woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » Lezersschrijven » Open brief GroenLinks Lansingerland

Open brief GroenLinks Lansingerland

Beste onderhandelaars van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie.
Lansingerland staat voor grote uitdagingen, uitdagingen op het gebied van wonen, zorg, verkeer, schuldenpoblematiek, energietransitie en klimaatadaptatie.
Deze uitdagingen vragen om een visie, een visie die niet alleen door de huidige politieke partijen die samenwerken om een coalitieakkoord te schrijven opgesteld moeten worden maar die ook onderschreven moeten worden door de vier partijen die in de oppositie gaan. Omdat deze uitdagingen niet opgelost kunnen worden in een enkele zittingstermijn van vier jaar maar meerdere termijnen zal vergen, waarschijnlijk zelfs wel drie periodes willen we het goed doen.
Nu hoeven we als Lansingerland niet het wiel uit te vinden, we hoeven alleen maar de Global Goals, de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als referentiekader te gebruiken, de zeventien doelen zijn zo opgesteld dat de wereld, en dus ook Lansingerland, er in 2030 beter voorstaat dan nu.
Nu hoor ik de tegenwerpingen al: ‘Lansingerland is te klein voor deze doelen, het is te abstract en onze invloed is te beperkt’. Als antwoord op deze tegenwerpingen zeg ik drie keer: ‘Neen’. De Global Goals zijn juist bedoeld om lokaal in te vullen, het is bij uitstek de kans om de gemeente door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie met partners binnen en buiten de gemeente. De wereld houdt immers niet op bij de grens van Lansingerland.
Ongeveer 50 gemeentes in Nederland zijn nu al actief aan de slag met de Global Goals en dat zijn niet alleen de grote gemeentes, Oss is zelfs uitgeroepen tot “Meest inspirerende Global Goal gemeente” van Nederland en Oss is van vergelijkbare grootte als onze gemeente.
Ik roep de onderhandelaars voor de coalitie op om in gesprek te gaan met diverse organisaties in en buiten Lansingerland om tot een visie te komen die breed gedragen wordt, een visie die antwoord geeft op de uitdagingen van onze tijd, een visie die Lansingerland mooier en beter maakt.

Marko Ruijtenberg
Fractievoorzitter GroenLinks Lansingerland.

Check Also

(Ver)gunning standplaats bloemenkiosk

Voor alles en iedereen onbegrijpelijk, dat Martin en Paul nog steeds niet terug mogen naar …

Geef een reactie