zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Heden & Verleden » Veertig jaar van gezelligheid en inzet voor de ander
De huidige leden van de Ronde Tafel.

Veertig jaar van gezelligheid en inzet voor de ander

In deze aflevering (148) van Heden & Verleden staat de Ronde Tafel 136 centraal. De club bestaat 40 jaar en viert dit jubileum met een groot concert in een tent op het evenemententerrein bij zwembad De Windas. We duiken in de geschiedenis van de Ronde Tafel 136 eruit?

Wie wil reageren op deze rubriek of zelf een foto met anderen wil delen, kan contact met de redactie van De Heraut opnemen: tel. 010 – 5118892 of redactie@de-heraut.nl.

Door Trees Borkus – Henskens

Veertig jaar van gezelligheid en inzet voor de ander

Met een groot concert op zaterdag 17 maart viert de Ronde Tafel 136 het veertigjarig bestaan van de club die inmiddels uit leden bestaat vanuit heel Lansingerland. Tot de leeftijd van veertig jaar, waarna ze afscheid nemen, maar hun vrienden van de Tafel meestal ook daarna nog blijven ontmoeten als ‘past tablers’.

Op 14 maart 1927 richtte Louis Marchesi de eerste Round Table op in het Engelse Norwich. Bedoeld als organisatie van jonge mannen, afkomstig uit alle beroepsgroepen. Marchesi zag de nadelen van een te hoog leeftijdsgemiddelde en was van mening dat een leeftijdsgrens (tussen de 20 tot 40 jaar) noodzakelijk was, zodat jongere leden zich vrijer voelden dan in aanwezigheid van oudere en vaak meer ervaren mannen. Ook was een doorstroming daarmee gegarandeerd; met aanwas van jonge leden op de plekken die de 40-jarigen vrij maakten.
In Nederland begon de geschiedenis van de Tafelronde in 1935. Henk Bruna moest voor zijn werk naar Engeland en kwam daar in contact met de Round Table. Daar werd hem gevraagd ook in Nederland een dergelijke organisatie op te richten. Er vormde zich een vriendenclub, maar werkzaamheden van Bruna in het buitenland en vervolgens het uitbreken van de oorlog vertraagden het proces van oprichting. Op 7 juni 1946 werd de eerste Nederlandse tafelronde opgericht; in Utrecht met zestien leden. Vijf jaar later werd Prins Bernhard beschermheer van de Nederlandse Tafelronde. Inmiddels zijn er ruim tweehonderd Ronde Tafels in Nederland.

Beginperiode

Berkelaar Jan Harberts was lid van de Ronde Tafel in Zoetermeer. Hij opperde ook in Berkel en Rodenrijs een tafel op te richten. Het werd een club i.o. onder auspiciën van ‘moedertafel’ Zoetermeer. Het merendeel van de leden van het eerste uur waren mannen die zich in de zeventiger jaren in Berkel en Rodenrijs vestigden of er werkten. Een aantal kende elkaar van de hockeyclub die in dezelfde periode werd opgericht, maar ook anderen werden benaderd.
Op 4 juni 1977 werd de Tafelronde 136 Berkel en Rodenrijs officieel opgericht met als start een vijftiental leden: Jan Willem Arnold, Jan Anne Bos, Karel Hählen, Niek Hakvoort, Jan Harberts (de eerste voorzitter), Han Huizinga, Aad van Mannekes, Gerbrand Moeyes, Hans van Strien, Cees van Veen, Henk Verbeek, Cees van der Vijver, Willem Westermann, Jan Willem Wieringa en Paul van Yperen. Allemaal met een ander beroep, want dat is nog steeds het streven. Elk jaar werd een nieuwe voorzitter gekozen. Tafelaars zijn in al die jaren mannen die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. En ondertussen hun expertise en tomeloze energie in willen zetten voor het goede doel. Je draagt je steentje bij door lokale en landelijke serviceprojecten actief en op eigen wijze te steunen.
De leden kwamen twee maal in de maand bijeen: met een lange avond bij een van de leden thuis waarbij meestal een spreker werd uitgenodigd of een van de leden iets over zijn werk vertelde. Tijdens de korte avond gingen de mannen met elkaar uit eten; in de beginperiode bij ’t Raedthuys en later in Pijnacker. Daarnaast werden tal van activiteiten georganiseerd. Jaarfeesten, een jaarlijkse poldertocht voor alle leden en hun gezinnen, maar ook werd aan fundraising gedaan. Met elkaar bomen kappen en verkopen als open haardhout, wijnverkoop, maar ook werd geholpen bij het opknappen van speeltuin De Kievit en een manege in Hillegersberg. Er werd oud gereedschap ingezameld dat – nadat het was opgeknapt – naar Afrika ging voor hergebruik. Gelden werden verzameld voor een poliovaccinatieproject in Malawi en voor het maken van krukken voor het door polio getroffen midden van Afrika. Eind vorige eeuw werd een begin gemaakt met het organiseren van concerten. Bekende musici als onder andere Wibi Soerjadi, Jaap van Zweden, Herman Krebbers, het Rosenberg Trio en Jan Veen maakten hun opwachting om daarmee gelden te genereren voor goede doelen. Hiermee werd tevens de basis gelegd voor de feesten die de laatste jaren door de leden van de Ronde Tafel worden georganiseerd. Tijdens die avonden reiken ze jaarlijks cheques uit aan vertegenwoordigers van de goede doelen.
Elk jaar steunt de Ronde Tafel Berkel en Rodenrijs meerdere maatschappelijke doelen, door middel van de persoonlijke inzet van de leden en door inzameling van gelden. Dit is één van de belangrijkste taken van de Ronde Tafel. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan ‘vriendschap’ op persoonlijk niveau en op begrip en respect voor verschillende culturen in binnen- en buitenland. De huidige leden – rond de twintig – komen ook nu nog twee maal per maand bijeen. De eerste dinsdag van de maand bij Edelweiss (nu even tijdelijk bij de Italiaan aan de Noordeindseweg) voor de korte vergaderavond en de derde dinsdag van de maand bij iemand thuis of voor een bedrijfsbezoek.

Jubileumconcert

Het 40-jarig jubileum wordt op zaterdag 17 maart gevierd met een Concert at the Park. Dit jaar niet in een sporthal, maar een grote festivaltent en een waanzinnige line-up met Lange Frans, Ali B, Sharon Doorson, Dj Maurice en Xander de Buisonjé met live band. Zoals altijd komen de opbrengsten van het feest ten goede aan diverse lokale goede doelen en verenigingen in Lansingerland. Dat zijn ditmaal TOGB, HBR, Scouting Berkel, Soccer Boys, Weidevogels, LTV Bleiswijk, BVCB, The Orioles en LTC Triomf.

Check Also

Carnavalsvereniging De Otterrotters viert gouden jubileum

Op dinsdag 27 februari 1968 (de laatste dinsdag voor de vastenperiode) aan een gezellige tafel in een Chinees restaurant te Breda, werd het idee geopperd om een carnavalsvereniging in Bleiswijk op te richten. Daar in Breda gaven Arnold Oosterlaan, Jan van den Berg, Dick van den Berg, John Rutten als bestuursleden van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), Theo van der Hoeven en Wim Luiten hun ogen goed de kost; om te zien hoe alles verliep. De eerste steen was gelegd voor een carnavalsvereniging in Bleiswijk.

Geef een reactie