woensdag 16 oktober 2019 | week 42
Home » Regio - Lansingerland » Andere cijfers uitbreidingsplannen luchthaven

Andere cijfers uitbreidingsplannen luchthaven

Regio – In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bureau Syconomy recent nog eens goed gekeken naar de economische onderbouwing van de plannen van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA). Net als de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) wijst Syconomy er op dat, binnen de bestaande contour, door minder lawaaierige vliegtuigen er meer gevlogen kan worden dan RTHA in zijn rapporten aanneemt.

“Zeker voor de termijn van 100 jaar, die de verrichte Maatschappelijke Kosten Baten Analyse nu eenmaal vooruitkijkt, maar wellicht ook al voor de periode tot 2025”, zegt Hubert van Breemen van de BTV. “Syconomy stelt verder, dat in alle groeialternatieven van RTHA het percentage zakenpassagiers lager zal zijn dan dat nu is. RTHA zou dus nog meer een vakantieluchthaven worden dan het nu al is. Daarmee wordt dus impliciet gezegd dat de behoefte van de zakenreizigers aan een uitbreiding (en dus meer bestemmingen) erg beperkt is.”

Syconomy geeft voorts aan dat het vooral van belang is te kijken naar de extra gegenereerde banen en niet naar het totaal aantal banen zoals RTHA die zelf vaak ten tonele voert. “Daar waar RTHA schermt met circa 1480 banen rekent Syconomy voor dat het netto echter slechts gaat om zo’n 550 banen, waarmee de werkeloosheid regionaal zou kunnen dalen. De BTV ziet in het rapport van Syconomy een bevestiging dat de uitbreiding van RTHA geen goed plan is gezien de grote nadelen en de slechts beperkte voordelen ervan”, aldus Van Breemen.

Informatie: info@BTV-RotterdamAirport.nl of kijk op www.BTV-RotterdamAirport.nl.

Check Also

Nieuw vertrouwenspersoon VIP – Lansingerland

Lansingerland - Conflicten op de werkvloer zijn er in elk bedrijf, ook op plekken waar vrijwilligers werken. Vaak ontbreekt in de vrijwillige organisatiestructuur een vertrouwenspersoon waarbij de vrijwilliger zijn verhaal kan doen. Om te zorgen dat vrijwilligers met plezier hun werk kunnen doen, heeft het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Lansingerland een vertrouwenspersoon.

Geef een reactie