zondag 21 april 2019 | week 16
Home » fbpost » Ondertekening convenant Vroeg Erop Af

Ondertekening convenant Vroeg Erop Af

Ondertekening convenant Vroeg Erop Af

Lansingerland – Op maandag 12 maart, aan het begin van ‘de week van het geld’, ondertekenden drie partijen het convenant ‘Vroeg Erop Af’, dat erop gericht is door vroegsignalering financiële problemen die kunnen leiden tot huurachterstand te voorkomen. Als daar niet tijdig op wordt ingespeeld, dreigen schulden op schulden te stapelen en inwoners steeds verder in de problemen te komen, tot huisuitzetting onvermijdelijk is.

Freek J. Zijlstra

Wethouder Ankie van Tatenhove, Frans Weterings van 3B Wonen en Ilse Wiegeraad van Kwadraad legden hun samenwerkingsverband in een convenant vast. Vroeg Erop Af houdt in dat er in een vroeg stadium met inwoners die een huurachterstand van één tot twee maanden hebben, wordt gepraat. Dat gesprek is bedoeld om erachter te komen waar de huurachterstand vandaan komt en wat de oplossing kan zijn. In november tekenden partijen zoals Kwadraad, Humanitas en SchuldHulpMaatje al een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente om inwoners die al in financiële problemen zijn, weer op weg te helpen en de financiële zaken op orde te krijgen.
De top-drie uitgaven zijn in de regel de maandelijkse huur, de ziektekosten en de energienota. Als inkomsten en uitgaven niet meer in balans zijn, stopt men al gauw met het betalen van de huur, of kan die niet geïncasseerd worden omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat.

Uit huis gezet

Corporatie 3B Wonen heeft een woningenbestand van ongeveer 4500 woningen. Frans Weterings vertelt desgevraagd hoe groot het probleem voor de organisatie is. “Maandelijks betaalt 10% van onze huurders de huur niet op tijd (die moet vóór de 1e van de maand binnen zijn). Ongeveer de helft (5%) loopt de huurachterstand gedurende de lopende maand nog in. Met de andere helft wordt een betalingsregeling getroffen, met een gemiddelde doorlooptijd van een half jaar.” Moet wel eens tot huisuitzetting worden overgegaan? “Het aantal uithuiszettingen bedraagt jaarlijks vijf. Dat is het gemiddelde over de afgelopen vier jaar.”
Wethouder Van Tatenhove benadrukt dat in die gevallen dan al veel inspanningen zijn verricht om uitzetting te voorkomen. “Als er sprake is van een gezin met (kleine) kinderen proberen we die alsnog onderdak te bieden om te voorkomen dat gezinnen letterlijk op straat komen te staan. Door nu vroegtijdig de kettingreactie te onderbreken, hopen we dat soort ernstige incidenten in de toekomst te voorkomen.”

Alle hulp bundelen

Zover mag/moet het natuurlijk in een woonomgeving als Lansingerland niet komen. Daarom stuurt 3B Wonen bij een eerste signalering een berichtje naar Kwadraad met het verzoek contact te leggen. Het team van Kwadraad biedt vervolgens hulp aan. Ilse Wiegeraad: “Dat aanbod is vrijblijvend, we komen met de beste bedoelingen en benadrukken dat we willen helpen als er een structureel probleem is. Als we na verloop van tijd merken dat het probleem groter is dan we dachten, stellen we voor langdurige hulp en begeleiding door Humanitas of SchuldHulpMaatje in te schakelen.”
Van Tatenhove: “Soms blijkt dat het om een incident gaat, onvoorziene grote uitgaven waarvoor geen extra middelen apart waren gezet. Vaker merken we dat gezinnen die moeilijk rond kunnen komen niet goed op de hoogte zijn van fondsen en stichtingen waar ze een financiële bijdrage kunnen aanvragen. Dat kan zijn voor deelname aan een schoolreisje, leermiddelen, zwem- en sportmogelijkheden, of een speeltuinkaart.”

Check Also

“Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

Lansingerland - Hanneke Vliet Vlieland is vanaf 1 maart 2019 de nieuwe directeur van woningcorporatie 3B Wonen. Wij hadden een hernieuwd kennismakingsgesprek met haar nu ze Welzijn heeft ingeruild voor Wonen.

Geef een reactie