donderdag 23 mei 2019 | week 21
Home » Algemeen » Interkerkelijke Walking Diner

Interkerkelijke Walking Diner

Interkerkelijke Walking Diner

Bleiswijk – Zaterdag 9 juni kwamen leden van vier verschillende kerkgenootschappen bij elkaar in de Gereformeerde ‘Open Hof’ kerk om elkaar te ontmoeten en bij elkaar te eten.

Marianne Karsemeijer

Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de gelegenheid biedt om gasten vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst. Naar aanleiding van deze campagne ontstond verleden jaar bij de Gereformeerde Kerk het idee om deze kerkproeverij meer letterlijk vorm te geven. Zij organiseerden een walking diner voor leden van de eigen kerk. Het idee van een walking diner is dat mensen in groepjes met en bij elkaar gaan eten. Voor elke gang gaan zij naar een ander adres, zodat men steeds andere mensen ontmoet. Iedereen die meedoet bereidt één gang.
Dit was een groot succes en zo ontstond bij initiatiefneemster Gerda Stougie het idee om zo’n walking diner te organiseren met alle kerken uit Bleiswijk. Zij nam contact op met de andere kerken en er bleek veel animo voor te zijn. Gerda gaat samen met Josianne van Harn van de Gereformeerde Kerk, Anneke van Ginneken van de Evangelische Gemeente en Marianne Karsemeijer van de Hervormde Kerk aan de slag. Er melden zich ruim 70 mensen van vier verschillende kerken aan.

Positief

Zaterdag 9 juni was iedereen aanwezig in de ‘Open Hof’ om gezamenlijk met een drankje te beginnen. Daar werd ook aan iedereen bekend gemaakt waar zij de diverse gangen van het diner zouden gaan gebruiken. Om kwart voor zes gaat iedereen op weg voor de eerste gang. Om half negen is iedereen weer terug in de Open Hof voor het gezamenlijke toetjesbuffet. Mensen zijn gezellig met elkaar in gesprek en de reacties zijn allemaal heel positief. Iedereen heeft genoten van het eten en de ontmoeting met elkaar. De avond wordt afgesloten met gebed en het gezamenlijk zingen van een lied. Een erg geslaagde avond die zeker een vervolg gaat krijgen.

Check Also

Website stimuleert scholen hun schoolplein te vergroenen

Afgelopen week is de website www.groenblauweschoolpleinen.nl gelanceerd. Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein. De site biedt voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die een groenblauw plein hebben gerealiseerd, opties voor financiële steun en lespakketten voor buitenlessen.

Geef een reactie