woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » Politiek » Asielgerechtigden in Hergerborch
Nog steeds een leeg Hergerborch waar alleenstaanden kunnen wonen.

Asielgerechtigden in Hergerborch

Lansingerland – Op de presentatieavond voor raadsleden werd gemeld dat het voormalige pand van woonzorgcentrum Hergerborch in het centrum van Berkel en Rodenrijs gebruiksklaar gemaakt gaat worden voor verhuur aan alleenstaande asielgerechtigden. Wat is nu de stand van zaken? Een toelichting door Gerdie Bours, teamleider Wijkbeheer bij 3B Wonen, op de procedure en antwoorden op resterende vragen door wethouder Ankie van Tatenhove.

Freek J. Zijlstra

Op 4 november jl. hebben we in een interview met 3B Wonen nog uitgebreid aandacht aan de onderhandelingen tussen zorginstelling Laurens en 3B Wonen besteed. Hergerborch beschikt over 44 eenpersoons wooneenheden, en vier appartementen die door twee personen bewoond kunnen worden. We vroegen aan Gerdie Bours wie men dan op het oog heeft, in verband met de beperkte mogelijkheden van de locatie. “Dat kunnen bijvoorbeeld jongeren, mensen die na een scheiding dringend op zoek zijn naar onderdak en alleenstaande asielgerechtigden zijn.”

Voordat het zover is, is nog een aantal hindernissen te nemen. Gerdie: “Ten eerste hebben we bij de gemeente een gebruikswijziging van zorg naar wonen aangevraagd. Ten tweede moet de Belastingdienst akkoord gaan met de verhuur van zogenaamde ‘onzelfstandige wooneenheden’ aan mensen die daarvoor huurtoeslag zullen aanvragen, en ten derde moet de brandveiligheid voor de nieuwe situatie goedgekeurd worden.”

Eigenlijk allemaal aandachtspunten van en voor de overheden, hindernissen die dus snel genomen moeten kunnen worden.

Wat gaat 3B Wonen dan doen om dit traject zorgvuldig en binnen de gestelde randvoorwaarden te begeleiden?

Gerdie: “Wij horen graag van omwonenden wat voor hen belangrijk is om het toekomstige gebruik van Hergerborch tot een succes te maken. We vormen hiervoor een zogeheten ‘meedenkgroep’. Die gaat van start wanneer duidelijk is dat wij Hergerborch daadwerkelijk gaan huren en verhuren. Ook vertegenwoordigers van de wijkvereniging Berkel Dorp en Huurdersvereniging Lansingerland denken mee. En er zijn voornemens om zogenaamde huiskamergesprekken samen met Welzijn Lansingerland te voeren.”

Omwonenden die belangstelling hebben voor deelname aan de meedenkgroep kunnen een mail sturen naar Gerdie Bours via g.bours@3bwonen.nl

Toelichting wethouder

De gemeente gaat er nu vanuit dat in het pand van Hergerborch, zo gauw alle wettelijke maatregelen zijn uitgevoerd en feitelijke bewoning mogelijk is, maximaal 40 asielgerechtigden kunnen worden gehuisvest. Dat aantal wordt bevestigd door 3B Wonen. Nog niet zo lang geleden kregen we andere signalen over het snel onderbrengen van grote aantallen asielgerechtigden op één plaats, in een woonwijk. We vroegen aan wethouder Ankie van Tatenhove hoe het nu zit.

“Iedereen kent de nijpende situatie waarin we verkeren. Meer dan 14.000 asielgerechtigden wachten op een huis en al die tijd houden ze plaatsen in AZC’s bezet. Er zijn veel alleenstaande asielgerechtigden bij, waarvan de procedures voor gezinshereniging nog lopen. Deze groep past goed in een woonvoorziening zoals Hergerborch. Een sobere en tijdelijke huisvesting op basis van een zelfzorgarrangement (ZZA). Het kunnen er volgens afspraak maximaal 40 worden, maar als er veel andere gegadigden zijn voor deze woonvoorziening, dan komen er misschien maar 25 asielgerechtigden of minder wonen.”

Wethouder Van Tatenhove benadrukt nog weer eens dat de gemeente met het COA overlegt over het vinden van een goede match bij het huisvesten van asielgerechtigden. “We willen inderdaad graag gezinnen en het zou mooi zijn als de capaciteiten van de ouders aansluiten bij de vraag naar specifieke arbeidskrachten in onze regio.”

Over de zogenaamde spreiding van asielgerechtigden zegt de wethouder nog dat iedereen z’n best doet, maar dat je niet altijd kunt voorkomen dat in sommige woonwijken meer asielgerechtigden terecht komen dan andere. In het kader van de versoberde regeling is het ook mogelijk dat een aantal alleenstaanden samen in een woning geplaatst worden, maar die gebruikt men natuurlijk liever voor gezinnen.

 

 

Check Also

Cijfers meerjarenprognose grondexploitatie in Lansingerland

Lansingerland - Hoe staat het met de grondverkoop voor woningbouw en bedrijven? Op 12 juni presenteerde het college van b. en w. de cijfers van de grondexploitatie over 2018 aan de commissieraadsleden Algemeen Bestuur.

Geef een reactie