donderdag 27 juni 2019 | week 26
Home » Algemeen » “Wij zijn er voor de asielgerechtigden in Lansingerland”
V.l.n.r: Bianca Vonk, Ariëlle Savelberg en Natasha Kamta, vaste medewerkers van VluchtelingenWerk Lansingerland.

“Wij zijn er voor de asielgerechtigden in Lansingerland”

De inzet van VluchtelingenWerk

Lansingerland – Dit jaar zullen volgens de taakstelling 148 asielgerechtigden in Lansingerland worden ondergebracht. Volgens de afspraak komen er dit jaar nog eens 60 asielgerechtigden bij om de druk op de huisvesting van AZC ’s helpen te verminderen. De eerste begeleiding van asielgerechtigden gebeurt voornamelijk door betaalde en onbetaalde krachten van VluchtelingenWerk. Kunnen zij de enorme instroom dit jaar wel aan en hoe gaan ze dat doen? We hadden een gesprek met drie betaalde krachten van VluchtelingenWerk in Lansingerland.

Freek J. Zijlstra

In 2012 kwamen er nog geen twintig vluchtelingen naar Lansingerland. Statushouders werden ze toen nog genoemd: vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben en recht op een woning, een uitkering en een integratietraject hebben. Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt is fors toegenomen. Daar zijn niet alleen huizen voor nodig, maar ook professionele begeleiding is vereist om te zorgen dat het goed gaat. De gemeente, VluchtelingenWerk, de taaldocent en kerken en verenigingen dragen hun deel daarin bij.

Buddy

Fracties van ChristenUnie en WIJ Lansingerland zijn er blijkbaar niet gerust op dat dit genoeg is en hebben tijdens het debat op 26 mei in de gemeenteraad een motie ingediend waarin het college van b. en w. verzocht wordt een Buddysysteem voor asielgerechtigden op te zetten. Men vindt het van belang dat er een initiatiefnemer is die de activiteiten van verschillende begeleiders van asielgerechtigden met elkaar koppelt.

Is dat niet een beetje wat VluchtelingenWerk (VW) doet? Natascha Kamta, senior teamleider VW Gouwestreek, zegt daarover: “Wij waren verrast en weten niet wat er met een Buddysysteem wordt bedoeld en hoe er wordt gedacht over de organisatie van dit systeem. We zitten er dubbel in. Wij bieden dienstverlening aan de asielgerechtigde, waar maatschappelijke begeleiding onder valt. Als een Buddy betekent dat iemand met onze cliënt tijd doorbrengt, op stap gaat, naar de markt of de huisarts, dan is dat natuurlijk prima. Maar we moeten niet elkaars werk gaan doen. Als het een aanvulling op het totaalpakket betekent en wij gevraagd worden dat te coördineren, zullen we verder zien wat dat voor de organisatie betekent.”

Hoge instroom dit jaar

Kan VW het werk dit jaar aan? Suze Hallmann, teamleider VW Lansingerland (niet aanwezig bij dit gesprek) stuurt het team in Lansingerland aan.

Bianca Vonk, junior teamleider VW, vertelt: “Bijna wekelijks komt er een gezin naar Lansingerland, soms door gezinshereniging, dat een woning toegewezen krijgt. De match vindt plaats door het COA, de gemeente en 3B Wonen. Waar mogelijk proberen we te adviseren, zodat het huis dat toegewezen wordt qua omvang past en de huur met de uitkering van een alleenstaande of gezinsouder op te brengen is.” Natascha vult aan: “De rol van VW is het afgeven van een signaal als iets in onze ogen niet goed aansluit bij de mogelijkheden van een cliënt. Wij zijn in het huisvesten niet leidend.”

Wat vindt VW van het onderbrengen van een aantal alleenstaanden in een meerkamerwoning? Natascha, heel resoluut: “Dat werkt écht niet! Ik ken voorbeelden uit de praktijk waarbij het financieel spaakt loopt. De ene asielgerechtigde houdt gek genoeg meer over dan een ander. Dat geeft spanningen. Het gaat er niet alleen om dat mensen onderdak hebben, maar dat ze volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving en kunnen integreren.”

Taakverdeling

Ariëlle Savelberg, junior teamleider VW: “We werken nu met drie vaste parttime medewerkers op het kantoor aan de Julianalaan in Bergschenhoek. Het laatste jaar zijn er weer vrijwilligers bijgekomen, waardoor we nu een team hebben van zo’n 15 vrijwilligers. We zijn van plan om de begeleiding bij de grote instroom van asielgerechtigden anders te doen. We gaan ons meer richten op zelfredzaamheid. Momenteel wordt bekeken of het mogelijk is te gaan samenwerken met organisaties die hulp kunnen bieden bij het invullen van formulieren, zodat wij ons meer kunnen focussen op het meedoen in de woonomgeving.” Natascha vult aan: “We gaan sturen op zelfredzaamheid aan de hand van een aantal domeinen en volgen daarin een vaste structuur, maar het blijft maatwerk en de cliënt blijft zelf verantwoordelijk. Als iemand hier komt wonen stellen we vast wat hij/zij zelf kan en stellen ons begeleidingsplan af op te bereiken doelen.”

“Tussentijds kijken we hoe het met de voortgang zit. We gebruiken daarvoor de zelfredzaamheidmatrix, zodat we een goed beeld hebben wat de cliënt zelf oppakt en op welk gebied nog hulp nodig is, waarvoor we kunnen doorverwijzen naar andere instanties. De tijd is kort; we hebben maar anderhalf jaar om iemand op weg te helpen,” zegt Bianca.

Hergerborch

Naar verwachting zullen in de loop van augustus veertig alleenstaande asielgerechtigden in het voormalige pand van Hergerborch komen wonen. Dat zal tijdelijk zijn omdat het bewoners betreft die op gezinshereniging wachten. Op dit moment duurt hereniging 9 tot 15 maanden. De driehoek 3B Wonen, gemeente Lansingerland en VluchtelingenWerk hebben intensief contact en werken in dit project samen. Er is een plan van aanpak geschreven, waarin de taken worden omschreven en afgebakend.

Natascha: ”Bij het leven in een groep zal de aandacht vooral gericht zijn op bevordering van de individuele participatie in de samenleving. Voor de groep 18-27 jaar bestaat nog de mogelijkheid aanvullende scholing te krijgen, waardoor de kansen op werk en participatie worden vergroot.”

Toekomstige bewoners van Hergerborch krijgen een compleet ingerichte studio. Ze maken in de centrale keuken zelf hun eten klaar. Men ontvangt alleen leefgeld. Natascha: “Wij gaan de bewoners net zo begeleiden als anderen, alleen is de huisvesting en inrichting hier al geregeld. Het is belangrijk dat bewoners een goed contact opbouwen met de omgeving.”

Ariëlle: “Het betreft toch een grote groep mensen die binnen een week op één plek geplaatst wordt. Dat is spannend voor de woonomgeving. Het is onze taak, samen met 3B Wonen en de gemeente, er voor te zorgen dat alles soepel verloopt.”

 

 

 

 

Check Also

Bergschenhoek bruist tijdens zomers Jaarfeest

Bergschenhoek - Bruisend Bergschenhoek nodigt iedereen uit zaterdag 29 juni mee te komen feesten tijdens het Jaarfeest, waarbij het hele centrum in het teken van bruisen en feest zal staan. Tussen 10.00 en 23.00 uur wacht een vol en afwisselend programma, aangeboden door de winkeliers van het centrum.

Geef een reactie