zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Heden & Verleden » Bakker, al een eeuw aan de Hoekse dorpskruin
De Verfwinkel van Jacques Bakker in 1972. Met een restant van café De Vlashandel. Foto: Arie J. Vrijenhoek.

Bakker, al een eeuw aan de Hoekse dorpskruin

In deze aflevering (152) van Heden & Verleden vertelt Fried Füss over de activiteiten die de familie Bakker in Bergschenhoek ontplooide. Hierbij met name aandacht voor de panden waarin de ondernemende familie actief was.

Wie wil reageren op deze rubriek of zelf een foto met anderen wil delen, kan contact met de redactie van De Heraut opnemen: tel. 010 – 5118892 of redactie@de-heraut.nl.

Door Fried Füss

Bakker, al een eeuw aan de Hoekse dorpskruin

De oudste bebouwing van Bergschenhoek-dorp staat aan de dorpskruin. Het zijn de witte panden van de familie Bakker. Ruim een eeuw geleden vestigde Bakker zich in Bergschenhoek. Een paar dagen voor de Kerst van 2016 sloot Rinus Bakker zijn verfwinkel. Daarmee stopte de laatste activiteit van de familie in de Bakker-panden. Plaatselijk zijn er nog wel twee schildersbedrijven van de vierde generatie Bakker actief.

De drie Bakker-panden

Het hoge huis op de overzichtsfoto uit 2007 is in 1846 in opdracht van heel- en vroedmeester Dirk Fijan als doktershuis gebouwd. Het pand is altijd een woonhuis gebleven. Het lange pand aan de linkerkant is niet veel jonger en voor Bergschenhoek-dorp dus ook erg oud. Aan de linkerkant zit schoenmakerij Bik. Hier was de voormalige schilderswerkplaats van Bakker. In het middendeel was vroeger drogisterij De Kruin gevestigd. Rechts van het hoge huis staat een wat lager pandje. In 2007 was hier al jaren De Verfwinkel van Bakker. Vroeger grenzend aan café De Vlashandel.

Het lange pand aan de dorpskruin

Al meer dan 100 jaar is de familie Bakker onlosmakelijk aan de kruin van het dorp verbonden. In 1912 begint de uit Hekelingen afkomstige C. Bakker aan de Smitshoek een schildersbedrijfje. In 1915 koopt hij links van het hoge pand het rechterdeel van het lange pand. Aan wat in Bergschenhoek van oudsher “de kruin” genoemd werd. Echter, sinds een gemeentelijk slippertje, kwam er in 1994 iets verderop ook een plein “De Kruin”. Verwarrend, en daarom wordt in dit artikel de naam “dorpskruin” gebruikt voor de “echte” kruin. Drogerijen en Verfwaren kwam er op de gevel te staan. Cees Bakker bouwde er zijn schildersbedrijf uit en zijn echtgenote E. Bakker-van Baarzel runde de drogisterij. In 1930 koopt Bakker de rest van het lange pand. In het midden komt de drogisterij, later De Kruin genaamd, en links wordt schilderswerkplaats. Rechts en achter wordt gewoond. Het echtpaar heeft vier zoons en een dochter met de naam Annie. Zij gaat in de drogisterij meehelpen. Annie Wassink-Bakker en haar echtgenoot Wil Wassink nemen in 1964 de drogisterij over en betrekken het woongedeelte. Annie’s ouders zijn dan inmiddels boven de schilderswerkplaats gaan wonen. Sinds 1992 is de drogisterij gesloten maar als aandenken is De Kruin boven de voormalige winkeldeur blijven staan.

Het hoge huis met de lage aanbouw

Zoon Jac. J. Bakker was vanaf zijn jeugd bij zijn vader Cees aan het behangen en verven. In 1943 neemt hij het schildersbedrijf over. Jacques Bakker trouwt in 1944 met Pie Tol en het stel gaat dan boven de werkplaats wonen. In 1951 koopt Jacques het hoge pand met rechts ervan het lage aangebouwde pandje, samen vier woningen bevattend. Tekenend voor de grote woningnood na de oorlog. In het hoge deel woont in die tijd op de begane grond de fam. A. Valkenburg. Daar boven wonen dan de fam. J. van der Meer en de heer H. Bosman. De fam. Bakker- Tol gaat in 1953 in het pand wonen als er twee gedeelten leeg komen. Later komt het hele huis ter beschikking. Inmiddels bestaat het gezin dan naast de ouders uit twee zonen en drie dochters. In 1990 gaat Jacques Bakker opnieuw boven zijn dan inmiddels voormalige werkplaats wonen. Zijn echtgenote Pie was in 1986 overleden. Dochter Liesbeth den Broeder- Bakker en haar man Roel den Broeder betrekken later het hoge pand.

In de lage pandje tegen het café woonden, toen Jacques het in 1951 kocht, moeder en zoon Sijbrandij. Hier opent Jacques Bakker in 1955 zijn schilder- en behangzaak De Verfwinkel. Tot 1929 had dit pandje ook een winkelfunctie. Toen was hier slagerij van den Beukel gevestigd. In 1973/1974 wordt de schilderswinkel na de sloop van café De Vlashandel met een stuk nieuwbouw uitgebreid.

Derde en vierde generatie

In 1977 nemen de zonen Cees en Rinus Bakker het schildersbedrijf van hun vader Jacques over. Op dat moment zijn er nog tien personen werkzaam. Later wordt het schildersbedrijf langzaam afgebouwd en rond 1990 beëindigd. De schilderswerkplaats is dan al vanaf begin 1988 verhuurd aan schoenmaker Paul van den Berg. In 1990 vestigt Aad Bik er zijn schoenmakerij. Cees Bakker gaat in 1990 als kleinschalig schildersbedrijf verder en specialiseert zich in zonwering voor binnen en buiten. Rinus Bakker zet op ontspannen wijze de verfwinkel voort totdat hij vlak voor de Kerst van 2016 stopt. De vierde generatie Bakker is dan ook al weer jaren in het schildersvak in Bergschenhoek en omstreken actief. Sander Bakker, een zoon van Cees, heeft een bedrijf aan Weg en Bos onder de naam Bakker Schilderwerken Bergschenhoek. Stefan Bakker, de zoon van Rinus, is met SB Schilderwerken in Schiebroek gevestigd. “Al meer dan honderd jaar de kleurmakers van Bergschenhoek” is dus geen loze slogan van een van de neven Bakker.

Jacques J. Bakker (1915-2000)

Op 22 september 1995 kreeg Jacques Bakker de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver. Plaats van handeling was Berghonk en het gebeurde tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van schaakvereniging E.B.S.V.. Wethouder Rinus van den Hoek sprak daarbij de volgende woorden; “Een burger van de gemeente Bergschenhoek die uitblinkt door gemeenschapszin. Die zichzelf nooit op de voorgrond heeft geplaatst. Maar vanachter zijn bescheidenheid met grote vastberadenheid als initiatiefnemer en stimulator een grote bijdrage aan het maatschappelijk leven en het gevoel van samenhorigheid heeft geleverd. Zo’n man verdient een onderscheiding”. Jacques Bakker liet in de Hoekse gemeenschap vele sporen na. Hij stond aan de wieg van vele verenigingen en activiteiten en was ook veelal een periode voorzitter of bestuurslid. Een opsomming met erbij het oprichtingsjaar van de vereniging of het jaar of de jaren van de activiteit: Schaakvereniging E.B.S.V. in 1945, Het Groene Kruis in 1945, Voetbalvereniging B.V.C.B in 1947, Oranjecomité 15 jaar, Ons Gebouw in 1950, Gymvereniging D.O.TO. in 1950, beheer dorpskerk 15 jaar, de grote historische optocht t.g.v. 10 jaar Bevrijding in 1955, tentoonstelling in de te slopen oude dorpskerk in 1973, ontwikkeling winkellocatie Vlashandel in 1972-1974, Historische Vereniging Den Berchsen hoeck in 1992, het maken met anderen van een grote dorpsmaquette anno 1900 vanaf 1992.

Check Also

Carnavalsvereniging De Otterrotters viert gouden jubileum

Op dinsdag 27 februari 1968 (de laatste dinsdag voor de vastenperiode) aan een gezellige tafel in een Chinees restaurant te Breda, werd het idee geopperd om een carnavalsvereniging in Bleiswijk op te richten. Daar in Breda gaven Arnold Oosterlaan, Jan van den Berg, Dick van den Berg, John Rutten als bestuursleden van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), Theo van der Hoeven en Wim Luiten hun ogen goed de kost; om te zien hoe alles verliep. De eerste steen was gelegd voor een carnavalsvereniging in Bleiswijk.

Geef een reactie