dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » D66 op bezoek bij 3B-Wonen

D66 op bezoek bij 3B-Wonen

D66 op bezoek bij 3B-Wonen

Lansingerland – In het kader van de verkiezingen gaan we met elke gemeenteraadsfractie op stap naar een tevoren vastgestelde locatie en doen daar verslag van. We waren met Michiel Muis, Ineke den Heijer en Erik Jonker op bezoek bij 3B-Wonen.

Peter Tetteroo

Drie raadsleden van D66 stelden op het kantoor van 3B-Wonen hun vragen aan Frans Weterings (bestuurder), Ed Hagen (manager klanten) en Frans Schwiebbe (Adviseur wonen) en vergeleken dit met hun eigen verkiezingsprogramma.

Een eerste vraag van D66: “Wij willen mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Op welke manier kunnen wij het WMO-beleid daar beter op afstemmen?” Weterings: “Om dat te kunnen realiseren bepalen we voorzieningspakketten op maat”. Schwiebbe vult aan: “Niet elke oudere heeft dezelfde behoefte. Is er een scootmobiel of een rollator in het spel? Dan moeten we de drempels weghalen en misschien zorgen voor een tweede trapleuning. Wil de bewoner een tuintje hebben of in een appartement wonen. Kortom: We moeten de woning aanpassen aan de behoefte van de bewoner(s).”
Wat D66 betreft moeten mantelzorgwoningen en meer woningen voor eenpersoons huishoudens worden gebouwd. Door automatisering kan het de bewoners makkelijker worden gemaakt om langer thuis te blijven wonen. Het begint met het in kaart brengen van woonbehoefte van specifieke doelgroepen.

D66 vraagt zich af of 20% sociale huur in de nieuwbouw voldoende is en wat de totale sociale woningvoorraad is? Ed Hagen: “Het totaal aantal nieuwbouwwoningen stijgt, maar de sociale woningbouw blijft daarbij achter. 19% van het totale aantal woningen is nu voor sociale huur. Dat zijn 340 woningen. In de Rodenrijse Zoom en Westpolder zijn te weinig sociale huurhuizen, dat moet ergens anders ingehaald worden. Het aanbod moet naar de 21,5 %. Als er in de nieuwe wijk Wilderszijde 30% sociale huurwoningen zouden komen kruipen we in totale plaatje naar de 20%. Michiel Muis: “Dat aanbod moet dan wel afgestemd zijn op de werkelijke behoefte en moet ook te financieren zijn voor de gemeente.”

Duurzaamheid

Voor de verduurzaming van woningen en woningen die ‘van gas los’ moeten vraagt D66 zich af hoe de gemeente Lansingerland 3B-Wonen hierin kan ondersteunen. D66 wil dat Wilderszijde de meest innovatieve, duurzame wijk van Lansingerland wordt. Ineke den Heijer: “Nieuwbouw die nog niet vast ligt, moeten we niet meer aansluiten op gas. Bestaande bouwplannen willen we herzien. Ed Hagen van 3B-Wonen: “Ontwikkelaars die al woningbouw hebben ingetekend en dan geconfronteerd worden met de wens om gasloos te bouwen moeten hun plannen gedeeltelijk omgooien en willen daarvoor gecompenseerd worden, dat kost dus geld. Ook is er voor zo’n wijk die van gas los is heel veel elektriciteit nodig en het is altijd de vraag: Wat wil de koper daarvoor betalen. Of je nu een warmtepomp hebt of gas gebruikt, dat scheelt wel een paar centen. Met dat soort vraagstukken zijn de professionals nu volop bezig.” D66 stelt voor dat een deel van de opbrengst van de Eneco aandelen ten goede komt aan dit soort lokale duurzame initiatieven.

Leefbaarheid

Wat doet 3B-Wonen aan de leefbaarheid in wijken en buurten. D66 wil weten en wat er nodig is vanuit de gemeente om nog meer samen op te trekken met 3B-Wonen. Frans Weterings: “We zijn nu bezig met zaken die al opgelost moesten zijn, maar we zien ook resultaten. Zo ontwikkelen we samen met de gemeente projecten als de Stander. Frans Schwiebbe: “We kunnen zeggen dat we in de komende jaren naar wonen in de breedste zin van het woord kijken. Leefbaar, duurzaam en geschikt voor de kwetsbaren in onze samenleving. Wat hebben we te bieden aan ‘empty nesters’ en wat aan jongeren die hier willen wonen, maar nu met lange wachtlijsten en hoge huren te maken hebben.” Ed Hagen:” We hebben ook nog een groep verwarde personen (zoals dat tegenwoordig heet) waar we voor moeten zorgen. Hoe kun je die verantwoord laten wonen in hun buurt. Hoe bied je die de juiste hulp? En hoe voorkom je dat die in oud gedrag terugvallen? Daar moeten we een vangnet voor creëren, een waakvlamfunctie voor organiseren. Zodat zij in een gewone wijk, tussen andere bewoners wonen.” Michiel Muis: “Door wijkgericht te werken en inwoners meer zeggenschap en te geven versterken we samen de sociale samenhang in wijken.” Weterings: “Om onze ambities op alle terreinen te verwezenlijken moet het ons door de gemeente, door de politiek, wel mogelijk gemaakt worden. Daar moeten we samen in optrekken.”

Frans Weterings sluit de bijeenkomst af met de woorden: “Het is goed dat wonen in het algemeen weer bovenaan de politieke agenda staat” en bedankt Michiel Muis, Ineke den Heijer en Erik Jonker voor hun interesse en inzet voor de woningthema’s.

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie