zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Politiek » D66 wil meedoen aan experiment met gereguleerde wietteelt
Lansingerland - Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vraagt gemeenten om zich aan te melden als proeflocatie om onder toezicht van de overheid legaal wiet te telen. De proef is in lijn met het VNG rapport 'Het failliet van het gedogen'. Doel van de proef is het voorkomen van problematisch cannabisgebruik, het bestrijden van illegale teelt en criminaliteit en een consistent beleid te voeren voor de hele keten van productie, handel, verkoop en gebruik. Veel gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld.

D66 wil meedoen aan experiment met gereguleerde wietteelt

D66 wil meedoen aan experiment met gereguleerde wietteelt

Lansingerland – Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vraagt gemeenten om zich aan te melden als proeflocatie om onder toezicht van de overheid legaal wiet te telen. De proef is in lijn met het VNG rapport ‘Het failliet van het gedogen’. Doel van de proef is het voorkomen van problematisch cannabisgebruik, het bestrijden van illegale teelt en criminaliteit en een consistent beleid te voeren voor de hele keten van productie, handel, verkoop en gebruik. Veel gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld.

Peter Tetteroo

D66 stelt in de commissievergadering Algemeen Bestuur van 17 januari aan de andere politieke partijen voor dat Lansingerland zich als tweede glastuinbouwgebied van Nederland aanmeldt als proeflocatie. Michiel Muis: “Lansingerland innoveert in de tuinbouw. Het geeft de sector voorsprong wanneer op termijn economische kansen ontstaan rond legalisering van teelt, handel en gebruik van wiet. Wat D66 betreft richt een toekomstige proeflocatie in Lansingerland zich in eerste instantie op het innovatieve aspect rond de productie. Niet per se om wiet te leveren aan een coffeeshop in de eigen gemeente. Wel kan gedacht worden aan de productie, distributie en levering aan coffeeshops in omliggende steden. Onze glastuinbouw en onze gemeente levert daarmee een oplossing voor problemen rond veiligheid en criminaliteit elders.”

Voor en tegen

WIJ Lansingerland wil het voorstel niet op voorhand afwijzen. Kijk hoe het zich ontwikkelt.
PvdA: Een manier om meer grip te krijgen op de problemen die hiermee zijn gemoeid, maar het voorstel is nog niet af. Eerst is er overleg nodig met Rotterdam, de glastuinbouw en hulpdiensten als GGZ en politie. Ook ligt er de vraag of er behoefte is aan zo’n experiment binnen de gemeentegrenzen. GroenLinks is voorstander van legaliseren en blij met dit voorstel, want het is nodig om meer grip te krijgen op de illegale handel. Eddy Neeleman oppert de mogelijkheid een pilot te doen en daarna te stoppen.
CDA vindt het een onzalig plan. Mensen denken in een mooie, frisse gemeente te wonen en dan blijkt er ook nog een drugslab te zijn.
VVD: De gemeente als drugsleverancier. Nee, daar zitten wij niet op te wachten. ChristenUnie: Het past niet in de lijn van de huidige tuinbouwproducten, daar hoort wiet niet bij en hoe zou zoiets internationaal overkomen? Leefbaar 3B: Op voorhand niet afwijzen, maar het voorstel beter uitwerken zodat we echt kunnen meepraten.
De indiener van het voorstel, Michiel Muis, besluit de standpunten mee te nemen en te overdenken of D66 nog in deze raadsperiode een motie hierover gaat indienen.

Check Also

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller ##+## Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Geef een reactie