woensdag 8 april 2020 | week 15
Home » Algemeen » Laatste woord over uitbreiding luchthaven nog lang niet gesproken
Thea namens de omwonenden: “Niemand zit hier te wachten op nog meer vervuiling, lawaai of gezondheidsproblemen (onder andere van uitstoot).”

Laatste woord over uitbreiding luchthaven nog lang niet gesproken

Lansingerland – Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil in de komende tien jaar het aantal vluchten met 75% uitbreiden naar 37.000 starts en landingen van grote vliegtuigen per jaar en presenteerde de plannen daarvoor. De vertegenwoordigers van de bewoners in het overlegorgaan RTHA (CRO) hebben de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) laten toetsen door twee wetenschappers; prof. dr. Bert van Wee en dr. Jan Anne Annema, verbonden aan de TU Delft. Zij hebben een onderzoek uitgevoerd ter verificatie van de MKBA, gericht op de geloofwaardigheid van de gepresenteerde resultaten en het goed kunnen interpreteren daarvan. De bewoners presenteren het rapport vergezeld van een toelichtende notitie.

Thea van de Coevering is – met eventuele plaatsvervanger Rob van der Ouderaa – bewonersvertegenwoordiger in de commissie regionaal overleg voor de luchthaven.

“Het is de bewonersvertegenwoordigers duidelijk dat binnen de daarvoor gebruikelijke methoden de MKBA in grote lijnen juist is uitgevoerd; het is echter een poging om gevolgen van een besluit te vertalen in geld.” Reistijdwinst wordt uitgedrukt in euro’s en meer geluid ook. En datzelfde zou moeten gelden voor de negatieve effecten op gezondheid en welbevinden. Daar zijn echter nog geen modellen voor en dus worden deze volgens de methoden en rekenregels niet meegenomen in een MKBA.

“Het grootste deel van de ‘winst’ van extra vluchten komt door de voordelen voor vakantiegangers,” aldus Van de Coevering. Zo komen de lusten bij de vakantiegangers terecht, terwijl de lasten naar de omwonenden gaan. Een grote groep mensen zal dagelijks met meer lawaai en met meer vervuilde lucht geconfronteerd worden en bovendien zal de waarde van hun huizen lager worden.

Rapport bewoners

Volgens de onderzoekers lost het uitbreiden van vluchten geen groot bereikbaarheidsprobleem in de regio op. Daardoor is een eventuele uitbreiding van het aantal vluchten van RTHA een ‘luxe’-investering. Ook pleiten de onderzoekers voor een betere onderbouwing van de veronderstellingen over de samenstelling van de groei van de passagiers op RTHA, de reistijdbaten en de ‘processing time’ baten. De onderbouwing van de veronderstelde werkgelegenheidseffecten wordt als ‘ondoorzichtig’ gekwalificeerd.

De bewonersvertegenwoordigers hebben met het rapport van de Delftse onderzoekers antwoord gekregen op hun behoefte aan objectivering. Maar zij stellen vraagtekens bij de betalingsbereidheid van vakantiegangers voor snelheidswinst in een wereld waarin de reiziger gaat voor de laagste ticketprijs. Slechtere gezondheid, lagere waarde van de woning en vermindering van welbevinden: het is ook na de second opinion door de TU Delft voor de bewonersvertegenwoordigers duidelijk dat de rekening van meer vluchten voor Rotterdam The Hague Airport terecht komt bij de omwonenden.

Verkenner

Joost Schrijnen, bekend met de ontwikkelingen rond de luchthaven en ook al actief in de IPNR (het Integraal Plan Noordrand Rotterdam) periode eind vorige eeuw, is door de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en de provincie Zuid-Holland aangesteld als verkenner. Hij zal de komende maanden onderzoeken of er draagvlak is voor uitbreidingsplannen van de luchthaven. Hij gaat zich eerst terdege oriënteren, in gesprek met alle partijen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Hij verwacht daar ongeveer een half jaar voor nodig te hebben.

Het is aan de politiek in deze regio om in de komende maanden de afweging te maken of de lusten opwegen tegen de lasten. Hiertoe dienen de in geld uitgedrukte resultaten van de MKBA door de beperkingen van de berekeningsmethoden te worden aangevuld met de niet in geld uitgedrukte effecten op gezondheid en welbevinden van omwonenden van de luchthaven, alsook met de vraag of deze ‘luxe’-investering dit wel allemaal waard is gezien de al goede bereikbaarheid van deze regio.

“En misschien is het een beter plan de uitbreiding van het aantal vliegtuigbewegingen uit te stellen tot minder lawaaiige vliegtuigen operationeel zijn. Of tot overwogen is of de huidige locatie de meest ideale is voor een luchthaven of dat misschien uitgeweken kan worden naar de Maasvlakte. Dan zouden we binnen enkele jaren weer eenzelfde traject van onderzoek en discussie ingaan en daar zit toch niemand op te wachten.

Check Also

‘Als VNO-NCW Oostland willen we juist in deze tijd dicht bij de ondernemer staan’

Berkel en Rodenrijs - “Het leek allemaal ver weg; iets in China. De meesten hadden nog nooit van Wuhan gehoord, de plaats waar voor het eerst het virus opdook. Maar toen we berichten uit landen als Italië en Oostenrijk kregen die vergaande maatregelen troffen kwam het wel erg dichtbij,” kijkt voorzitter VNO-NCW Oostland Gijs van der Helm op de komst van het coronavirus terug.

Geef een reactie