maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Algemeen » Stichting Wieleracademie Lansingerland in het gelijk gesteld

Stichting Wieleracademie Lansingerland in het gelijk gesteld

Stichting Wieleracademie Lansingerland in het gelijk gesteld

Lansingerland – Het gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan in het geschil van de Vereniging Rotterdamse Renners Club de Pedaalridders versus Herman Pruisken oftewel de Stichting Wieleracademie Lansingerland e.o. waarvan Pruisken de oprichter is. Hoewel Pruisken bij het gerechtshof in het gelijk is gesteld kent deze zaak geen winnaars, althans zo wordt het ervaren door de inwoner van Berkel en Rodenrijs. “Het trieste van alles is dat er gelden die bestemd waren voor de jeugd, aan proceskosten zijn opgegaan”, stelt de Berkelaar somber vast.

Rien Kuyvenhoven

Het woord in deze zaak komt hoofdzakelijk van Ton Pruisken, de broer van Herman, omdat laatstgenoemde emotioneel te nauw bij het gebeuren betrokken is.
“Herman heeft jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de regionale wielersport in het bijzonder voor de jeugd. Doordat de Pedaalridders rechtszaken hebben gevoerd zijn de grote verliezers de wielerjeugd en de leden van de Pedaalridders. Nog meer hebben de Pedaalridders het vertrouwen van de sponsors ondermijnd. Dat is onacceptabel en respectloos naar de sponsoren en dat heeft geleid tot imagoschade voor de regionale wielersport”, aldus Ton Pruisken.
Ton Pruisken heeft de afgelopen maanden veel tijd in de kwestie gestoken en kwam tot soms vreemde conclusies en ziet het als volgt: “Uit een onderzoek door de Kamer van Koophandel van 22 december 2017 is gebleken dat bij de Pedaalridders niet strak de hand werd gehouden aan de statutaire regeling van benoeming en herbenoeming en de zittingsduur van bestuursleden. Dat brengt met zich mee dat de Kamer van Koophandel heeft vastgesteld dat er in ieder geval vanaf 1 januari 2000 bij de Pedaalridders geen sprake was van een rechtmatig benoemd, maar van zelfbenoemd bestuur.” Aangiften van verduistering van wielermateriaal door het zelfbenoemde bestuur werd door het OM niet in behandeling genomen, omdat de aanpak van andere misdrijven voorrang krijgt. Naar aanleiding hiervan heeft de Stichting Wieleracademie een artikel 12 Sv gestart bij het gerechtshof met het verzoek om alsnog te vervolgen.

Eigendommen

Het gerechtshof heeft de conclusie getrokken en geoordeeld dat van de verwijten die Pruisken en zijn stichting van De Pedaalridders kregen, geen stand kunnen houden. Er is bij Pruisken noch bij de stichting sprake van wanbeleid, er zijn geen onrechtmatige handelingen gebleken en ook is de stichting niet buiten haar statutaire doelstellingen getreden. Wel is er sprake van structureel wanbeleid bij de Pedaalridders. De stichting, lees Herman Pruisken, heeft de financiële administratie en de jaarstukken ter controle voorgelegd aan een accountant en die heeft geen onregelmatigheden kunnen vaststellen aan de besteding van sponsor- en overige gelden en de wijze waarop de financiële administratie is gevoerd.
Ton Pruisken: “De stichting kan via de boekhouding aantonen wie het materiaal heeft betaald, de Pedaalridders niet. Het doel van de Pedaalridders was om Pruisken uit de door hem opgerichte stichting te ontslaan en twee pseudo bestuursleden van de Pedaalridders in de stichting te benoemen. Op deze manier zouden de Pedaalridders alle macht, zeggenschap en beschikking krijgen over het materiaal en liquide middelen van de stichting. De Pedaalridders claimden de eigendommen van Pruisken en alle roerende zaken die door de stichting voor trainingsdoeleinden aan de Pedaalridders in bruikleen waren gegeven. De Pedaalridders hebben zelfs grote hoeveelheden wielermateriaal verduisterd tijdens het verblijf van Pruisken in het buitenland. Pruisken heeft dan ook aangifte van verduistering gedaan.”

Diskrediet

Herman Pruisken was eens man van het jaar in Lansingerland, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en drager van het Zilveren Wiel van de KNWU voor al zijn verdienste voor de wielersport. “Als erelid van de vereniging werd mij de toegang tot de algemene ledenvergadering van de Pedaalridders ontzegd. Daarmee is het me onmogelijk gemaakt weerwoord te voeren. Ondertussen hebben De Pedaalridders grote sommen sponsorgelden aangewend om tegen Pruisken en zijn stichting te procederen. De Pedaalridders hebben daarmee het belang van sponsoren, financiers van de stichting en de leden van de Pedaalridders volledig uit het oog verloren.”
Ton Pruisken: “Klaarblijkelijk speelde persoonlijke en emotionele geschillen bij het pseudo bestuur tegen Pruisken een grotere rol dan het belang van haar eigen de leden, sponsoren en van de financiers van de stichting. Pruisken heeft de Pedaalridders jarenlang gepamperd, de: ‘gebraden kippetjes vlogen zomaar vanzelf in de mond’ bij de Pedaalridders. Nu ze het zelf moeten doen, heeft het pseudo bestuur getracht om Pruisken in diskrediet te brengen, en daar heeft het gerechtshof nu een stokje voor gestoken.”

Leden

Pruisken en/of zijn stichting hebben het mogelijk gemaakt dat de Pedaalridders konden groeien naar meer dan 150 licentiehouders, landelijk aanzien genoten zowel bij de KNWU als bij andere wielerverenigingen. “Nu zijn er slechts 19 licentiehouders met een totaal van 62 niet aangetoonde leden. Herman Pruisken kon zich niet meer verenigen met het beleid van het bestuur en zag met lede ogen het ledental van de Pedaalridders teruglopen. Ook zag hij conflicten ontstaan tussen het bestuur en vrijwilligers, dat de statuten niet werden nageleefd, dat er geen algemene ledenvergaderingen meer werden gehouden en geen financiële verantwoording werd afgelegd. Veel renners zochten hun heil elders vanwege een incompetent bestuur.
Ook bij gebrek aan voldoende sponsorinkomsten bij de Pedaalridders is door Pruisken of namens de stichting destijds wielermateriaal aangeschaft en in bruikleen aan de Pedaalridders gegeven. Pruisken en niemand anders heeft de stichting opgericht met als doel de wielersport in de regio, waaronder de Pedaalridders te ondersteunen. De stichting organiseerde evenementen en werd de uitvoering van evenementen met financiële ondersteuning gegund aan de Pedaalridders.” Leden zijn volgens de broers niet naar waarheid door het bestuur geïnformeerd. Herman Pruisken betreurt de hele gang van zaken en het is niet wat hij voor ogen heeft gehad. Hij had grootse plannen om zijn droom te realiseren door een wielerbaan, clubhuis en oneindig veel materiële en financiële ondersteuning aan de Pedaalridders via de stichting beschikbaar te stellen.

Reactie

Uiteraard hebben we De Pedaalridders om een reactie gevraagd. De Pedaalridders willen, bij monde van voorzitter Mauro Gallegari, niet ingaan op de uitkomst van de rechtszaak. “Dit in overeenstemming met het bestuur”, aldus de Berkelaar die zelf wel eerst de toezegging had gedaan ons als krant over deze netelige kwestie te woord te staan.

Check Also

Prestigieuze Onderzoeksprijs voor Berkelse leerkracht

Berkel en Rodenrijs - Angela Jansen-Zandbergen, werkzaam op basisschool Het Baken, heeft de 10xBeter! Onderzoeksprijs 2019, van Fontys gewonnen. Zij ontving de prijs woensdagavond 20 maart uit handen van bestuursvoorzitter van Optimus, Harrie van de Ven, tijdens Kennisplaza, het jaarlijkse onderwijsevenement van Fontys Pro Educatie.

Geef een reactie