vrijdag 3 april 2020 | week 14
Home » Politiek » CDA debatavond over mobiliteit in ons woongebied
CDA statenlid Maurits de Haan (links) en gemeenteraadslid Johan van der Burg. Foto’s: Freek J. Zijlstra.

CDA debatavond over mobiliteit in ons woongebied

Waar gaat het naar toe?

Lansingerland – Op donderdag 22 september organiseerde het CDA Lansingerland een grote debatavond over mobiliteit. Het ging níet over de bereikbaarheid van Berkel-Centrum. Wél over de effecten van de A16-Rotterdam en de uitbreidingsplannen van luchthaven Rotterdam The Hague Airport op ons leefgebied. Onderwerp-gerelateerde sprekers en verschillende CDA politici gingen met de aanwezigen in gesprek. De mening van de aanwezigen was overduidelijk: men kiest vóór leefbaarheid en is tégen uitbreiding van vliegveld RTHA.

Door Freek J. Zijlstra

Het Web in Bleiswijk had nog geen veertig belangstellenden voor bespreking van deze onderwerpen weten te vangen. Vooral de lokale politici, een aantal leden en een handvol gasten waren in de benen gekomen. Teleurstellend; omdat men van de politiek weinig (meer) verwacht of omdat men intussen wel weet hoe het er voor staat?

Het CDA had twee gastsprekers ingevlogen, die elk een kort betoog mochten houden, waarop eerst de politici en vervolgens anderen in de zaal mochten reageren. CDA kamerlid Martijn van Helvert was afwezig in verband met de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Op Statenlid Maurits de Haan rustte nu de extra zware last toezeggingen te doen, maar hij gaf al in eerste ronde aan zijn standpunt nog niet ingenomen te hebben.

Landelijk wonen

Het is goed wonen in Lansingerland. Toch staat het wonen in een landelijke omgeving, maar dan wel ingeklemd tussen de grote steden Rotterdam en Den Haag, onder druk door de wens van vliegveld Rotterdam The Hague Airport om het aantal vluchten uit te breiden. Het is overigens nog maar zeer de vraag of dat wel kan, gelet op de recente uitspraak van verkenner Joost Schrijnen die eerst alles in beeld gaat brengen, om het vervolgens tegen het licht van de Europese regelgeving te houden. Dan komt er een rapport en volgend jaar moet de staatssecretaris een besluit nemen. Wat is de invloed van de plaatselijke politiek?

Geen getallen, maar beleving

Namens de Bewonersvereniging Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) sprak Alfred Blokhuizen de vergadering toe. Hij deed vooral een moreel appèl om het niet alleen over getallen, maar ook over gezondheid, beleving en woongenot te hebben. Hoe gaan we daar mee om? Het is de hoogste tijd om stelling te nemen. De milieuregels zijn er ter bescherming van bewoners, niet om de groei van RTHA aan banden te leggen. Behalve financiële schade door waardevermindering van hun huis in de aanvliegroute (geschat op totaal € 120 miljoen), zouden bewoners zich ernstig zorgen moeten maken over hun gezondheid door vliegtuigen met meer geluidshinder en toenemende luchtverontreiniging. “Waarom ontvangt de luchtvaartsector forse overheidssteun, blijft het tóch in de rode cijfers zitten, en is de tijdswinst van vakantiegangers belangrijker dan onze gezondheid?”, vroeg Blokhuizen aan de zaal. “En die economische impuls aan de regio? Die is gering volgens het rapport van de TU-Delft.”

De dupe

Statenlid Maurits de Haan betoogde dat Schiphol en Eindhoven geen uitbreidingscapaciteit meer hebben, terwijl die ruimte in RTHA er nog wel is. “Zuid-Holland is nu eenmaal dichtbevolkt, dus er zullen altijd mensen de dupe van uitbreidingsplannen worden,” zei hij.

Gemeenteraadslid Johan van der Burg is van mening dat Lansingerland veel te verwerken heeft gekregen met de aanleg van de HSL, het op stapel staan van de A16-Rotterdam en nu geconfronteerd wordt met uitbreiding van vliegveld RTHA. Hij herinnerde er nog maar eens fijntjes aan dat de HSL is aangelegd om het continentaal vliegverkeer terug te dringen. “Dat was een prachtig verkoopverhaal waarvan helemaal niets is terechtgekomen. En dan zou nu RTHA tóch kunnen uitbreiden? Dat is ondenkbaar! De politiek maakt zichzelf tot een onbetrouwbare partner als eerdere beloften niet worden nagekomen,” aldus Van der Burg.

Aan de voorkant regelen

In dat verband reageerde toehoorder Thea van de Coevering van Heesewijck (zij is bewonersvertegenwoordiger van Lansingerland in de Commissie Ruimtelijke Ordening) nog maar eens met het aanhalen van de tekst hierover in het coalitieakkoord. Heeft het kabinet Lelystad niet aangewezen voor uitbreiding met toeristenvluchten?

Loeky van der Horst, voorzitter StichtingStopGeluidsoverlast HSL, stak nog even terloops een pluim op de hoed van het CDA dat zich erg heeft ingespannen voor een goede afwikkeling van de overlast die de HSL veroorzaakt. Haar inbreng richtte zich vooral op het feit dat het zo maar tien jaar kan duren voordat er na lange procedures geld beschikbaar komt om fouten te repareren. Dat is de les van de HSL-actiegroep aan belangenorganisaties die zich verzetten tegen uitbreiding van RTHA en de komst van de A16-Rotterdam: regel zoveel mogelijk nú, aan de voorkant.

De overgrote meerderheid van de aanwezigen was bij stemming tégen uitbreiding van RTHA.

De A16-Rotterdam

Nienke Koops van Bewoners Groep Rodenrijs West leidde de discussie over de totstandkoming van de A16-Rotterdam in. Ze schetste haar autorit vanaf Rodenrijs naar Bleiswijk en hoe die er anno 2024 uit zou zien als het huidige Tracébesluit wordt uitgevoerd. Vooral de grote hoogteverschillen over een klein traject en wat er opgeofferd wordt aan leefomgeving. “Weegt een betere bereikbaarheid en impuls aan de economie wel op tegen het inleveren van de leefbaarheid in ons woongebied,” vroeg zij zich af. “Aanleg van de A16-Rotterdam is een verplaatsing van de problemen die zijn ontstaan op de A13 en de A20, waardoor Lansingerland nu aan leefbaarheid moet inboeten. De aanzuigende werking van verkeer uit de omgeving van Pijnacker en Zoetermeer zal het onderliggende wegennet bovendien ook nog eens zwaar belasten, waardoor het compleet zal vastlopen.”

Ze borduurde voort op haar hoge hoogten over de A16-Rotterdam, en stelde dat hoe hoger de weg, hoe verder het geluid zal reiken, ondanks geluid beperkende schermen. Een zwaarwegend argument om de weg verdiept aan te leggen, waarover met Rijkswaterstaat niet valt te spreken.

Bypass voor Rotterdam

Statenlid Maurits de Haan wees op de crisis- en herstelwet (Chw) waaronder de A16-Rotterdam gerealiseerd gaat worden. Deze Chw haalt geplande bouwprojecten naar voren, bijvoorbeeld door kortere procedures. Op die manier zorgt de overheid dat bouwbedrijven tijdens de crisis voldoende werk houden. Met de Chw is een groot aantal wetten gewijzigd. Daardoor kunnen volgens De Haan lagere overheden tijdens de procedure zo weinig invloed uitoefenen op het proces. Hij benoemde het belang van Rotterdam dat groot is: “De A16-Rotterdam is een noodzakelijke bypass voor het kloppend hart van Rotterdam.”

Johan van der Burg wilde over het achter ons liggende proces nog wel even kwijt: “We hebben ons mateloos geërgerd aan de wijze waarop Rijkswaterstaat optreedt. De leefbaarheid is helemaal geen aandachtspunt van Rijkswaterstaat!”

Daarmee was de cirkel weer rond. Bijna alle aanwezigen waren het niet eens met de stelling ‘Bereikbaarheid is belangrijker dan leefbaarheid’.

Waar gaat het naar toe?

Bij de summing-up door de avondvoorzitter, oud-wethouder Dick van Vliet, werd net niet helemaal duidelijk wat het CDA-Lansingerland nog aan een optimale inpassing van de A16-Rotterdam kan doen en op welke wijze uitbreiding van luchthaven RTHA kan worden voorkomen.

Nienke Koops namens Bewoners Groep Rodenrijs West: “Verschuiving van de weg 100 meter in de richting van Rodenrijs in verband met een onderliggend buizenstelsel is voor ons onacceptabel!”
Nienke Koops namens Bewoners Groep Rodenrijs West: “Verschuiving van de weg 100 meter in de richting van Rodenrijs in verband met een onderliggend buizenstelsel is voor ons onacceptabel!”

 

 

 

 

 

 

Check Also

Inzet praktijkondersteuners bij huisartsen als oplossing voor Jeugdhulp GGZ

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft een investeringsvoorstel geschreven voor de bekostiging van praktijkondersteuners in de GGZ Jeugd. Daardoor kan er sneller en dichterbij huis hulp aan jongeren geboden worden die geestelijk in de knel dreigen te komen. Commissie Samenleving sprak er op donderdagavond 12 maart jl. nog over op het moment dat de gemeente en de meeste instellingen in verband met de coronacrisis de deuren dicht deden of op een kier zetten.

Geef een reactie