zaterdag 29 februari 2020 | week 09
Home » Nieuws » College van b. en w. is trots op Lansingerland
‘Selfie’: het college van b. en w. zet zichzelf in het spotlight met een terugblik en een stap in de toekomst. V.l.n.r: wethouder Jeroen Heuvelink, wethouder Simon Fortuyn, burgemeester Pieter van de Stadt, wethouder Ankie van Tatenhove en wethouder Albert Abee.

College van b. en w. is trots op Lansingerland

Lansingerland – Om te vieren dat het huidige college van b. en w. op 2 juni jl. de eerste twee jaar van het coalitieprogramma er op heeft zitten, wordt er op de eigen website op een moderne, hedendaagse manier teruggeblikt en vooruit gekeken. Tijdens een meeting met de verzamelde pers werd het resultaat van een aantal dagdelen filmopnamen maken gepresenteerd in korte videoclips en op onderdelen door de betreffende wethouder zelf een verduidelijkende toelichting gegeven. De bedoeling is dat u als inwoner van Lansingerland nieuwsgierig genoeg bent om de website van de gemeente op te zoeken en zo samen met het college van b. en w. terug in de tijd te gaan en stappen in de nabije toekomst te zetten. Van het Lansingerland dat van ons allemaal is en waar we trots op kunnen zijn.

Freek J. Zijlstra

Introductie

Burgemeester Pieter van de Stadt introduceert de videofragmenten door de inwoners te vertellen dat we halverwege deze collegeperiode zijn. Volgens hem is er door de wethouders in de afgelopen twee jaar hard gewerkt om Lansingerland nóg mooier te maken. Zelf vestigde hij zich hier ruim een half jaar geleden en hij ziet de passie waarmee gewerkt wordt. Het college van b. en w. wil de inwoners graag laten zien wat ze gedaan hebben en nog van plan zijn te gaan doen.

Financiën

Wethouder Albert Abee (CDA) vertelt in zijn eerste filmpje dat we met degelijk financieel beleid het huishoudboekje weer op orde hebben. Er kan weer gereserveerd worden, zodat we voorbereid zijn op eventuele financiële tegenslagen. We behoren van de ca. 400 gemeenten in Nederland nog steeds tot het hogere (lees: duurdere) segment. Dat betekent voor inwoners dat de lasten relatief gezien hoog zijn. Abee sluit niet uit dat bijvoorbeeld afvalstoffenbelasting, legeskosten en de woonbelasting verlaagd kunnen worden, zodat we meer in de buurt komen van tarieven van vergelijkbare gemeenten bij ons in de regio.

Wonen

Volgens wethouder Abee is Lansingerland een plek waar mensen graag willen (komen) wonen en werken. De aandacht is nu weer gericht op het ontwikkelen van woningbouwlocaties en bedrijventerrein. Nieuwe inwoners en bedrijven zijn welkom. Er zal de komende jaren volop gebouwd worden, 400-600 woningen per jaar in de komende 8-10 jaar. Uiteindelijk moeten er dan 5000 woningen aan het bestand zijn toegevoegd. Dat zijn wel voornamelijk koopwoningen. De bouwmarkt richt zich met het aanbod nu eenmaal op de vraag. Er zullen wel huurwoningen in de prijsklasse € 710 – € 850 gebouwd worden, zodat mensen kunnen doorschuiven en het scheef wonen in de sociale huursector ietwat wordt rechtgetrokken.

Samenleving

Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) heeft het ontmoetingscentrum Wel-Kom! in de Nieuwe Lansingh in Berkel Centrum gekozen als plek om te laten zien dat er gewerkt wordt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Er zijn in Lansingerland ca. 7000 van de bijna 60.000 inwoners actief als vrijwilliger. Dat is best veel en ze zetten zich in op allerlei fronten.

Volgens de wethouder wordt er goed geïnvesteerd in de toekomst. Met het verenigingsleven wordt aan een plan voor die toekomst gewerkt, waarin jongeren ook een betere aansluiting van onderwijs naar het bedrijfsleven kunnen ondervinden. Met inwoners die geen baan hebben, gaat men intensief aan de slag om werkzaamheden te vinden die aansluiten bij hun vaardigheden. Iedereen telt en moet meedoen in onze samenleving, dus is het taalhuis in de bibliotheek belangrijk om barrières die een goede integratie kunnen belemmeren, te slechten.

Duurzaamheid

Volgens wethouder Jeroen Heuvelink (D66) zijn er twee motieven om te investeren in duurzaamheid: je doet het voor je kinderen (de volgende generatie) en/of om er financieel beter van te worden. Bedrijven verdienen er aan en huishoudens kunnen geld besparen. De gemeente ondersteunt initiatieven van bedrijven en inwoners. Hij laat als voorbeeld de 32 zonnepanelen zien die bij ATV Berkenrode zijn gelegd, waarvan het overschot aan opgewekte energie wordt doorgesluisd naar het elektriciteitsnet. Er wordt nagedacht over windmolens in de omgeving van Lansingerland en men onderzoekt hoe elders verkregen geothermie en restwarmte ingezet kunnen worden in de glastuinbouw in onze regio. Meer zichtbaar voor de inwoners van Lansingerland is de forse uitbreiding van publieke oplaadpalen voor elektrische auto’s waarmee dit jaar wordt begonnen.

Woonomgeving

Wethouder Simon Fortuyn laat in een korte videoclip het belang van burgerparticipatie zien toen in Bleiswijk de beschoeiingen door het waterschap vervangen moesten worden en de omgeving flink op de schop ging. Men heeft goed geluisterd naar de inwoners en samen naar de beste oplossing gezocht. Inwoners krijgen zo veel mogelijk zelf de regie over hun eigen leefomgeving: wijkgericht werken, noemt men dat.

Helaas lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld bij de aangekondigde plannen voor uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Als de woonomgeving hinder ondervindt en de lasten aanmerkelijk groter worden dan de lusten, dan moet ondanks de grote economische belangen in goed overleg geprobeerd worden de balans te herstellen, volgens Fortuyn. Niet alleen de toenemende geluidsoverlast, maar ook hogere concentraties fijnstof baart hem zorgen. Daarbij kan de verdere ontwikkeling van bouwlocatie Wilderszijde ook een financiële zorg van het college worden als er stagnatie optreedt, terwijl de eerste paal medio 2019 in de grond moet.

 

 

 

 

Check Also

Denk mee over de ontwikkeling van Wilderszijde

Lansingerland - In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk met in totaal 2.500 tot 3.000 woningen. De bouw begint volgend jaar en de eerste woningen worden in 2022 opgeleverd. De gemeente Lansingerland wil graag dat betrokkenen meedenken over het Masterplan op hoofdlijnen dat de basis voor het nieuwe bestemmingsplan wordt. Daarom is een participatietraject van start gegaan.

Geef een reactie