zaterdag 29 februari 2020 | week 09
Home » Politiek » Joost Smits: “Volksraadpleging over de Noordeindseweg komt er”

Joost Smits: “Volksraadpleging over de Noordeindseweg komt er”

Lansingerland – Op 18 april jl. diende Joost Smits een burgerinitiatief Noordeindseweg in, dat in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei is besproken en door de raad op grond van de verordening Burgerinitiatief is afgewezen. Smits vindt dat in de krant van 1 juni de stand van zaken niet goed is weergegeven, reden waarom wij hem de mogelijkheid hebben geboden een en ander te verduidelijken.

Freek J. Zijlstra

Het burgerinitiatief behelst herstel van de Noordeindseweg naar de oude situatie, zoals het decennia lang was: verkeer in twee richtingen en verwijdering van de poller op het eind van de Herenstraat. Alle werkzaamheden worden betaald en uitgevoerd door inwoners en ondernemers uit Lansingerland. Het uitgewerkte plan wordt op 15 maart 2017 voorgelegd in een gemeentelijk referendum (volksraadpleging), op de dag dat er al Tweede Kamerverkiezingen zijn. Inwoners kunnen stemmen voor een ‘open’ of ‘dichte’ Noordeindseweg.

Niet ‘half open’

Joost Smits: “De vraag was of de gemeenteraad hun eigen besluit voor ‘half open’ willen laten meedraaien in de door anderen georganiseerde volksraadpleging. Dat willen ze niet, en volgens de burgemeester kunnen ze dat ook niet. Individuele raadsfracties gaan wel meedoen aan die volksraadpleging en de burgemeester zei dat hij dat prima vond. Het tweede deel van het burgerinitiatief is om bij een keuze voor ‘open’ inwoners dat ook zelf te gaan uitvoeren. Zonder kosten voor de gemeenschap.

Het was nodig dit burgerinitiatief voor een volksraadpleging vroeg voor te leggen, aangezien de gemeente allerlei barrières kan opwerpen om de volksraadpleging dan wel de zelf-uitvoering in de wielen te rijden. Daar is nu geen sprake van. Ze doen niet mee, helder. Dus gaan we door zonder de gemeente en wat ze daarover besloten op 31 maart jl.”

Referendum gaat door, ook zonder de gemeente

Wat wilt u rechtzetten? Smits: “Het lijkt nu alsof er geen volksraadpleging gaat plaatsvinden, wat wél zo is. Door inwoners samen. Als dat verkeerd in de krant komt, is dat schadelijk voor het slagen. Raadsfracties gaan ook meedoen. Ook de inwoners van de Noordeindseweg gaan zich inzetten voor het ‘dicht’-kamp. Alleen de raad heeft twee weken geleden besloten niet mee te doen, en dus ook hun besluit ‘half open’ niet te verdedigen in de raadpleging.”

Raadpleging en herstel

Wat wilt u eigenlijk bereiken? Smits: “Omdat de hoorzitting is verprutst en de gemeente steeds allerlei hoge kosten opvoert bij de uitvoering, is het doel tweeledig: ten eerste een degelijke raadpleging van de inwoners wat er nou moet gebeuren en ten tweede uitvoering van een door inwoners zelf gekozen oplossing. Er zijn dingen die we gewoon zelf kunnen (als een meerderheid vóór is): verwijderen van de poller en paaltjes, en het dichten van gaten in het wegdek, zodat iedereen weer kan doorrijden. En als ‘dicht’ wint, dan blijft het zoals het nu is plus dat de poller bij de Herenstraat altijd omhoog komt te staan.”

Maatschappelijk belang

Heeft u persoonlijke, politieke, maatschappelijke of zakelijke motieven? Smits: “Ik zie wel een maatschappelijk belang. Het kan niet zo zijn dat het al dan niet openstellen van een weg zo’n lange politieke historie moet kennen in een gemeente. Dat kunnen inwoners beter, dacht ik, vandaar dit initiatief.”

Zijn politieke partijen in Lansingerland eigenlijk niet de aangegeven weg om zaken die in de lokale samenleving spelen, te bespreken en met elkaar te regelen? “Ja zeker. Die verprutsen het dus, willen als raad niet achter hun eigen besluit staan, maar gaan wel zelfstandig meedoen. Prima dan toch?”, aldus Joost Smits.

 

 

 

 

 

Check Also

Denk mee over de ontwikkeling van Wilderszijde

Lansingerland - In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk met in totaal 2.500 tot 3.000 woningen. De bouw begint volgend jaar en de eerste woningen worden in 2022 opgeleverd. De gemeente Lansingerland wil graag dat betrokkenen meedenken over het Masterplan op hoofdlijnen dat de basis voor het nieuwe bestemmingsplan wordt. Daarom is een participatietraject van start gegaan.

Geef een reactie