woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » Politiek » PvdA stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

PvdA stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

PvdA stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

Lansingerland – De leden van de PvdA Lansingerland zijn het er mee eens: in Lansingerland moet het anders. Maandagavond 20 november stelden zij unaniem het gelijknamige verkiezingsprogramma en ook de kandidatenlijst vast. Als lijsttrekker werd, zoals verwacht, het huidige raadslid Petra Verhoef gekozen.

Sam de Groot, die momenteel nog commissielid is, wordt de nummer twee. Hamid Azouzzi, Maaike Logtenberg en Valmir Xhemaili bezetten de plaatsen drie tot en met vijf. Lijstduwers op de laatste plekken op de lijst werden het voormalig PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, bestuurslid Greet Wijs en de huidige fractievoorzitter Gerard Bovens. Hij zegt de Lansingerlandse dagelijkse politiek na drie bestuursperioden met een tevreden gevoel vaarwel.
Lijstrekker Petra Verhoef legt uit wat voor de nieuwe fractie de speerpunten gaan worden. “Wat de PvdA betreft wordt het beleid de komende vier jaar een stuk socialer, veiliger en duurzamer: minstens 800 betaalbare (huur)woningen extra bouwen voor mensen met lagere inkomens, betere toegankelijkheid en meer banen voor inwoners met een beperking, meer duidelijkheid over vinden en krijgen van zorg en ondersteuning, een duurzaamheidsaanpak die voor elke portemonnee betaalbaar is en bovendien ook duurzame voordelen oplevert, meer laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten voor jong en oud. Daarnaast gaan wij er voor zorgen dat alle arme kinderen in Lansingerland worden bereikt met gemeentelijke financiële ondersteuningsprogramma’s. Wij gaan voor gratis openbaar vervoer voor 65+ en veel meer verkeersveiligheid. Dat fietstunneltje bij de gevaarlijke rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg moet er nu snel gaan komen.”
Tijdens de komende campagne zal de PvdA zich profileren als een links-progressieve partij die vertrouwen in de toekomst heeft en wil bijdragen aan verbinding tussen álle groepen in onze samenleving. Verhoef: “Menig politieke partij is angstig over onze snel veranderende samenleving en leefomgeving. Dan loop je het risico om groepen uit te sluiten. Daar is de PvdA wars van. Want wij horen er in Lansingerland allemaal bij!”

Check Also

Cijfers meerjarenprognose grondexploitatie in Lansingerland

Lansingerland - Hoe staat het met de grondverkoop voor woningbouw en bedrijven? Op 12 juni presenteerde het college van b. en w. de cijfers van de grondexploitatie over 2018 aan de commissieraadsleden Algemeen Bestuur.

Geef een reactie