maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Politiek » Lintjesregen: “Die mensen moeten eens naar voren geschoven worden”
A. Oosterlaan-Kragtwijk.

Lintjesregen: “Die mensen moeten eens naar voren geschoven worden”

Lintjesregen: “Die mensen moeten eens naar voren geschoven worden”

Lansingerland – De filmpjes die werden getoond tijdens de feestelijkheden rond de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen vertelden veel over de eregasten in het gemeentehuis. Een van de mede-vrijwilligers bracht het treffend onder woorden met een ‘Die mensen moeten eens naar voren geschoven worden en echt beloond met een lintje van de koning’. En daar kon de burgemeester zich helemaal bij aansluiten! In deze galerij de gedecoreerden die zich vanaf donderdag Lid in de Orde van Oranje Nassau mogen noemen en dat verdienden door zich in te zetten voor anderen.

Trees Borkus-Henskens

A. Troost

De heer A. Troost heeft zich jarenlang ingezet als muziekdocent en 15 jaar het Rotterdams Songfestival georganiseerd. Sinds 2005 is hij vrijwilliger van Korps Nationale Reserve en verzorgt hij in deze rol diverse functies van het maken en onderhouden van de website tot het verzorgen van militaire reünies voor onder andere veteranen. Als vrijwillig bestuurslid van Peloton 48 zorgt hij al ruim 26 jaar dat Veteranendagen, 5 mei vieringen en andere militaire evenementen al dan niet muzikaal worden opgeluisterd door enthousiaste vrijwilligers. Als vrijwillig piloot stelde de heer Troost zich beschikbaar om rondvluchten te verzorgen voor zieke kinderen en wekelijks is hij te beluisteren met een radioprogramma waarin hij de nostalgie laat herleven. “De medaille zou door het Ministerie van Defensie worden verzorgd in het Nationaal Museum Soesterberg, maar gelukkig kon op het laatste moment worden geregeld dat het hier zou plaatsvinden; in de gemeente waar ik woon!” De smoes die werd verteld toen hij thuis werd opgehaald ‘dat ze met elkaar naar het museum zouden rijden voor een bijeenkomst’ ging dus niet door.

A. Oosterlaan-Kragtwijk

Mevrouw A. Oosterlaan-Kragtwijk is zeer actief in het vrijwilligersleven. Ruim 28 jaar als secretaris van de r.k. kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie en onder meer verantwoordelijk voor het Parochienieuws. Zo’n 23 jaar was zij lid van het Katholiek Vrouwengilde waarbinnen zij zich inzette voor leuke activiteiten voor vrouwen van alle leeftijden. Mevrouw Oosterlaan verzorgt jaarlijks ook een uitje voor de ouderen in Bleiswijk. Zij is sinds 2011 tevens vrijwilliger in het Hospice Lansingerland waarin zij een belangrijke administratieve kracht is. Haar empathische houding en luisterend oor zijn van onschatbare waarde voor het Hospice. In De Leeuwerik coördineert zijn het vrijwilligerswerk en bovendien is zij al jaren de rechterhand van haar echtgenoot (voormalig) raadslid Arnold Oosterlaan. “Ze vroegen me die ochtend (als smoes) mee te komen met mijn man, die een week eerder een Koninklijke Onderscheiding ontving. Ik weet niet of ik gekomen was als ik dit allemaal had geweten.”

J. Bruins

De heer J. Bruins is sinds de oprichting van de Lionsclub Berkel en Rodenrijs belangeloos actief betrokken bij het reilen en zeilen van deze organisatie. Hij startte onder meer met de fondsenwerving voor lokale en regionale doelen. Jaarlijks verzorgt de heer Bruins de kerstpakketten voor minderbedeelden en ontwikkelde mede een herdenkingsbos in het Annie M.G. Schmidtpark. Daarnaast oefende hij zo’n 20 jaar bestuurlijke functies uit bij tennisvereniging Berkenrode. De heer Bruins zet zich via de Stichting Humanitas Lansingerland nog steeds in voor het terugdringen van eenzaamheid bij vooral de oudere en de kwetsbare medemens. “Mijn vrouw is aan het eind van de week jarig en daar wilden we samen nog iets voor regelen. Met die smoes werd ik naar het gemeentehuis gereden; ik wist echt nergens van.”

A. Ammerlaan-van den Baard

Mevrouw A. Ammerlaan-van den Baard is zo’n 18 jaar zeer nauw betrokken bij de Rotterdamse Wielren Combinatie, RWC Ahoy. Als vrijwilliger en jurylid zet zij zich rond de twintig uur per week in voor deze club. De administratie, het organiseren van de wedstrijden, beleggen en notuleren van vergaderingen zijn bij haar in goede handen. “Ze stroopt haar mouwen op en gaat ervoor,” aldus een van haar zonen. “Niet alleen voor de club, maar ook in hun bedrijf.” Daarbij verzorgt ze wekelijks haar tweelingzus die lijdt aan MS en ontzorgt zij haar zwager van deze emotioneel zware taak. “Ik kreeg bericht dat onze zoon zijn paspoort was kwijtgeraakt in Turkije. Ik kwam hier dus informeren wat we daaraan konden doen. Onze zoon was telefonisch niet bereikbaar (dat was dus ook een smoes!) en ik was bloednerveus. Ze hadden me dus goed te pakken vanochtend!”

C. Moor-van der Gaag

Mevrouw C. Moor-van der Gaag is al ruim twintig jaar de drijvende kracht achter Kringloopwinkel de Paardestal, een begrip in de gemeente en een (financiële) steun voor goede doelen. Naast die goede doelen dient de winkel een groot maatschappelijk belang voor mensen met een kleinere beurs. In de periode van 1982 tot 1990 was mevrouw Moor ouderling van de N.H. kerk in Berkel en Rodenrijs. In haar functie was zij zeer begaan met de oudere en eenzame mensen en mensen die nieuw in de gemeente kwamen wonen. “We zijn 57 jaar getrouwd en de kinderen hadden vandaag iets georganiseerd; een dagje uit met z’n allen. Ze vroegen ons al bijtijds klaar te staan, want we werden opgehaald. Geen flauw idee dat het feest op deze plek en op zo’n verrassende manier zou plaatsvinden. Ze hebben me echt beetgenomen!”

H. Dik

De heer H. Dik levert sinds 1988 een actieve bijdrage van bijzonder formaat aan de Bleiswijkse hockeyvereniging. Wekelijks staan rond de tien uur in het teken van zijn wekelijkse activiteiten voor HVB. Daarvan zijn de trainers- en coachactiviteiten voor de jeugdelftallen en de veteranen een hele klus naast werk en privéleven. Hij ging tevens van start met het G-team bij HVB. Veel inzet, maar hij heeft – als erelid – nog steeds zijn hart aan de club verpand waar hij alle taken al toebedeeld heeft gekregen; met uitzondering van die als voorzitter.
“Ik werd ‘gekaapt’ vanaf mijn werk; omkleden en mee. Het was vanochtend een echte overvaltechniek en ik had geen idee wat wachtte, maar ik was wel nieuwsgierig. Pas toen ik hier naar binnen liep werd het me duidelijk. Leuk! Mijn opa had ook een onderscheiding en dat vond ik als kind al heel mooi!”

W. van Velzen

De heer W. van Velzen is een groot vrijwilliger voor sportvereniging TOGB afdeling voetbal met het hart op de juiste plek voor de jeugd, maar ook voor anderen. Hij heeft altijd aandacht voor (oud) leden die ziek zijn, hij handelt tactisch en accuraat bij sterftegevallen en hij is nauw betrokken bij jeugdleden waarvan ouders door omstandigheden niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De heer Van Velzen zet zich in voor deze jeugd om hen toch de sport te laten beoefenen en is hiermee een voorbeeld voor de maatschappij. “Ik ging vanochtend naar het sportpark voor een bespreking over het kunstgras. Daar aangekomen werd gevraagd naar het gemeentehuis te komen om de laatste dingen daar even te regelen. Geen enkele argwaan; (en lachend) wat een laaielichters!” Zijn familie was al eerde gearriveerd met pak en stropdas, zodat de gedecoreerde niet casual, maar keurig in pak voor het voetlicht verscheen.

W. van den Berg

De heer W. van den Berg werkte als internationaal vrachtwagenchauffeur bij Gebr. In ’t Veen te Berkel en Rodenrijs. Vanuit deze functie is de heer Van den Berg in 1973 als kaderlid van de vervoersbond FNV gekozen in het sectorbestuur en als vertegenwoordiger in de CAO onderhandelingsdelegatie. In 1985 heeft hij zich aangemeld bij de Belastingservice van de FNV. Als belastinginvuller verzorgde hij ieder jaar de belastingaangifte voor de FNV-leden binnen de 3B-hoek. Inmiddels is de heer Van den Berg al 45 jaar als vrijwilliger betrokken bij het FNV. Daarnaast zette hij zich sinds begin jaren 90 een aantal maanden per jaar in voor de jubileummiddagen voor de FNV jubilarissen voor de regio Rotterdam. “Er zou vandaag een feestje zijn van de bond (zo luidde de smoes) en dat vond ik vreemd, want begonnen de vermoedens te komen.”

J. Pouw-Rog

Mevrouw J. Pouw-Rog is al bijna 20 jaar bestuurslid en coördinator bij de Stichting Happy Days. Als beleidsmedewerker Jeugd- en Gezinshulp binnen de gemeente Zoetermeer besloot zij om haar vaardigheden en kennis ook vrijwillig in te zetten voor de stichting Happy Days. Door haar inzet ontvangen kinderen in sociaal moeilijke omstandigheden de zorg die zij verdienen. Zij is een voorbeeld voor deze kwetsbare jeugd, die dankzij haar steun een positievere kijk op het leven krijgt. ‘Zonder de jarenlange inzet van mevrouw Pouw-Rog was Happy Days nooit geworden wat het nu is’ waren de woorden die van een enorme waardering getuigen. Zij was vorige week met zestig kinderen op kamp in het Brabantse Ommel toen zij donderdagochtend om half zeven werd gewekt met de ‘opdracht’: douchen, aankleden en mee voor een verrassing. “Ik had geen flauw idee waar we naartoe gingen. Na twee uur stopte de auto voor het Stadstheater in Zoetermeer en toen ik daar iedereen in feestkledij naar binnen zag gaan voelde ik me overdonderd. Na de uitreiking werd ik weer keurig teruggebracht naar Ommel waar de kinderen me welkom heetten met een erehaag, met applaus en een lied.”

Check Also

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland - Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Geef een reactie