maandag 22 april 2019 | week 17
Home » fbpost » Wat is een gezinshuis?

Wat is een gezinshuis?

Wat is een gezinshuis?

Berkel en Rodenrijs – Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte werd ingesproken door Nick Bes. Hij brak een lans voor de toekomstige bouw van een begeleid wonen project voor jongeren vanaf 16 jaar om ze voor te bereiden op zelfstandig wonen als ze 18 jaar zijn, en de bekostiging ophoudt. Ze willen het huis bouwen naast hun Gezinshuis BESt aan de Pastoor Verburghweg 6. Wij hadden een gesprek met Nick en Denise Bes over hun drijfveren en plan van aanpak.

Freek J. Zijlstra

Kinderen in de knel die door jeugdzorg uit huis geplaatst worden, komen in een pleeggezin of een instelling terecht. Denise (25): “Wij vinden dat elk kind er recht op heeft op te groeien in een gezinssituatie. Kinderen met gedragsproblematiek komen meestal terecht in een instelling, soms binnen een gesloten afdeling.”

Er staat een (familie)team klaar

Hoe kwam Denise er toe om dit te gaan doen? “Tijdens mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werk heb ik stage gelopen in een Gezinshuis. Daar waren er in 2016 trouwens al meer dan honderd van! Ik wist direct dat ik dit wilde gaan doen. Vorig jaar zijn eerst twee kinderen rechtstreeks uit hun ouderlijk huis bij ons in huis geplaatst en daar zijn dit jaar nog drie kinderen bij gekomen. Ze zijn in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. De kinderen worden geplaatst door het zorgkantoor en als blijkt dat er een passende klik is, wordt de uiteindelijke match gemaakt. Wij zijn een franchise Gezinshuis dat onderdeel uitmaakt van het landelijke netwerk gezinshuis.com. Er moet een bedrijfsplan worden gemaakt en jaarlijks een financiële verantwoording ingediend. Wij worden getoetst op de basiskennis die nodig is om kinderen goed te kunnen begeleiden en de faciliteiten moeten op orde zijn. We hebben een persoonlijke coach, we worden begeleid door een gedragswetenschapper en we maken deel uit van een leergroep met anderen die ook een Gezinshuis runnen. We moeten bovendien cursussen volgen om onze kennis up-to-date te houden. We doen dit samen met een team van familie en deskundigen!”

Zelf gebouwd

Nick (29) is van huis uit timmerman. Hij heeft zelf het fraaie achterhuis gebouwd en daarin alle voorzieningen aangebracht. Met Kerst hopen ze helemaal klaar te zijn en het huis feestelijk te kunnen openen. In verband met beperkte bouwhoogte is het achterhuis zelfs verdiept gebouwd. Beneden is een ruime woonkamer ingericht en op de bovenverdieping hebben alle slaapkamers een plek gekregen. Beneden in het huis aan de straatkant is een ruime eetkeuken gemaakt en dat bovenhuis vind je een badkamer, wasruimte en toilet.
Nick: “Mijn opa woont achter ons huis. Hij heeft daar een grote moestuin waarin de kinderen ook hun gang kunnen gaan. Mijn ouders wonen naast ons aan de overkant van de weg en de ouders van Denise wonen vlakbij in een nieuwbouwhuis. Wij doen dit met elkaar en er heerst een grote saamhorigheid. Voorlopig kunnen we het met elkaar aan, wel met de hulp van vrienden, maar nog zonder een netwerk van vrijwilligers.” (Tijdens het gesprek kwam moeder een grote mand met gestreken wasgoed brengen).
Nick en Denise willen de komende jaren een huis bouwen in de ruimte tussen hun eigen huis en de Noordersingel, een prima plek! Ze dromen ervan daar een vijftal jongeren die ouder dan 16 jaar zijn onder te brengen, en ze zo te kunnen leren om zelfstandig te wonen, maar wel altijd met de mogelijkheid om terug te kunnen vallen op de begeleiding vanuit het Gezinshuis. Volgens wettelijke normen mag dat slechts onderdak bieden tot 18 jaar.
Nick: “Het is ons ideaal dat het zo goed gaat met de jongeren dat ze op den duur hun eigen leven kunnen opbouwen. Wij hebben daar alle vertrouwen in, omdat we de eerste twee kinderen in het afgelopen jaar met sprongen vooruit hebben zien gaan sinds ze bij ons wonen.”

Check Also

Gratis advies van energiecoach geeft inzicht

Berkel en Rodenrijs - Een van de meest besproken onderwerpen van de laatste tijd is wel het klimaat. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van menig politieke partij en de kranten staan bol van de gevolgen van klimaatverandering. Veel mensen zijn bereid om kritisch te kijken naar hun energieverbruik. Alleen, wat zijn de oplossingen als deze aan de hoge kant zijn?

Geef een reactie