dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Nieuws » Gemeenteraadscommissie Ruimte gaat weer aan het werk

Gemeenteraadscommissie Ruimte gaat weer aan het werk

Gemeenteraadscommissie Ruimte gaat weer aan het werk

Lansingerland – Na een tijdelijke stop van een aantal weken is de gemeenteraadscommissie Ruimte weer met vergaderen begonnen. Met een groot aantal nieuwe en ook duo-raadsleden werd op dinsdag 10 april jl. gestart met een paar bestemmingsplannen, actualiteiten en rondvragen door commissieleden.

Freek J. Zijlstra

Van de achttien commissieleden hebben er negen geen zitting in de gemeenteraad en treden dus op als duo-raadslid. Deze partijleden stonden wel op de kieslijst, maar zijn niet in de raad gekozen. Zo vertrokken op eigen verzoek uit de raad Ivana Citterbartová (GroenLinks) en Ronald van der Stad (D66), maar zien we ze als duo-raadsleden terug in de commissie Ruimte.

Inspreker

Een bewoner van Berkel en Rodenrijs maakte van het inspreekrecht gebruik om de commissie over de verkeerssituatie op het stuk tussen kerkgebouw De Bron en de kruising met de Anjerdreef te informeren. Hij vindt het een gevaarlijk recht stuk weg zonder obstakels waar veel te hard wordt gereden, waardoor fietsers en voetgangers op een te smal trottoir door inhalende automobilisten in het gedrang komen. Hij wil maatregelen op korte termijn en een herinrichting van deze weg zodat het voldoet aan de normen voor een woonerf waar 30 km/uur gereden mag worden. De gemeente is in overleg met hem en beziet wat op de korte termijn de mogelijkheden zijn. Voor ingrijpende maatregelen moet dit geagendeerd worden en budget worden vrijgemaakt.

Bespreekpunten

De bestemmingsplannen Zuidersingel 102a (schuur met asbest wordt weggehaald en ter plaatse wordt een woonhuis gebouwd) en realisatie van de Verlengde Hoogseweg (verbindingsweg om gebied te ontsluiten; bezien wordt de lengte over het aan te brengen ‘stil asfalt’) worden vastgesteld en komen als hamerstuk in de gemeenteraad terug.
Met betrekking tot de actuele situatie van de A16-Rotterdam en luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vroeg Sam de Groot (PvdA) of onze woonomgeving straks één grote zandbak gaat worden, waardoor de bereikbaarheid van verschillende woonkernen ernstig bemoeilijkt zal worden. Voorts, wie garandeert nu dat ‘saldo nul’ gehaald gaat worden? Wethouder Simon Fortuyn stelt dat wij voor onze woonomgeving ‘saldo nul’ wél gaan halen. De bouwcombinatie Groene Boog gaat nu met de uitvoering beginnen. Bewoners zullen worden geïnformeerd. Wat betreft RTHA signaleert De Groot dat veel partijen actief zijn en bezig zich te profileren. Welke besluiten worden er intussen genomen en waar staat Lansingerland? “Het standpunt van Lansingerland met betrekking tot de uitbreiding van RTHA is onveranderd,” aldus Fortuyn.

Rondvragen

Ronald van der Stad (D66) wilde weten of er plannen zijn om bestaande woonwijken ‘Van Gas Los’ te maken en daarvoor een proeftuin-subsidieaanvraag in te dienen. Wethouder Jeroen Heuvelink gaf aan dat wij nog niet zover zijn dat een woonwijk conform de stringente subsidievoorwaarden aangemeld kan worden.
Jurjen Dieleman (ChristenUnie) wilde weten of Lansingerland partner wordt van de Nationale Bijen Strategie, een project waarbij de populatie wilde bijen kan groeien. Wethouder Fortuyn vindt bijen ook belangrijk voor onze voedselketen. “Wij doen zelf al kleinschalige projecten (o.a. de vlindertuin) en er zijn voorwaarden en kosten aan de deelname verbonden, waarvan nu onduidelijk is wat het toegevoegde effect zal zijn.”
Sander Vermeulen (D66) wees op de soms onveilige verkeerssituaties door (kleinschalige) bouwprojecten in Berkel Centrum. Fortuyn beaamt dat de afzettingen, bebording en tijdelijke belijning niet goed is of te wensen over laat. “Bij de Warmoezerij loopt het niet lekker; het kan strikter.”
Charles van Harn (CDA) informeerde naar de verkeersveiligheid van de Hoefweg (Bleiswijk). Wethouder Fortuyn bevestigde dat er overleg is met twee daarvoor aangestelde ambtenaren en dat er aanpassingen komen.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) zei verontrust te zijn over de plannen een biomassacentrale in Pijnacker te gaan inrichten. Wordt er hout verbrand en wat is het effect van fijnstof op onze woonomgeving? Volgens wethouder Heuvelink gaat het ook om houtpallets van geperst hout en valt het allemaal binnen de milieunormen. Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft Lansingerland niet geïnformeerd. Hij zegde toe zich op de hoogte te zullen stellen.

Check Also

Berkel Centrum zet moeders Saskia en Marga in de schijnwerpers

Berkel en Rodenrijs - Voor het derde achtereenvolgende jaar werden twee moeders in Berkel en Centrum in de schijnwerpers gezet met een verrassende verwenochtend rond Moederdag. Iedereen kon een moeder aanmelden waarvan hij of zij vond dat die zo’n verwenochtend verdiende. Bijna honderd aanmeldingen maakten het de organisatie knap moeilijk daar eerst 25 genomineerden uit te selecteren. Die kregen allemaal een uitnodiging om zaterdagochtend 11 mei present te zijn in het winkelcentrum.

Geef een reactie