betaalbaar? Er waren veel vragen.

Welzijn, zorg en wonen

Volgens de ambtenaar ligt er na uitvraag aan diverse gebruikers en belanghebbende partijen nu een concreter plan dan medio oktober 2017. De architect ziet in de ontwikkeling van de nieuwbouw (het huidige gebouw, met een boekwaarde van € 2,5 miljoen!, wordt helemaal gesloopt, inclusief de kelderopslag) zowel een stedenbouwkundige als architectonische uitdaging. Hij illustreert de gedachtegang aan de hand van enkele artist impressions. De kleinschalige architectuur die elders in het dorp wordt aangetroffen, zal worden verwerkt in de nieuwbouw van De Snip. Het gebouw, met geraamde projectkosten van ca. € 4,5 miljoen, wordt in de functie een verlengstuk van het naastgelegen Medisch Hart Bleiswijk. Die belangengroep heeft een sterke inbreng bij de ontwikkeling, de invulling met gebruikers en het coördineren ervan.
Men noemt het aanbod onder één dak ‘welzijn, zorg en wonen’. Hoe kleinschalig ook, de plannenmakers denken dat de realisatie van 11 verzorgingswooneenheden (tot € 710) en 10 aanleunwoningen (€ 700 – € 900) een bijdrage levert aan de vraag naar huisvesting voor ouderen, waar over 15 jaar behoefte aan zal zijn. De prognose is namelijk dat dan de helft van de inwoners van Bleiswijk ouder is dan 65 jaar.

Watergang wordt zichtbaar element

Bij de bouw wordt rekening gehouden met omgevingselementen, zoals de watergang. Die mag niet worden afgesloten, maar moet ook onder bebouwing vrij door kunnen stromen. De watergang achter de locatie (zie bovenaanzicht plattegrond) wordt zichtbaar doorgetrokken tot in het gebouw. Dat maakt het gebouw uniek, en moet de aantrekkelijkheid er te verblijven vergroten. Ter hoogte van de Dorpsstraat wordt de illusie gewekt dat er een onderstroom is van de watergang, door een brugleuning aan te brengen. Vooralsnog is op de begane grond ruimte gereserveerd voor museum (links aan de Dorpsstraat), het restaurant (rechtsvoor en rechterzijkant), zorg- en servicepunt (middenin). Linksachter komt de woongemeenschap en zorgwoningen. Dat gedeelte wordt twee verdiepingen hoog.
Er moeten nog overeenkomsten met partijen gesloten worden, dan volgt een wijziging van het bestemmingsplan met inspraakprocedure en pas daarna kan met de bouw begonnen worden. Dan zal het inmiddels eind 2020 of begin 2021 zijn als het allemaal klaar is.

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie