dinsdag 23 april 2019 | week 17
Home » fbpost » Manifestatie tegen verdere luchtvaartgroei in Rotterdam
V.l.n.r.: Ineke den Heijer Ria Oosterop (D66 Zuid-Holland) Susanne Kuijpers (ZHNMF) Berend Potjer (GroenLinks Zuid-Holland) Femke Sleegers (Fossielvrij Den Haag) en staand dagvoorzitter Joop van der Hor.

Manifestatie tegen verdere luchtvaartgroei in Rotterdam

Er komt een Omgevingsombudsman RTHA

Manifestatie tegen verdere luchtvaartgroei in Rotterdam

Lansingerland – Op zaterdag 23 juni jl. werd op het Kruisplein in Rotterdam als onderdeel van een landelijke manifestatie protest aangetekend tegen een verdere groei van de luchtvaart in onze woonomgeving. Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en ook Lansingerlandse politici lieten zich zien en horen. Een paar dagen daarvoor besprak gemeenteraadscommissie Ruimte een conceptadvies over de aanstelling van een Omgevingsombudsman die het gesprek over uitbreiding van vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in goede banen moet leiden.

Freek J. Zijlstra en Ronald van der Stad

Kwartiermaker Ewald van Vliet heeft een conceptadvies geschreven over de benoeming van een omgevingsmanager voor RTHA. Hij heeft hiervoor de aanduiding ‘Omgevingsombudsman’ bedacht, maar politieke onduidelijkheid bestaat over het zware profiel, het mandaat en de onafhankelijkheid van de aan te stellen mediator tussen RTHA en omwonenden met hun vertegenwoordigers in verschillende groeperingen.
De te benoemen omgevingsombudsman RTHA gaat drie dagen in de week, op flexibele basis aan de slag, en wordt gedeeltelijk betaald door RTHA. Men vindt dat redelijk, omdat ‘de vervuiler in de regel betaalt’, maar, zeggen critici: “Wie betaalt, bepaalt!” Met andere woorden, hoe is de onafhankelijkheid gegarandeerd? Volgens wethouder Simon Fortuyn blijft de opdrachtgever ten allen tijde de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam (BRR) van RTHA. Ook stelt hij klip en klaar dat het indertijd uitgebrachte rapport van verkenner Joost Schrijnen duidelijk is over het feit dat er géén draagvlak bestaat om RTHA qua geluidsruimte uit te breiden.

Landelijke manifestatie

Toch is de bevolking er niet gerust op. Het beperken van intensieve luchtvaart boven woongebieden speelt op dit moment op meer plaatsen in Nederland. Het gaat dan niet alleen om geluidsoverlast, maar ook over uitstoot van gassen en ultrafijnstof die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
Tijdens een landelijk georganiseerde manifestatie gingen op zaterdag 23 juni jl. actievoerders in Rotterdam en vijf andere steden tegelijk de straat op. Ze riepen de overheid op om de alsmaar groeiende luchtvaart te stoppen en te investeren in alternatieven.
Initiatiefnemer Richard Abbenhuis van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) opende de dag op het Kruisplein naast het Centraal Station Rotterdam, waarna bewoners hun ervaringen deelden en belangengroepen en politici speechten. Ineke den Heijer (raadslid D66) sprak namens de inwoners van Lansingerland. Ook Ria Oosterop (fractievoorzitter D66 Zuid-Holland) en Chantal Zeegers (raadslid D66 Rotterdam) speechten namens de inwoners uit onze regio. De manifestatie werd goed bezocht, onder meer ook door onze lokale politici Paul Lieverse (ChristenUnie) en Marko Ruijtenberg (GroenLinks). Inwoners konden doorlopend een luchtvaartpetitie tekenen en langs een wensmuur lopen waarna men samen een rood stopsein vormde.

Samen werken aan alternatieven

Ineke den Heijer (D66): “Naast onze inhoudelijke steun voor dit initiatief, vinden we het een goede ontwikkeling dat bewoners zich verenigen en hun zorgen uitspreken over de kwaliteit van hun leefomgeving.”
Het was de eerste keer dat alle bewoners rond vliegvelden zich nu ook landelijk hadden verenigd. Een bijzonder sterke ontwikkeling. Het was goed om te zien dat er zoveel verschillende partijen en organisaties bij elkaar kwamen en zich uitspraken. Er was eensgezindheid over de richting: Minder groei van de luchtvaart, en inzetten op alternatieven, zeker op korte afstanden.
Tijdens een paneldiscussie werden de politici bevraagd waarom zij deelnamen aan deze manifestatie, wat hun visie is op de luchtvaartgroei en wat er moet gebeuren met het vliegveld RTHA. Den Heijer: “We vinden het belangrijk om aanwezig te zijn om alle inwoners van Lansingerland te vertegenwoordigen die veel overlast ondervinden van het vliegveld. Hiermee onderstrepen we ook ons standpunt dat we tegen uitbreiding van RTHA zijn.”
Den Heijer vindt het tijd om te kiezen voor duurzame luchtvaart door te investeren in innovaties en alternatieven. Zij vindt dat er meer eerlijke concurrentie moet komen tussen de luchtvaart en de trein en bus. Dit kan bijvoorbeeld door belasting op vliegtickets en kerosine. Juist op de korte vluchten naar Londen, Parijs en Hamburg is vervanging door treinen een reële mogelijkheid, vindt zij. Den Heijer: “We zijn niet tegen vliegen, maar vragen aandacht voor eerlijke beprijzing, betere handhaving van de overlast en meer nadruk op luchtkwaliteit.”

Overlast voor Lansingerland

Den Heijer: “Wij vinden dat er goed gekeken moet worden naar de werkelijk gevlogen vliegroutes en bewegingen. Er wordt op dit moment te veel afgeweken van de afgesproken routes en tijden waardoor de overlast in onze gemeente is toegenomen. We vinden dat de ontwikkeling van de luchthaven moet plaatsvinden binnen de huidige geluidsruimte. Wij houden vast aan de nachtstilte en willen dat de vliegtuigen de vastgelegde aanvliegroutes respecteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat samen met omwonenden afspraken worden gemaakt over meldingen van klachten van overlast en het meten van geluid en luchtkwaliteit. We zijn in dat kader blij dat er nu werk wordt gemaakt van de ‘Omgevingsombudsman RTHA’. Hierdoor wordt er hopelijk in de nabije toekomst echt wat gedaan met de vele klachten en meldingen van overlast.”
Ineke den Heijer steunt de oproep van de dag organisatie van LBBL en BTV om gezamenlijk te blijven werken aan het voeren van een eerlijk en open debat en het verminderen van de overlast van het vliegverkeer in de omgeving van RTHA en in heel Nederland.

Aan het begin van de manifestatie kwam het positieve bericht van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat zij onderzoek gaat doen naar een eventuele verhuizing van Schiphol naar de Noordzee. Ze stemt daarmee in met het verzoek van Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66), die in mei jl. verzocht om dat onderzoek te hervatten.

Ronald van der Stad is gemeenteraadscommissielid Ruimte voor D66.

Check Also

Jonge ‘ondernemers’ doneren aan Jarige Job

Berkel en Rodenrijs - Maandag 8 april was een bijzondere dag voor de leerlingen van basisschool De Kwakel. In spanning keken ze toe hoe directeur Valerie van ’t Hooft de opbrengst van de door hen georganiseerde markt op een grote cheque schreef. Margriet van Stichting Jarige Job nam de cheque stralend in ontvangst.

Geef een reactie