maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Politiek » Snelheid baart zorgen in de Oranjewijk

Snelheid baart zorgen in de Oranjewijk

Snelheid baart zorgen in de Oranjewijk

Berkel en Rodenrijs – Wijkvereniging Berkel Dorp nodigde haar leden uit voor de jaarvergadering die zoals gewoonlijk plaatsvond in zalencentrum Rehoboth. Met voor de pauze de officiële stukken en daarna een presentatie over veiligheid.

Trees Borkus-Henskens

Rond de veertig leden werden welkom geheten door voorzitter Jan-Willen Camijn en de overige bestuursleden. Tijdens de vergadering kwamen er verschillende onderwerpen ter tafel die de bewoners aandroegen en waarin zij graag gehoord wilden worden.

Andere invulling

Er wordt te hard gereden in de Wilhelminastraat; niet alleen door auto’s, maar ook door brommers van met name een bezorgdienst. Toen de bus er nog doorheen reed konden er geen verkeersdrempels worden aangelegd, maar nu de bus er helemaal uit is, kwam de vraag of er nu wel snelheidsremmende maatregelen getroffen kunnen worden. Men vroeg zich tevens af waarom de parkeergarage aan het begin van de Wilhelminastraat gesloten is. Ook is men bang dat, zodra Berkel Centrum voor een belangrijk deel autovrij wordt, het voor mensen die moeilijk ter been zijn lastiger wordt er te komen of er hun boodschappen te doen.
Graag wil men ook aan de wijkagent het verzoek doen om meer te letten op het op de stoep parkeren op tal van plekken in de wijk. Zo ook langs de Noordeindseweg waar een gele streep staat en toch wordt geparkeerd. Ook Burendag kwam ter sprake. Altijd groots gevierd in en rond het Huygensplantsoen, maar wat teruglopend in bezoekersaantal. Alle leden worden uitgenodigd met ideeën te komen voor die dag; bijvoorbeeld, een fietstocht, een gezamenlijk ontbijt. Ook het ledenaantal – momenteel rond de 250 – mag groeien. Veel bewoners van de wijk lijken van het bestaan niet af te weten en daar mag iets aan worden gedaan; ook door de leden zelf als ze bijvoorbeeld nieuwe buren krijgen. Ze kunnen ook eens kijken op de site van de vereniging: www.wijkverenigingberkeldorp.nl. Tenslotte wilde men graag het vlaggen tijdens feestdagen promoten. “We wonen niet voor niets in de Oranjewijk!” Door een van de leden werd geopperd een vlag met toebehoren te leveren tegen een gereduceerde prijs. Dat idee werd meegenomen.
Na de pauze verzorgde Patrick Kolijn, veiligheidsmedewerker van de gemeente Lansingerland, een presentatie over veiligheid. Over hoe de gemeente samenwerkt met diverse organisaties om de veiligheid in de gemeente – en dus ook in de Oranjewijk – te waarborgen. Zijn presentatie werd enthousiast ontvangen.

Check Also

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland - Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Geef een reactie