dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Algemeen » Robert Smits brengt bezoek aan Bleiswijk
Robert (links) kwam vertellen

Robert Smits brengt bezoek aan Bleiswijk

Robert Smits brengt bezoek aan Bleiswijk

Bleiswijk – Vanuit het warme Brazilië kwam Robert Smits eind november richting Bleiswijk. Hij ontmoette hier de mensen van ‘Help mij Leven’ en bovendien de groep die in de zomervakantie naar Brazilië reisde om hem te helpen in zijn werk: de zorg voor straatkinderen met als doel hen een beter leven te gunnen.

Trees Borkus-Henskens

Voor Bleiswijk is Robert inmiddels een bekende. Zelf woonachtig in Bleiswijk besloot hij jaren geleden te kiezen voor een totaal ander leven tussen en met de straatkinderen van Rio en omgeving. Er werd eens stichting opgericht; ‘Help mij Leven’ met als huidig voorzitter de Bleiswijkse Marieke Oostenbrink.

Ervaringen

Henk den Breejen was een van de deelnemers in de groep die in de zomer afreisde naar Brazilië. Vlak voor Robert Smits arriveerde verzorgde hij met de leden van de groep een presentatie van hun reis en werkzaamheden tijdens de jeugddienst in de Hervormde kerk van Bleiswijk.
Terugkijkend lacht hij: “Onze missie begon goed; bij aankomst op de luchthaven na een lange vlucht bleek dat we 10 van de 21 koffers misten! Maar gelukkig waren ze na een paar dagen gevonden. De eerste week in Rio hebben we de stad bekeken, waarna onze groep in drieën werd gedeeld en we afwisselend per groep een dag gingen klussen in de wijk Antares (waar in 2015 een wijkcentrum werd gerealiseerd waar kinderen terecht kunnen voor bijles en sport), cultuur gingen bekijken en begeleid in de nachtelijke uren de sloppenwijken in gingen.
“In Antares hebben we veel geschilderd; drie leslokalen, een kantoortje en enkele andere ruimten. Er wordt daar veel gevoetbald en dus stond er ook een voetbalwedstrijd tussen Nederland en Brazilië op het programma; zowel voor de heren als de dames in onze groep.”

Pequeri

Op ruim drie uur rijden van Rio ligt Pequeri, met in het dorp een woonboerderij die gebouwd werd met hulp van jongeren uit Nederland, waaronder verschillende groepen uit Bleiswijk. Het complex bestaat uit een zestal huizen waar (straat)kinderen wonen en naar school gaan die niet thuis kunnen wonen. “Daar hebben we met elkaar een van de huizen helemaal opgeknapt. Tevens het sportveld onder handen genomen. Robert is hier 25 jaar geleden gestart en we waren daar present toen dit jubileum feestelijk werd gevierd. Inmiddels hebben er ruim 250 kinderen gewoond of die wonen er nog.” Robert weet: “Twee ervan zijn inmiddels overleden, een tiental is teruggevallen in het drugsmilieu en vijftien zijn uit zicht. Met rond de 190 kinderen gaat het goed en daar zijn we dankbaar voor. Daar houden we contact mee, want het is hier net een grote familie.”
De groep kwam na drie weken terug met een dubbel gevoel: “Het is een prachtig land, maar ook heel corrupt. Het probleem rond de straatkinderen is nog lang niet opgelost, maar het is schitterend te ervaren dat er mensen zijn die om ze geven en er alles aan doen hen een goede toekomst te bieden. We hebben daar een beetje aan mogen bijdragen en ook sponsorgelden kunnen overdragen toen we daar waren.”

Slechte omstandigheden

“Zowel politiek als economisch is de situatie slecht in Brazilië. Er is weinig geld, weinig politie en veel werkeloosheid. Mede daardoor groeien de bendes; er is meer roof, drugshandel en geweld op straat, terwijl het er met de komst van de vredespolitie in 2009 zo hoopvol uitzag,” vertelt Robert zelf. “Onze aanpak en hulp is harder nodig dan ooit. Gelukkig hebben we altijd veel steun uit Nederland.”
Robert blijft tot 11 december hier. Vorige week was hij present in Moordrecht waar de Stichting Help mij Leven een stamppottenmaaltijd organiseerde en de opbrengst voor de kinderen in Brazilië was. Daar vertelde Robert over het werk in Brazilië. Het werk waarmee hij rechtstreeks honderden kinderen en hun families bereikt die geholpen worden; in drie krottenwijken, op voetbalscholen en op de woonboerderij. Op 1 december is het stamppottembuffet in Grou, want inmiddels zitten de ‘hulptroepen’ voor Robert verspreid over het hele land.
Voor meer informatie of hulp: Stichting ‘Help mij leven’, Postbus 155, 2665 ZK Bleiswijk, tel.: 010-4209181, e-mail: mail@helpmijleven.org, website: www.helpmijleven.org, Rabobank: NL23 RABO 0107614642.

Check Also

Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland - De inwoners van Lansingerland die wel eens in de Bleiswijkse en Bergschenhoekse bossen bij de Rotte komen zien de kaalslag die door het kappen van veel bomen in deze recreatiegebieden plaatsvindt en velen vragen zich af of dit niet anders kan.

Geef een reactie